Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 14-07-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

U ontvangt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de voorspelde temperaturen begin volgende week. We zullen hiervoor een hitterooster invoeren. Meer informatie per dag vindt u verderop.

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur


In deze nieuwsbrief:
- Hitterooster
- Zomeractiviteiten | Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
- Data
Hitterooster

Voor het begin van komende week geven ze hoge temperaturen af. In overleg met ons bestuur, de MR en het team is besloten om een hitterooster in te voeren. Voor komende week betekent dit het volgende:

Maandag 18 juli 

Het schoolfeest gaat door met aanpassingen. De werkgroep is op dit moment druk bezig om hier invulling aan te geven. Er zullen extra drinkmomenten komen en we zullen schaduwplekken opzoeken. 

We willen vragen of alle kinderen een eigen flesje mee nemen wat (bij)gevuld kan worden. Kinderen kunnen dan op elk moment drinken, als ze dorst hebben.

We willen in verband met het weer nogmaals aandacht vragen voor het smeren. Wilt u de kinderen ingesmeerd naar het sportpark brengen/sturen?

Andere belangrijke zaken voor maandag a.s.:

  • Alle kinderen mogen gebracht en gehaald worden op het sportveld. De school is gesloten..
  • De kinderen hebben zwemspullen, sportkleding, sportschoenen met een fijn profiel en zonnebrandcrème nodig.
  • Voor eten wordt gezorgd.
  • Neem zelf een extra flesje water mee.

De school is bereikbaar via het noodnummer: 06-53828464

Mocht u het als ouder niet verantwoord vinden, mag u uw kind vanaf 12 uur ophalen aan het sportveld. We willen u wel vragen om dit te melden bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. De afsluiting zal doorgaan op een schaduwplek.

Dinsdag 19 juli

Groep 1 t/m 4 was al vrij vanaf 12:00 uur. Groep 5 tot en met 8 krijgt ook vrij vanaf 12:00 uur. Met een voorspelling van 39 graden, is het in ons slecht geïsoleerde gebouw te warm. We zullen voor de groepen 5 t/m 8 wel noodopvang verzorgen indien u geen opvang heeft. We zullen dit wel op school moeten doen. Mocht uw kind hier gebruik van maken, willen wij u vragen een mail te sturen naar opdreef@elevantio.nl.

We willen de kinderen vragen een flesje water mee te nemen wat (bij)gevuld kan worden. Denkt u ook weer aan het insmeren?

Woensdag 20 juli

Laatste dag op school. Kinderen mogen weer een flesje water mee nemen wat (bij)gevuld kan worden. We zullen samen afscheid nemen van het gebouw, groep 8 en juf Betty. Om 12:15 uur begint voor de kinderen de vakantie.

 

We willen vragen om morgen (vrijdag 15 juli) alvast een grote tas mee te geven aan uw zoon of dochter zodat we voor de hitte al zoveel mogelijk spullen mee kunnen geven naar huis.

 

Zomeractiviteiten | Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

In de bijlage vindt u een flyer met een overzicht van de activiteiten die in de zomervakantie worden georganiseerd in de bibliotheek Terneuzen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Klik hier om de flyer te openen

Data
18 juli 2022 Schoolfeest. Aangepast programma i.v.m. hitte.
19 juli 2022 ‘Doordraaimorgen’ kennismaken met de nieuwe juf of meester
19 juli 2022

Groep 1 t/m 4 's middags vrij. 

update hitterooster:

Groep 5 t/m 8 vrij 's middags vrij, enkel noodopvang.

21 en 22 juli 2022 Verhuizing. Alle kinderen vrij.. 
24 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie
5 september 2022 Eerste schooldag 2022-2023

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl