Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 04-07-2022

In deze nieuwsbrief:
- Stichting Mini-Roparun | Dankbrief
- Formatie 2022-2023
- Schoolfeestdag
- Mad Science | Zomerkamp
- Data
Stichting Mini-Roparun | Dankbrief

Namens de stichting Mini-Roparun ontvangen jullie de dankbrief voor jullie bijdrage aan de Mini-Roparun.
Na een deels zonnige en deels kletsnatte ' grote'  Roparun met de Pinksterdagen is al het sponsorgeld overgedragen aan de Stichting Roparun en zijn de aanvragen voor doelen in Zeeuws-Vlaanderen in gang gezet.

 

Klik hier om de brief te open.

 

Formatie 2022-2023

De indeling van de groepen voor volgend schooljaar is met de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. In het schooljaar 2022-2023 mogen we met 6 groepen werken.

We gaan volgend jaar met twee kleutergroepen werken. De indeling van deze groepen maken we op een later tijdstip bekend. Daarnaast hebben we besloten om groep 6 komend jaar te splitsen over groep 5 en groep 7. De indeling voor deze groepen zullen we ook later kenbaar maken aan de ouders van groep 6.

Zoals eerder aangegeven zullen juf Betty en juf Marlies afscheid nemen. Zij gaan beiden met pensioen. Meester LJ zal de IB taken van juf Betty overnemen. Daarnaast zal hij nog twee dagen voor de groep staan en heeft hij één dag studieverlof. Juf Mariska komt komend schooljaar 3 dagen naar onze school. Zij is nu een dag werkzaam bij ons in groep 1-2. Juf Mandy Baecke komt ons team versterken bij de kleuters.

Ook dit jaar hebben we we weer een student die haar opleiding tot leraar afrondt op Op Dreef. Juf Evi van de Plasse staat 2 dagen zelfstandig voor een klas in groep 5/6. 
 

De indeling van de groepen ziet er als volgt uit:

Kleutergroep A

Gehele week: juf Mandy

Kleutergroep B

Gehele week: juf Aafke

Groep 3-4 Gehele week: juf Christine
Groep 5-6

Maandag en dinsdag: juf Evi

Woensdag t/m vrijdag: juf Mariska

Groep 6-7

Maandag en vrijdag: juf Nathalie

Dinsdag t/m donderdag: juf Evelyn

Groep 6-8

Maandag, dinsdag en vrijdag: juf Esther.

Woensdag en donderdag: meester LJ

Juf Karin is op woensdag en vrijdagmorgen ambulant op school aan het werk. Deze tijd gebruiken we voor extra leerlingbegeleiding, schoolontwikkeling en coördinerende taken. Juf Gerry is 1 dag op school als onderwijsassistent.

De kinderen uit de kleutergroepen en uit groep 6 ontvangen een aparte brief met info over de groep waarin ze zitten.

Schoolfeestdag

Op maandag 18 juli staat het Schoolfeest, voor alle kinderen, op de planning. Wij zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Aanmelden ka via marliesvanhijfte@elevantio.nl.

De kinderen worden om 8.45 uur bij het Sportpark van Dongen aan de Herendreef 59 in Aardenburg verwacht. Om 14.45 uur zijn alle ouders welkom bij het sportpark. De kinderen zullen dan een slotnummer presenteren. Na dit slotnummer mogen de kinderen mee naar huis.

Wij hopen op een mooie, zonnige Schoolfeestdag!

Mad Science | Zomerkamp

Mad Science zomerkamp! Deze zomer ook in Nieuwvliet, kom gezellig meedoen van 25 juli tot 28 juli in het dorpshuis Sinte Pier in Nieuwvliet. Geef je nu nog op via onze website: https://nederland.madscience.org/zomerkamp.

 

Klik hier voor meer informatie

Data
14 en 15 juli 2022 Schoolkamp groep 8
15 juli 2022 Rapport 3
15 juli 2022 Afscheid groep 8
18 juli 2022 Schoolfeestdag
19 juli 2022 ‘Doordraaimorgen’ kennismaken met de nieuwe juf of meester
19 juli 2022 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
21 en 22 juli 2022 Verhuizing. Alle kinderen vrij.
24 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie
5 september 2022 Eerste schooldag 2022-2023

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl