Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 21-10-2022

In deze nieuwsbrief:
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Kledinginzameling
- Data
Vrijwillige ouderbijdrage

De basisscholen ontvangen financiële middelen vanuit de overheid. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen en is bedoeld om het onderwijs aan de kinderen te betalen. Scholen ontvangen helaas geen vergoeding voor andere zaken die volgens ons ook ontzettend belangrijk zijn zoals activiteiten en vieringen. De activiteitencommissie (A.C.) van Op Dreef zet zich jaarlijks intensief in om voor de kinderen leuke activiteiten te organiseren zoals sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, bonte avond, schoolfeest. Dit is slechts een greep uit het aanbod wat wij voorzien, maar waar wij geen middelen voor krijgen. 

Deze activiteiten bekostigen we daarom vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk ‘vrijwillig’. Hier wordt actief toezicht op gehouden vanuit de onderwijsinspectie. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Op onze school hebben wij nog nooit kinderen buitengesloten van activiteiten om deze reden.

Aan de andere kant is het ook zo dat wij deze (extra) activiteiten niet kunnen bekostigen  zonder de vrijwillige bijdrage van ouders. De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan de koekjesactie van afgelopen schooljaar. Ook zoeken ze vaak  naar sponsoren die willen bijspringen voor activiteiten.

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige bijdragen goed besteed worden, moet de begroting jaarlijks goedgekeurd worden door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Zij voeren achteraf ook controle uit over de uitgaven.

De bijdrage is  € 25,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van bs. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald toen zij in de activiteitenkalender lazen hoe hoog het bedrag was. We hopen natuurlijk dat alle ouder(s)/verzorger(s) weer bereid zijn de bijdrage te voldoen, zodat alle activiteiten voor de kinderen door kunnen gaan.

Kledinginzameling

Jaarlijks organiseren we twee keer een kledinginzameling. Op deze manier krijgt kleding een verantwoorde nieuwe bestemming en krijgen wij als school een kleine vergoeding, waar onze kinderen weer van kunnen profiteren. 

Een tijdje terug heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 1 november 2022. U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de ingang van de gymzaal ter hoogte van de Burchtstraat. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?


Data
24 t/m 28 oktober 2022 Herfstvakantie
1 november 2022 Kledinginzameling
4 november 2022 Start week van de mediawijsheid
8 november 2022 Informatieavond social media en internet (19:30 uur)
28 en 30 november 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
2 december 2022 Sinterklaas 
22 december 2022 Kerstviering op school
23 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl