Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 17-05-2023

In deze nieuwsbrief:
- Bonte Avond
- Vacature (O)GMR
- Data
Bonte Avond

Vrijdag 26 mei aanstaande is het onze Bonte Avond. Alle groepen zijn al druk in voorbereiding. Voor het eerst zal dit plaatsvinden in ons nieuwe MFC. U heeft eerder al een brief gehad met meer informatie over de dag en de kaartverkoop. Maandagavond zullen de gereserveerde kaarten worden verwerkt. Dinsdag 23 mei zullen deze worden meegegeven aan de kinderen.

De overige kaarten zullen vanaf 23 mei aanstaande verkocht worden via de groepsleerkrachten. Indien er vrijdag 26 mei nog kaarten over zijn, zullen we deze nog aan de deur verkopen. De prijzen zijn hetzelfde. € 1,00 voor de middagvoorstelling, € 1,00 voor deel 1 of deel 2 van de avondvoorstelling en € 2,00 voor de gehele avondvoorstelling.

Hieronder zetten we alles voor vrijdag 26 mei nog eens op een rijtje:

De kinderen worden deze dag gewoon om 08.30 uur op school verwacht. Verder moeten ze net als anders een pauzehap en lunch meenemen.

Middagvoorstelling:

Voor het eerst doen we in de middag ook een voorstelling. Het programma ziet er zo uit:

12.45 uur: Opening zaal
13.00 – 14.00 uur: Deel 1 groep 1-2, 3-4, 5-6, 6-7
14.15 – 15.45 uur: Deel 2 Afscheidsmusical groep 8

De kinderen van groep 8 zijn dus later klaar dan gebruikelijk. De andere kinderen mogen vanaf 14:45 uur naar huis. Wanneer u als ouder in de zaal zit, mag uw zoon of dochter natuurlijk blijven kijken. Wilt u dit even afstemmen met de leerkracht van uw zoon of dochter?

Avondvoorstelling:

Programma:

18.15 uur: Opening zaal
18.30 – 19.30 uur: Deel 1 groep 1-2, 3-4, 5-6, 6-7
19.30 – 20.00 uur: Pauze
20.00 – 21.30 uur: Deel 2 Afscheidsmusical groep 8

Goed om te weten:

 • Op de Bonte avond worden de kinderen omstreeks 18.15 u verwacht in de eigen klas.
  De kinderen worden daar door de leerkrachten opgevangen, zodat u zelf plaats kunt nemen in de zaal. Na de pauze kunnen er nieuwe zitplaatsen worden gezocht. Een aantal mensen met jonge kinderen zal in de pauze naar huis gaan.
 • Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 7 verkleed naar school komen.
  De kinderen van groep 8 verkleden zich in de pauze op school.
 • Wanneer de pauze begint, worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 door hun ouders opgehaald in de klas, zodat u met uw kind wat te drinken kunt kopen. Mocht u na de pauze nog blijven, dan zijn de leerkrachten niet meer verantwoordelijk voor toezicht op de kinderen van groep 1 t/m 7.
 • De kinderen van groep 8 verzamelen zich voor de pauze voor het toneel en gaan met de leerkrachten mee naar de verkleedruimte. Zij krijgen daar wat te drinken en verkleden zich voor de musical.

Hulp gezocht:

Om de zaal gereed te maken en op te ruimen zijn we nog op zoek naar hulp op de volgende momenten:

 1. Op woensdagmiddag 24 mei rond 15:30 uur willen we de vloerbedekking leggen in de gymzaal. Dit zal ongeveer een uurtje werk zijn. 
 2. Op donderdagavond 25 mei rond 19:30 uur willen we het podium klaarzetten en al een deel van de stoelen klaarzetten. 
 3. Op vrijdagavond 26 mei na de voorstelling willen we alles opruimen. Hiervoor zijn we op zoek naar veel extra handen

Mocht u op een of meerdere van deze momenten kunnen helpen zou dat heel fijn zijn. Zou u dit willen doorgeven via opdreef@elevantio.nl? 

 

Vacature (O)GMR

Terneuzen, 9 mei 2023

Beste ouders van Elevantio,

We zijn dringend op zoek naar nieuwe ouderleden voor onze Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).

Wat is de GMR?

Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Hierin zitten zowel ouders als leerkrachten. Ze praten en adviseren over de kwaliteit en beleid van het onderwijs van de eigen school en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school.  

De GMR doet hetzelfde, maar dan voor álle scholen van Elevantio. Zij denken mee op organisatieniveau. Zij praten en adviseren over onderwijs en kwaliteit, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen.

Wie zitten er in de GMR?

In de GMR zitten vier leden namens alle ouders en vier leden namens het personeel, waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 5 reguliere vergaderingen per schooljaar. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld en vinden plaats op een dinsdagavond.

Vacatures

Aan het eind van dit schooljaar zijn drie leden van de oudergeleding van de GMR van Elevantio aftredend, van de clusters Terneuzen Stad, Terneuzen kernen en Oost. Hierdoor ontstaan er drie vacatures per 1 augustus 2023. We willen graag alle ouders van de Elevantio-scholen uitnodigen om zich kandidaat te stellen als ouderlid van de GMR.

Waarom zou u zich kandidaat willen stellen?

We zijn een betrokken GMR, hebben een fijn contact met elkaar, de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het meedenken over een grote organisatie als Elevantio is erg interessant en leerzaam, en ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van het basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar Annemiek Stallaart, via onderstaand e-mailadres. Dit kan tot en met 25 mei 2023.

Bij meerdere kandidaten vinden er verkiezingen plaats in het betreffende cluster. Hierbij kunnen de ouders van de oudergeleding van de MR-en in het betreffende cluster hun stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze. Eventuele verkiezingen vinden nog voor het einde van het schooljaar plaats.

Heeft u vragen, wilt u extra informatie, of wilt u uw interesse kenbaar maken, neem gerust contact op met Annemiek Stallaart (annemiekstallaart@elevantio.nl).

We kijken uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet, 

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 

Annemiek Stallaart, voorzitter GMR Elevantio

 

Data
18 en 19 mei 2023 Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
26 mei 2023 Bonte Avond
29 mei 2023 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
30 mei t/m 9 juni 2023 Toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
16 juni 2023 Hapjesmarkt groep 8
22 juni 2023 Praktijkexamen verkeer groep 7/8
3 en 5 juli 2023 Incidentele oudergesprekken
6 en 7 juli 2023 Schoolkamp groep 8
10 juli 2023 Schoolfeestdag
13 juli 2023 Laatste schooldag en afscheid groep 8

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl