Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 11-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Gezonde School
- Koekjesverkoop AC
- Nieuw mailadres
- Kledinginzameling
- Hoofdluis controle
- Data
Gezonde School

Sinds 2019 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Dit vignet is 3 jaar geldig. Afgelopen week hebben wij te horen gekregen dat we ons ook de komende 3 jaar Gezonde School mogen noemen op het thema Welbevinden.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Koekjesverkoop AC

Voor de vakantie hebben de kinderen een brief meegehad over de koekjesverkoop. Dit is een actie van onze Activiteiten Commissie om geld in te zamelen wat ten goede komt aan de kinderen. De opbrengst wordt o.a. gebruikt om (een deel van) de schoolreis, het afscheidskamp van groep 8 en het kleuterfeest te organiseren. Daarnaast kan er met dit geld nog eens iets extra's voor de kinderen gedaan worden. Uiterlijk 14 maart worden de strookjes weer terug op school verwacht, zodat de bestelling doorgezet kan worden. De koekjes zullen na 5 april meegegeven worden om af te leveren.

Nieuw mailadres

De bestuurlijke fusie begint steeds meer zichtbaar te worden. Afgelopen week zijn ook de ICT systemen overgezet naar de nieuwe omgeving. Dit betekent dat we met nieuwe mailadressen werken. Het algemene mailadres van school is vanaf heden opdreef@elevantio.nl

Ook de leerkrachten hebben nieuwe mailadressen. Zij zullen die met u communiceren via Klasbord. Veranderingen kosten tijd. Voorlopig zullen alle mails die naar de ‘oude’ adressen worden verstuurd, automatisch doorgestuurd worden. Op termijn zullen deze adressen echter volledig verdwijnen, dus we willen u vragen om toch zoveel mogelijk de nieuwe adressen te gebruiken.

Kledinginzameling

Jaarlijks organiseren we twee keer een kledinginzameling. Op deze manier krijgt kleding een verantwoorde nieuwe bestemming en krijgen wij als school een kleine vergoeding, waar onze kinderen weer van kunnen profiteren. 

Afgelopen week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 29 maart 2022 . U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Hoofdluis controle

De controles op hoofdluis willen we weer terug opstarten. Woensdag 23 maart a.s. is het hoofdluis controle. We willen vriendelijk vragen om hier rekening mee te houden. Denk hierbij aan los haar, geen gel en dat soort zaken zodat het controleren vlot verloopt.

Alvast bedankt voor de moeite.

Data
17 maart 2022 Promotieshow Mad Science groep 3 t/m 8
23 maart 2022 Hoofdluis controle
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl