Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 25-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden 2022-2023
- Vacature OGMR Cluster West Elevantio
- Paasviering
- Kledinginzameling
- Schoolfoto's
- Data
Schooltijden 2022-2023

Zoals u weet, zijn we aan het onderzoeken op welke wijze we de schooltijden invulling kunnen geven voor komend schooljaar. Hierover heeft u al een brief ontvangen vanuit ons bestuur. Op 7 en 15 maart jongstleden zijn hierover twee infoavonden gegeven om onze ideeën hierover te delen en het gesprek te voeren met ouders.

Uw mening is belangrijk. Daarom hebben alle ouders afgelopen week een brief ontvangen samen met de informatie die is gegeven tijdens de infoavonden. In deze brief worden ouders gevraagd een ouderraadpleging in te vullen. Deze ouderraadpleging loopt tot en met 30 maart a.s..

Mocht u de raadpleging nog niet hebben ingevuld, willen wij u vragen om dit alsnog te doen. Elke ouder mag één keer zijn of haar mening geven. U kunt de ouderraadpleging vinden door hier te klikken.

 

 

Vacature OGMR Cluster West Elevantio

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd!

Voor cluster West.

Terneuzen, 18-03-2022

Beste ouders van Elevantio,

Aan het eind van dit schooljaar 2020-2021 is een oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de Elevantioscholen uit het cluster West uitnodigen te solliciteren. Daarom sturen we deze brief

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar: Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.

Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de personeelsgeleding van de GMR.

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over de (G)MR

Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.

De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen.

Paasviering

Op donderdag 14 april 2022 staat de paasviering gepland. Wij willen deze dag de kinderen tijdens de lunch op wafels trakteren. Voor het bakken van de wafels hebben wij veel hulp nodig. Wie van u is bereid deze dag, vanaf 8.45 uur, te komen helpen met het bakken van de wafels? Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. Graag opgeven bij juf Marlies via het volgende mailadres: marliesvanhijfte@elevantio.nl  

Kledinginzameling

Jaarlijks organiseren we twee keer een kledinginzameling. Op deze manier krijgt kleding een verantwoorde nieuwe bestemming en krijgen wij als school een kleine vergoeding, waar onze kinderen weer van kunnen profiteren. 

Vorige week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 29 maart 2022. U kunt uw zakken die morgen tot 11:00 uur in het halletje zetten bij de hoofdingang.

Schoolfoto's

Foto Koch komt 5 april 2022 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Er worden individuele foto's, groepsfoto's en familiefoto's gemaakt. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen ook een knuffel meenemen om op de foto te gaan. Mocht u een foto willen hebben met een broer en/of zus die hier niet (meer) op school zit, dan kan dat. Deze foto's worden gemaakt vanaf 8:15 uur. Als u deze foto wenst, verzoeken wij u om op dat moment op school te zijn.

Data
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
31 maart 2022 Theorie examen verkeer groep 7 en 8
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl