Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 18-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden 2022-2023
- Kledinginzameling
- Hoofdluis controle
- Schoolfoto's
- Oudergesprekken groep 1 t/m 7
- Data
Schooltijden 2022-2023

Afgelopen dinsdag was de tweede informatieavond waarin we meer informatie gaven over de mogelijke schooltijden voor komend schooljaar. Voor de ouders die niet aan konden sluiten, hebben we een samenvatting gemaakt van de informatie die is gegeven. Deze samenvatting zullen we komende week meegeven aan de kinderen. Daarbij zit ook een verwijzing naar een ouderraadpleging. Het doel van deze raadpleging is het peilen van de mening van de ouders over dit onderwerp. 

De raadpleging loopt van 21 t/m 30 maart. Daarna worden alle reacties verzameld en gaan we met de Medezeggenschapsraad in overleg om tot een besluit te komen. 

Kledinginzameling

Jaarlijks organiseren we twee keer een kledinginzameling. Op deze manier krijgt kleding een verantwoorde nieuwe bestemming en krijgen wij als school een kleine vergoeding, waar onze kinderen weer van kunnen profiteren. 

Vorige week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 29 maart 2022. U kunt uw zakken die morgen tot 11:00 uur in het halletje zetten bij de hoofdingang.

Hoofdluis controle

De controles op hoofdluis willen we weer terug opstarten. Woensdag 23 maart a.s. is het hoofdluis controle. We willen vriendelijk vragen om hier rekening mee te houden. Denk hierbij aan los haar, geen gel en dat soort zaken zodat het controleren vlot verloopt.

Alvast bedankt voor de moeite.

Schoolfoto's

Foto Koch komt 5 april 2022 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Er worden individuele foto's, groepsfoto's en familiefoto's gemaakt. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen ook een knuffel meenemen om op de foto te gaan. Mocht u een foto willen hebben met een broer en/of zus die hier niet (meer) op school zit, dan kan dat. Deze foto's worden gemaakt vanaf 8:15 uur. Als u deze foto wenst, verzoeken wij u om op dat moment op school te zijn.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Afgelopen week hebben de oudsten uit het gezin t/m groep 7 een brief meegekregen voor het inplannen van de oudergesprekken. We vragen u deze brief uiterlijk 24 maart a.s. in te leveren op school. Die middag maken we met het team de planning. Mocht u geen brief hebben ontvangen, kunt u dit aangeven bij de meester of juf van uw zoon of dochter.  Brieven die na 24 maart ingeleverd worden, worden wel in behandeling genomen, maar dan is het voor ons heel moeilijk om rekening te houden met uw voorkeur. Alvast bedankt!

Data
23 maart 2022 Hoofdluis controle
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl