Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 12-05-2023

In deze nieuwsbrief:
- Daily Mile
- Vacature (O)GMR
- Schoolfoto's
- Data
Daily Mile

Afgelopen week hebben alle kinderen dagelijks 10 minuten rondjes gelopen voor het goede doel. Het geld dat werd opgehaald tijdens het evenement Roparun en ook tijdens de Mini Roparun, wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

De kinderen hebben samen een bedrag opgehaald van € 1.203,85. We zijn ontzettend trots op de kinderen dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze dag tot een succes te maken. 

Als laatste willen wij ook Fruitteeltbedrijf Flikweert en Lidl Oostburg bedanken voor het beschikbaar stellen van de consumpties voor alle atleten en de begeleiders.

Vacature (O)GMR

Terneuzen, 9 mei 2023

Beste ouders van Elevantio,

We zijn dringend op zoek naar nieuwe ouderleden voor onze Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).

Wat is de GMR?

Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Hierin zitten zowel ouders als leerkrachten. Ze praten en adviseren over de kwaliteit en beleid van het onderwijs van de eigen school en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.  

De GMR doet hetzelfde, maar dan voor álle scholen van Elevantio. Zij denken mee op organisatieniveau. Zij praten en adviseren over onderwijs en kwaliteit, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen.

Wie zitten er in de GMR?

In de GMR zitten vier leden namens alle ouders en vier leden namens het personeel, waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 5 reguliere vergaderingen per schooljaar. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld en vinden plaats op een dinsdagavond.

Vacatures

Aan het eind van dit schooljaar zijn drie leden van de oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend, van de clusters Terneuzen Stad, Terneuzen kernen en Oost. Hierdoor ontstaan er drie vacatures per 1 augustus 2023. We willen graag alle ouders van de Elevantio-scholen uitnodigen om zich kandidaat te stellen als ouderlid van de GMR.

Waarom zou u zich kandidaat willen stellen?

We zijn een betrokken GMR, hebben een fijn contact met elkaar, de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het meedenken over een grote organisatie als Elevantio is erg interessant en leerzaam, en ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van het basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar Annemiek Stallaart, via onderstaand e-mailadres. Dit kan tot en met 25 mei 2023.

Bij meerdere kandidaten vinden er verkiezingen plaats in het betreffende cluster. Hierbij kunnen de ouders van de oudergeleding van de MR-en in het betreffende cluster hun stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze. Eventuele verkiezingen vinden nog voor het einde van het schooljaar plaats.

Heeft u vragen, wilt u extra informatie, of wilt u uw interesse kenbaar maken, neem gerust contact op met Annemiek Stallaart (annemiekstallaart@elevantio.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet, 

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 

Annemiek Stallaart, voorzitter GMR Elevantio

 

Schoolfoto's

 

Data
18 en 19 mei 2023 Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
26 mei 2023 Bonte Avond
29 mei 2023 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
30 mei t/m 9 juni 2023 Toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
16 juni 2023 Hapjesmarkt groep 8
22 juni 2023 Praktijkexamen verkeer groep 7/8
3 en 5 juli 2023 Incidentele oudergesprekken
6 en 7 juli 2023 Schoolkamp groep 8
10 juli 2023 Schoolfeestdag
13 juli 2023 Laatste schooldag en afscheid groep 8

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl