Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 25-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Informatieavond n.a.v. de brief schooltijden
- Koekjesverkoop AC
- Data
Informatieavond n.a.v. de brief schooltijden


Naar aanleiding van de brief van de bestuurders van Elevantio uit nieuwsbrief 21, willen wij u graag verder informeren wat dit betekent voor Op Dreef en welke ideeën wij daarbij hebben. In overleg met de MR hebben wij twee informatieavonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op maandagavond 7 maart en dinsdagavond 15 maart aanstaande. Beide avonden zullen starten om 19:30 uur. Nu het weer kan, willen we u ook graag weer ontvangen op onze school.

Wij zouden het fijn vinden om u te mogen begroeten op deze informatieavonden. Omdat we vooraf graag willen weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, vragen wij u om vooraf aan te melden voor 7 maart a.s..

 

Aanmelden kan door hier te klikken
 

Koekjesverkoop AC

Afgelopen week hebben de kinderen een brief meegehad over de koekjesverkoop. Dit is een actie van onze Activiteiten Commissie om geld in te zamelen wat ten goede komt aan de kinderen. De opbrengst wordt o.a. gebruikt om (een deel van) de schoolreis, het afscheidskamp van groep 8 en het kleuterfeest te organiseren. Daarnaast kan er met dit geld nog eens iets extra's voor de kinderen gedaan worden. Uiterlijk 14 maart worden de strookjes weer terug op school verwacht, zodat de bestelling doorgezet kan worden. De koekjes zullen na 5 april meegegeven worden om af te leveren.


Fijne vakantie!

Data
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie
17 maart 2022 Promotieshow Mad Science groep 3 t/m 8
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl