Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Missie en Visie

Waar staan wij voor’

Vanuit een katholieke identiteit werken we aan een kansrijke toekomst voor de leerlingen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid en verschillende capaciteiten van elk kind en streven naar een optimale ontwikkeling van hun talenten.

‘Waar gaan wij voor’

Medio 2019 hebben wij een nieuwe visie omschreven. Deze visie is een stip op de horizon waar wij met onze organisatie naar toe willen, binnen nu en 4 jaar.

Kindcentrum “Op Dreef” is een lerende organisatie waar medewerkers met een open en doelgerichte werkhouding tegemoet komen aan de niveauverschillen van de kinderen. Dit gebeurt in een nieuw gebouw waar een andere vorm van onderwijs aangeboden wordt met extra aandacht voor het pedagogisch klimaat door middel van een passend ondersteuningsaanbod. Keuzes worden gemaakt en inspiratie wordt gehaald uit onze visie op hoe kinderen leren.

Wat zijn onze kernwaarden voor de komende tijd?