Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 13-01-2023

In deze nieuwsbrief:
- Zilveren weken
- Schoolvakanties 2023-2024
- Lunchondersteuning gezocht
- Data
Zilveren weken

De eerste week van 2023 op school zit er alweer op. De periode na de kerstvakantie noemen we ook wel de Zilveren Weken. De Zilveren Weken zijn bij uitstek geschikt om met elkaar stil te staan bij de sfeer en dynamiek in de groepen. Groepsvorming is een continuproces. Een vakantieperiode van twee weken zorgt ervoor dat dit proces wordt doorbroken. De Zilveren Weken bieden daarom unieke kansen om weer intensief te werken aan groepsvorming. We blikken terug en kijken vooruit. Zo bepalen we samen (op)nieuw de norm en werken we aan een fijne en veilige groep. Op Klasbord zijn er verschillende activiteiten gedeeld.

Schoolvakanties 2023-2024

Hieronder vindt u de vastgestelde schoolvakanties voor schooljaar 2023-2024. Deze kalender is afgestemd met de GMR van Elevantio. Studiedagen zijn nog niet in deze kalender opgenomen. Deze zullen later met u gecommuniceerd worden. Het gaat om één Elevantio studiedag en twee school studiedagen.

Let op: de herfstvakantie wijkt af van de landelijke richtlijnen. Dit is een afspraak tussen de Zeeuwse besturen.

Start schooljaar 28 augustus 2023
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Goede vrijdag /  Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie  5 juli t/m 16 augustus 2024

 

Lunchondersteuning gezocht

Afgelopen jaar hebben wij al regelmatig geschreven over het belang van voldoende lunchondersteuning om ons huidige rooster te hanteren. De huidige bezetting is te krap. Op dit moment is de situatie zo dat we op donderdag al leerkrachten moeten inzetten om de lunchondersteuning rond te krijgen. Dit betekent dat er leerkrachten deze dag geen pauze kunnen nemen tijdens de middagpauze. Dit is wel noodzakelijk, want net als kinderen hebben ook leerkrachten behoefte aan pauze om weer fris en scherp verder te kunnen werken in de middag. Volgens de arbeidstijdenwet is dit ook een recht.

Wij zijn daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen tijdens de lunch. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Het gaat daarbij om het toezicht houden tijdens het eten in de klas en tijdens het spelen op het plein. 

Mocht u tijd hebben, dan horen wij dat graag. Mocht u eerst meer informatie willen, kan dat ook. We zijn bereikbaar via opdreef@elevantio.nl of 0117-491206.

Data
23 januari t/m 3 februari 2023 Testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
30 januari 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.
13 en 14 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
17 februari 2023  Carnaval op school
20 februari t/m 24 februari 2023 Carnavalsvakantie
1 maart 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.
2 maart 2023 Informatieavond met betrekking tot week van de lentekriebels door de GGD
6 maart 2023 Informatieavond voor ouders peuter/kleuter over hygiëne door de GGD
13 en 15 maart 2023 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
20 maart 2023 Start week van de Lentekriebels
28 maart 2023 Kledinginzameling
6 april Paasviering
7 t/m 10 april 2023 Goede vrijdag en Pasen. Alle kinderen vrij.
11 april 2023 Schoolfotograaf
18 en 19 april 2023 IEP eindtoets groep 8
21 april 2023 Koningsspelen
24 april t/m 4 mei 2023 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl