Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 22-12-2022

In deze nieuwsbrief:
- Kerstviering
- Schoolvakanties 2023-2024
- Lunchondersteuning gezocht
- Data
Kerstviering

Op dit moment is de kerstviering in volle gang. We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we daarbij gekregen hebben. In eerste plaats onze Activiteitencommissie, die samen met de leerkrachten een mooi programma heeft neergezet. Daarnaast willen we alle ouders, opa's en oma's die ondersteunen deze dag ook bedanken. Als laatste willen we Straalbedrijf Catseman, Sligro Sluis en Stichting De Feestcommissie Aardenburg bedanken voor de sponsoring van de consumpties tijdens de gezamenlijke afsluiting, restaurant In den Wijngaard voor het afwassen van het kinderservies en Carlo Ultee voor het ‘groen’ voor de kerststukjes en kerstkransen.

23 December (morgen) begint de vakantie en zijn alle kinderen al vrij.

Schoolvakanties 2023-2024

Hieronder vindt u de vastgestelde schoolvakanties voor schooljaar 2023-2024. Deze kalender is afgestemd met de GMR van Elevantio. Studiedagen zijn nog niet in deze kalender opgenomen. Deze zullen later met u gecommuniceerd worden. Het gaat om één Elevantio studiedag en twee school studiedagen.

Let op: de herfstvakantie wijkt af van de landelijke richtlijnen. Dit is een afspraak tussen de Zeeuwse besturen.

Start schooljaar 28 augustus 2023
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Goede vrijdag /  Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie  5 juli t/m 16 augustus 2024

 

Lunchondersteuning gezocht

Afgelopen jaar hebben wij al regelmatig geschreven over het belang van voldoende lunchondersteuning om ons huidige rooster te hanteren. De huidige bezetting is erg krap. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen tijdens de lunch. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Het gaat daarbij om het toezicht houden tijdens het eten in de klas en tijdens het spelen op het plein. 

Mocht u tijd hebben, dan horen wij dat graag. Mocht u eerst meer informatie willen, kan dat ook. We zijn bereikbaar via opdreef@elevantio.nl of 0117-491206.


Data
23 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie
9 januari 2023 Inleveren brieven + enveloppen koekjesactie
23 januari t/m 3 februari 2023 Testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
30 januari 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.
13 en 14 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
17 februari 2023  Carnaval op school
20 februari t/m 24 februari 2023 Carnavalsvakantie
1 maart 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl