Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Nieuwbouw MFC

In Aardenburg staat een groot project op stapel: de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC).

Hierin komen de school, de kinderopvang, de sportzaal en het dorpshuis. Het nieuwe gebouw komt op de plaats waar nu de voormalige Vorsterman van Oyenschool staat. Zoals in de gemeenteraadsvergadering werd aangegeven, wordt dit een gebouw waar Aardenburg, mede vanwege het fraaie ontwerp, de duurzaamheid, de circulariteit en de toekomstbestendigheid (gasloos en energieneutraal), met recht trots op kan zijn.

Bij een dergelijk groot project is het belangrijk en gebruikelijk dat de gemeente de omwonenden en overige geïnteresseerden informeert door middel van een informatieavond. Door de coronamaatregelen kan dat echter niet doorgaan.

Als alternatief kunt u digitaal kennisnemen van het plan door middel van de (voorlopige) plattegronden, gevelaanzichten van het gebouw, de voorgestelde terreinindeling en impressie van het interieur onderaan dit nieuwsbericht. U vindt daar ook een planning. Hierin ziet u onder meer dat de bouwwerkzaamheden naar verwachting in maart 2021 starten en klaar zijn in december 2021. De sloop van de Vorsterman van Oyenschool is voorzien in de maand januari. Omwonenden hebben deze informatie ook per brief ontvangen.

De gemeente blijft de omwonenden per fase informeren. Voorafgaand aan een bouwfase verwacht de gemeente specifiekere informatie te kunnen verstrekken over aan- en afvoerroutes  en eventuele overlast.  

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of tips heeft, dan kunt u die mailen naar mfcaardenburg@gemeentesluis.nl of bellen naar 140117. Wacht u daar niet te lang mee want nu kunnen er eventueel nog aanpassingen in het voorlopige ontwerp worden aangebracht. Vragen en antwoorden worden ook anoniem op de website geplaatst tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.