Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Jeugd en Gezin Gemeente Sluis


Beste ouders / verzorgers,


Mijn naam is Evelien Smetsers en ik geef u graag een update over mijn aanwezigheid op school in mijn rol als medewerker van het team Jeugd en Gezin vanuit de Gemeente Sluis.

Door Covid-19 maatregelen zal mijn aanwezigheid tijdelijk niet op school zijn.
Wekelijks op woensdag van 09:00 tot 10:00 uur ben ik voor u beschikbaar via een telefonisch spreekuur. Tijdens dit uur kan dat op 06 121 259 84. U kan uw vraag ook anoniem stellen.

Het jeugdteam heeft nl. als doel dat wij ouders en gezinnen helpen of doorverwijzen naar passende hulp als zij bij ons terecht komen met vragen en/of zorgen. U kunt denken aan vragen / zorgen over: opvoeding, scheiding, gedrags- of emotionele zorgen rondom het kind, wanneer een kind vanwege een handicap of beperking zorg of aangepaste middelen nodig heeft, etc. Ik hoop van harte dat u mij weet te vinden als u een vraag zou willen stellen. U mag mij dan ook altijd per mail: jeugdengezin@gemeentesluis.nl benaderen en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ook de school kan bij mij advies vragen over allerhande zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

De afspraak is dat, wanneer school echt met mij wil overleggen over uw kind, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken of omdat zij denken dat er bepaalde hulpverlening nodig zou zijn, dat dit eerst met u besproken wordt (door school), dat u toestemming geeft over overleg met mij en/of dat er een gesprek wordt gepland waarbij ook u als ouders dan aansluit / dan wel dat u zelf een afspraak met mij maakt.

Te allen tijde blijft er ook via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk, dagelijks is er een kantoordienst bij Jeugd en Gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

 14 0117 (buitenland +31 117 457 000)

 06 101 673 87 (enkel voor WhatsApp berichten)

 https://www.gemeentesluis.nl/

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!
Evelien Smetsers (Jeugd en Gezin, gemeente Sluis