Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 25-11-2022

In deze nieuwsbrief:
- Oudervragenlijst
- Brief van de sint
- Speeltoestellen
- Schoolmaatschappelijk werker
- Data
Oudervragenlijst

Afgelopen week hebben alle ouders per mail een vragenlijst ontvangen. De uitkomsten van deze vragenlijst zullen we gebruiken om de afgelopen periode te evalueren en nieuwe doelen te stellen voor de komende planperiode. Het is dus voor ons erg waardevol dat zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst invullen. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan willen wij u alsnog vragen dit te doen. Per ouder is er een vragenlijst ingestuurd en kan er dus een vragenlijst ingevuld worden.

Brief van de sint

Speeltoestellen

Woensdag 30 november en donderdag 1 december aanstaande worden de speeltoestellen geplaatst op het speelplein. Hiervan kunnen we enige hinder ondervinden bij het brengen en halen. De aanvoer van materialen zal via de Burchtstraat gebeuren. Dit is op dit moment de enige plaats die toegang geeft tot het schoolplein. We willen u vragen om bij het brengen en halen extra goed op te letten.

Om de veiligheid te borgen, zullen we deze dagen geen gebruik maken van het speelplein maar van de gymzaal. Hiervoor hebben we met elkaar een schema gemaakt.

Schoolmaatschappelijk werker

Hallo,
mijn naam is Tessa de Ruijsscher en ik ben in november gestart als schoolmaatschappelijk werker. Ik zal samenwerken met de leerkrachten en intern begeleider van de school, de GGD en de begeleider Passend Onderwijs. 

U kunt bij mij terecht met vragen over:

  • de ontwikkeling of het gedrag van uw kind
  • opvoeding en ouderschap
  • omgaan met scheiding of rouw
  • geldzorgen
  • wonen
  • ook over andere vragen denk ik graag mee

Als u het fijn vindt om op school of bij u thuis af te spreken maak ik graag een afspraak met u. Dan kijk ik samen met u of ik zelf iets voor u of uw kind kan betekenen, of dat ik u door kan verwijzen naar iemand anders.

Mijn telefoonnummer is 06-12419503 en mijn emailadres is tderuijsscher@gemeentesluis.nl
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tessa de Ruijsscher

Data
28 en 30 november 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
2 december 2022 Sinterklaas bezoekt het MFC
22 december 2022 Kerstviering op school
23 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie
23 januari t/m 3 februari 2023 Testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
13 en 14 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
17 februari 2023  Carnaval op school
20 februari t/m 24 februari 2023 Carnavalsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl