Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Verlof

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd hoe wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

  • bij ziekte (voor schooltijd telefonisch doorgeven);
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd het schoolhoofd van te voren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Via onderstaande link kunt u het verlofformulier downloaden.

verlofformulier Op Dreef Aardenburg