Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 10-06-2022

In deze nieuwsbrief:
- Berenning 'De verloren sleutel'
- Opbouwen podium
- Generale repetitie
- Repetities jongerenkoor
- Data
Berenning 'De verloren sleutel'

Op vrijdagavond 1 juli a.s. op de zuidelijke grasvelden van de eeuwenoude St.Baafskerk te Aardenburg. Deze musical wordt uitgevoerd door alle leerlingen (115) van basisschool Op Dreef, ondersteund door Jongerenkoor Aardenburg (50) en muzikaal begeleid door het eigen combo (10). Het openluchtspel werd ook in 1972 en 1997 onder grote publieke belangstelling (800) uitgevoerd. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze bijzondere herdenking bij te wonen op vrijdag 1 juli a.s. Aanvang van de uitvoering is 19.30 uur.

Tot dan!

Opbouwen podium

Afgelopen dinsdagavond hebben een aantal vrijwilligers het decor van de musical opgebouwd in de Sint Baafskerk. Vanaf nu kunnen we dus echt met decor gaan oefenen in de Sint Baafskerk. Daarnaast is de kledingwerkgroep druk in de weer met het naaien van kleding, is de schminkgroep bezig met alle voorbereidingen en is ook Jongerenkoor Aardenburg het liedjesrepertoire aan het instuderen. Geweldig om dit alles zo samen te kunnen doen. Een grote DANKJEWEL aan alle helpers en vrijwilligers! Zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Graag willen we op zaterdag 25 juni a.s. een beroep op u doen. Deze dag wordt het podium buiten aan de zuidzijde van de Sint Baafskerk opgebouwd op fruitkisten. We kunnen hierbij heel veel helpende (en sterke) handen gebruiken! We willen graag om 9:00u beginnen met de opbouw en van deze dag gebruik maken zolang nodig is. In verband met de catering graag vooraf even aanmelden bij aafkemoens@elevantio.nl. Uiteraard zal catering en ook lunch verzorgd worden.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp deze dag!

Generale repetitie

Donderdagvond 30 juni a.s. willen we een generale repetitie houden voor de groepen 5 t/m 8, in samenwerking met Jongerenkoor Aardenburg. Dit zal van 18:30u tot 20:30u plaatsvinden op het podium aan de Sint Baafskerk.

We begrijpen ook dat dit voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wellicht wat veel is. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen daarom op vrijdag 1 juli uitslapen en hoeven pas om 10:15 uur op school te zijn. De juffen en meester zijn wel op school aanwezig mocht u thuis niet in de gelegenheid zijn om de kinderen op te vangen.

Meer specifieke informatie omtrent exacte tijden e.d. volgt zo spoedig mogelijk.

Repetities jongerenkoor

Jongerenkoor Aardenburg is druk bezig met de voorbereidingen en hun repetities staan in komende periode in het teken van de Berenning. Iedere donderdagavond wordt er van 18:45u tot 19:45u gerepeteerd in de gymzaal in Aardenburg. Alle kinderen zijn welkom om mee te zingen en de liedjes te oefenen. 

Data
7 t/m 20 juni 2022 Cito toetsen Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
24 juni 2022 Hapjesmarkt
25 juni 2022 E.H. Communie (11:00 uur te Aardenburg)
25 juni 2022

Opbouwen podium Berenning (opgeven bij aafkemoens@elevantio.nl)

30 juni 2022 Generale repetitie Berenning groep 5 t/m 8 (18:30 – 20:30 uur)
1 juli 2022 Musicalvoorstelling Berenning
14 en 15 juli 2022 Schoolkamp groep 8
15 juli 2022 Rapport 3
15 juli 2022 Afscheid groep 8
18 juli 2022 Schoolfeestdag
19 juli 2022 ‘Doordraaimorgen’ kennismaken met de nieuwe juf of meester
19 juli 2022 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
21 en 22 juli 2022 Verhuizing. Alle kinderen vrij.
24 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie
5 september 2022 Eerste schooldag 2022-2023

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl