Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Veilige sfeer

Sociale vaardigheden en veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Het is daarom zeer belangrijk om kinderen sociale- en emotionele vaardigheden te leren. Kwink is zo’n methode en deze methode gebruiken wij op Op Dreef. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Zij oefenen hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kinderen zijn enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is, moeten ouders en school daar samen goed over kunnen praten. 

Een digitale dierenwereld

Kwink is de naam van de methode, maar ook van een digitale wereld met dieren die op mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die kinderen ook kunnen beleven.
Gevolg? Herkenning en identificatie. Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch klimaat verbetert

Op de ouderpagina van Kwink kunt u hierover meer informatie vinden. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 

Beleidsplan fysieke -en sociale veiligheid

Onze school beschikt over een beleidsplan fysieke -en sociale veiligheid. Dit plan omschrijft hoe we de school willen inrichten als veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Het beleidsplan wordt jaarlijks herzien door het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

U kunt het plan inzien door hier te klikken.

 

Pestprotocol

Pesten is iets wat we als school preventief willen aanpakken. Dit doen we onder andere met behulp van onze methode Kwink, maar ook door opstellen van afspraken en regels over de omgang. Desondanks kan het toch voorkomen dat er sprake is van pesten. Hiervoor heeft de school een pestprotocol.

Het pestprotocol is onderdeel van ons beleidsplan fysieke -en sociale veiligheid. Evenals dit beleidsplan wordt dit jaarlijks herzien door het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

U kunt dit protocol inzien door hier te klikken.