Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 04-11-2022

In deze nieuwsbrief:
- De Week van de Mediawijsheid
- Tussenschoolse opvang
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Sinterklaas in Aardenburg | Peperneutecomité
- Data
De Week van de Mediawijsheid

Vrijdag 4 november start De Week van de Mediawijsheid. Het thema dit jaar is 'Like en Cancel'. Welke berichten zijn leuk om te liken en welke berichten zou je beter niet kunnen plaatsen? Het thema wil sociaal gedrag op internet/sociale media stimuleren. 

Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal genageld worden.

Dit thema staat in alle klassen centraal komende week. We zullen Klasbord komende week ook gebruiken om te laten zien wat we doen in de klassen. Daarnaast is het niet alleen een thema wat speelt op school, maar waar u wellicht thuis ook mee te maken heeft. In samenwerking met 1Nul1 organiseren we daarom op dinsdag 8 november een informatieavond voor ouders. Deze datum stond al op de kalender en in de nieuwsbrief. De avond start om 19:30 uur op school. We hopen natuurlijk op veel belangstelling.

Tussenschoolse opvang

Afgelopen week hebben we met de lunchondersteuners gesproken over de tussenschoolse opvang. Doel was om meer eenduidigheid te krijgen in regels en afspraken. De leerlingen gaven aan dat hier erg veel verschil in zat en ook wij merkten zelf dat dit verwarrend was. We hebben samen afspraken gemaakt over het spelen op het speelplein, toiletgebruik, gebruik van spelmateriaal etc. Op die manier willen we de structuren in de school zoveel mogelijk hetzelfde houden. Dit is herkenbaar en fijn voor leerlingen, lunchondersteuners en leerkrachten. We gaan deze afspraken komende week ook in de klassen bespreken met onze leerlingen en deze op een zichtbare plaats ophangen in de klas zodat we hier altijd op terug kunnen vallen. We hebben afgesproken na de kerstvakantie opnieuw te evalueren en eventueel bij te stellen.

Vrijwillige ouderbijdrage

De basisscholen ontvangen financiële middelen vanuit de overheid. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen en is bedoeld om het onderwijs aan de kinderen te betalen. Scholen ontvangen helaas geen vergoeding voor andere zaken die volgens ons ook ontzettend belangrijk zijn zoals activiteiten en vieringen. De activiteitencommissie (A.C.) van Op Dreef zet zich jaarlijks intensief in om voor de kinderen leuke activiteiten te organiseren zoals sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, bonte avond, schoolfeest. Dit is slechts een greep uit het aanbod wat wij voorzien, maar waar wij geen middelen voor krijgen. 

Deze activiteiten bekostigen we daarom vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk ‘vrijwillig’. Hier wordt actief toezicht op gehouden vanuit de onderwijsinspectie. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Op onze school hebben wij nog nooit kinderen buitengesloten van activiteiten om deze reden.

Aan de andere kant is het ook zo dat wij deze (extra) activiteiten niet kunnen bekostigen  zonder de vrijwillige bijdrage van ouders. De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan de koekjesactie van afgelopen schooljaar. Ook zoeken ze vaak  naar sponsoren die willen bijspringen voor activiteiten.

Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige bijdragen goed besteed worden, moet de begroting jaarlijks goedgekeurd worden door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Zij voeren achteraf ook controle uit over de uitgaven.

De bijdrage is  € 25,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van bs. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald toen zij in de activiteitenkalender lazen hoe hoog het bedrag was. We hopen natuurlijk dat alle ouder(s)/verzorger(s) weer bereid zijn de bijdrage te voldoen, zodat alle activiteiten voor de kinderen door kunnen gaan.

Sinterklaas in Aardenburg | Peperneutecomité

Leuk om te zien dat de eerste kleurplaten en wedstrijdformulieren van de Sinterklaaswedstrijd ingeleverd worden en kinderen met ouders fanatiek in de weer zijn om de trommels in de kleurplaten te zoeken.

JIJ DOET TOCH OOK MEE 

Alle leerlingen van Basisschool op Dreef en Peuterspeelzaal de Bengelbak hebben een wedstrijdformulier en kleurplaat mee naar huis gekregen. Daarnaast kunt u middels deze weg zelf uw formulier downloaden en printen. Het formulier van de zoektocht en de kleurplaten kunnen tot uiterlijk 5 november a.s. ingeleverd worden in de brievenbus bij Haven 56 in Aardenburg.

Sinterklaas en zijn Pieten wensen jullie veel plezier en succes en hopen dat er nog veel kleurplaten en formulieren ingeleverd zullen worden  Er zijn leuke prijzen te winnen!

Op zaterdag 12 november a.s. zal Sinterklaas Aardenburg hopelijk weten te vinden.

Het programma van de intocht ziet er als volgt uit:

  • 14:00u Start intocht op het Kaaiplein (let op: gewijzigd vertrekpunt!) Route intocht: Kaai, Weststraat, Marktstraat, Markt
  • 14:15u Act op de Markt + prijsuitreiking kleur- en etalagewedstrijd voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar
  • 14:45u Vervolg intocht (Marktstraat, St. Bavostraat, Burchtstraat) naar MFC en hier prijsuitreiking kleur- en etalagewedstrijd voor de kinderen van 0 t/m 8 jaar & feest in de gymzaal van het nieuwe MFC (Sint Bavostraat 30)
  • 16:30u Einde feest. Dag Sinterklaasje!

U komt toch ook!? Tot dan

Data
4 november 2022 Start week van de mediawijsheid
8 november 2022 Informatieavond social media en internet (19:30 uur)
28 en 30 november 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
2 december 2022 Sinterklaas 
22 december 2022 Kerstviering op school
23 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl