Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 27-01-2023

In deze nieuwsbrief:
- Lunchondersteuning
- Op Dreef got talent
- Studiedag
- Data
Lunchondersteuning

Zoals u al op diverse nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, kampen we al geruime tijd met een tekort aan lunchondersteuners. Vanaf het begin van dit schooljaar werken we al met een minimale bezetting. Dat wil zeggen dat we per groep één lunchondersteuner proberen te hebben. Door te werken met verschillende diensten, konden we minimaal rondkomen. Het wordt het steeds lastiger om de bezetting rond te krijgen en het is bijna structureel nodig dat we een beroep moeten doen op leerkrachten.

We merken al een tijdje dat het welzijn van de kinderen eronder lijdt. Ook kunnen we de wettelijke eisen als effectieve leertijd voor kinderen en voldoende pauze voor leerkrachten niet altijd waarborgen.

Tijdens de MR vergadering van 19 januari j.l. hebben we hier met elkaar uitvoerig over gesproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat dit op deze wijze niet door kan gaan. De huidige situatie is voor niemand goed. Leerlingen, lunchondersteuners en leerkrachten; allemaal ondervinden we hier problemen van.

Afgelopen jaar bij het vaststellen van de schooltijden hadden we afgesproken dat wanneer we de lunchondersteuning niet meer verantwoord kunnen voorzien met vrijwilligers, we het besluit van de schooltijden zoals we die vorig jaar hebben afgesproken kunnen herzien. We zijn nu in de fase beland, dat we andere opties gaan onderzoeken. Wanneer dit invloed heeft op de schooltijden, zal dit vanaf het nieuwe schooljaar zijn. Daarnaast zoeken we ook een oplossing voor de korte termijn.

De komende periode zal hier meer duidelijk over worden. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Op Dreef got talent

Studiedag

Zoals eerder aangegeven hebben we dit jaar nog 2 studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. Aanstaande maandag 30 januari gaan de leerkrachten terug de schoolbanken in. We gaan ons verder verdiepen in de leerlijnen voor rekenen om ons rekenonderwijs nog beter aan te laten sluiten op de leerlingen. Dit betekent dat alle leerlingen maandag 30 januari vrij zijn.

Data
23 januari t/m 3 februari 2023 Testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
30 januari 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.
13 en 14 februari 2023 Adviesgesprekken groep 8
17 februari 2023  Carnaval op school
20 februari t/m 24 februari 2023 Carnavalsvakantie
1 maart 2023 Studiedag Op Dreef, alle kinderen vrij.
2 maart 2023 Informatieavond met betrekking tot week van de lentekriebels door de GGD
6 maart 2023 Informatieavond voor ouders peuter/kleuter over hygiëne door de GGD
13 en 15 maart 2023 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
20 maart 2023 Start week van de Lentekriebels
28 maart 2023 Kledinginzameling
6 april Paasviering
7 t/m 10 april 2023 Goede vrijdag en Pasen. Alle kinderen vrij.
11 april 2023 Schoolfotograaf
18 en 19 april 2023 IEP eindtoets groep 8
21 april 2023 Koningsspelen
24 april t/m 4 mei 2023 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl