Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 14-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Koningsspelen
- Vrijwilligers Berenning
- Verhuizing
- Meubilair
- Reminder: vacature (O)GMR Cluster West
- ‘t Duumpje | Paasspeurtocht
- Data
Koningsspelen

Vrijdag 22 april zijn het weer de Koningsspelen op school. Alle kinderen mogen in (sportieve) oranje kleding naar school komen.
Het ochtendprogramma is deze dag voor de groepen 1 t/m 8 gelijk. We starten met een gezamenlijk ontbijt, de leerlingen hoeven ‘s morgens dus niet thuis te ontbijten.
Daarna zullen de leerlingen samen verschillende Koningsspelletjes spelen op het schoolplein.
Deze morgen wordt er ook voor alle kinderen een tussendoortje verzorgd. Het is aan te raden dat de leerlingen deze dag een flesje/bidon met water meenemen, deze kan dan tussendoor nog eens gevuld worden. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag, zoals gewoonlijk op vrijdag, om 12 uur uit.

Het middagprogramma voor de groepen 5 t/m 8 start met een lunch die wel van huis moet worden meegenomen. Er staan ’s middags nog een aantal sportieve activiteiten op het programma. Om 14:45 wordt deze gezellig dag afgerond en mogen de leerlingen naar huis. 

Om het ochtendprogramma in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar (groot)ouders/verzorgers die tussen 09:30u en 12:00u willen helpen bij het begeleiden van de spelletjes. Opgeven om deze morgen te helpen kan bij meester LJ (lpost@elevantio.nl)

Vrijwilligers Berenning

De kinderen hebben onlangs een brief mee naar huis gekregen waarin we uw hulp vragen om deel te nemen aan een werkgroep/werkgroepen ter voorbereiding op de musical van de Berenning. Graag zien we uw aanmelding tegemoet en kunnen we samen met de kinderen gaan toewerken naar een prachtig evenement. Bent u zelf niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij een werkgroep, maar willen opa's, oma's, broers, zussen, overige familieleden e.d. aansluiten...? Ook deze hulp is van harte welkom!

Aanmelden kan via het aanmeldstrookje bij de brief. Alvast hartelijk bedankt!

Verhuizing

Bij het vaststellen van het vakantierooster 2021-2022 hebben we in overleg met de Medezeggenschapsraad twee flexibele dagen opgenomen die we zouden inzetten op het moment dat we kunnen verhuizen naar onze nieuwe school. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de nieuwe school opgeleverd op 18 juli aanstaande. Vanaf dat moment gaat de leverancier van de nieuwe meubels aan de slag om het nieuwe meubilair te plaatsen.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 juli willen we de spullen die meegaan naar het nieuwe schoolgebouw verhuizen. Dat betekent dat we de vrije dagen voor de kinderen inzetten op de laatste twee schooldagen van het schooljaar. Alle kinderen hebben dus zomervakantie vanaf woensdag 19 juli 12:15 uur. 

We zullen de komende periode gebruiken om de invulling van de laatste schoolweken te bespreken, want er zullen wat activiteiten verschoven moeten worden. Wanneer hier meer over bekend is, laten we dit weten.

Meubilair

In het nieuwe gebouw krijgen we straks nieuw meubilair voor de leerlingen. Regelmatig geven ouders/verzorgers aan belangstelling te hebben voor de huidige tafels en stoelen. Voor we deze afvoeren en weg doen, willen we de ouders/verzorgers van de school de kans geven een setje over te nemen. Voor 10 euro kunt u een tafel en een stoeltje van ons overnemen.
Als u belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen aan: opdreef@elevantio.nl.


U komt dan op een lijst te staan; wie het eerst komt…….
Zodra bekend is wanneer het meubilair opgehaald kan worden, krijgt u een berichtje.

Reminder: vacature (O)GMR Cluster West

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd!

Voor cluster West.

Terneuzen, 18-03-2022

Beste ouders van Elevantio,

Aan het eind van dit schooljaar 2020-2021 is een oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de Elevantioscholen uit het cluster West uitnodigen te solliciteren. Daarom sturen we deze brief

In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van bestuur.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar: Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022.

Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de personeelsgeleding van de GMR.

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over de (G)MR

Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.

De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen.

‘t Duumpje | Paasspeurtocht

Eindelijk kunnen we weer activiteiten organiseren voor de kinderen. Het is lente en er zijn geen beperkingen meer vanwege corona. Het liefst zien we alle kinderen weer buiten in de natuur. Daarom hebben we voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een leuke speurtocht in het bos voorbereid.

Klik hier voor meer informatie.


Data
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie
9 t/m 12 mei 2022 Daily Mile (sponsorloop Mini-Roparun)
13 mei 2022 Mini-Roparun
26 en 27 mei 2022 Hemelvaart, alle kinderen vrij
6 juni 2022 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
7 t/m 20 juni 2022 Cito toetsen Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
24 juni 2022 Hapjesmarkt
1 juli 2022 Musicalvoorstelling Berenning

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl