Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 25-08-2023

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De zomervakantie is bijna voorbij en op maandag 28 augustus openen alle scholen weer hun deuren. Hieronder vindt u alvast wat belangrijke info voor de eerste schooldag. 

 


In deze nieuwsbrief:
- Wijziging formatie
- Schooltijden
- Benodigdheden
- Eerste schoolweken
- Gouden weken
- Fruitdagen
- Veiligheidscoördinator en intern vertrouwenspersoon
- Activiteitenkalender
- Directie
- Data

Wijziging formatie

In de vakantie hebben we helaas te horen gekregen dat juf Esther borstkanker heeft. We zijn hier erg van geschrokken, maar het lijkt gelukkig goed te behandelen. Dit betekent dat juf Esther de komende weken/maanden afwezig is. Hierdoor hebben we moeten schuiven in onze bezetting van de groepen. Dit heeft gevolgen voor de groepen 4/5 en 7/8. De groepsbezetting ziet er als volgt uit

  Groep 0/1 Groep 2/3 Groep 4/5 Groep 6/7 Groep 7/8 Extra ondersteuning
Maandag Juf Mandy Juf Aafke Juf Christine Meester LJ juf Natasja  
Dinsdag Juf Mandy Juf Aafke Juf Mariska Juf Nathalie Juf Natasja Juf Christine
Woensdag Juf Mandy Juf Aafke Juf Mariska Juf Nathalie Juf Evelyn  
Donderdag Juf Mandy Juf Aafke Juf Mariska Juf Nathalie Juf Evelyn Juf Christine & Juf Gerry
Vrijdag Juf Mandy Juf Aafke Juf Christine Meester LJ Juf Evelyn Juf Natasja
Schooltijden

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met nieuwe schooltijden. Voor de volledigheid staan ze hieronder nogmaals weergegeven. De schooltijden gelden voor alle kinderen.

Maandag tot en met vrijdag

08:30 uur – 14:15 uur

Deze tijden zijn voor dit schooljaar. Vanaf schooljaar 2024-2025 is de eindtijd een kwartier eerder.

Benodigdheden

De kinderen krijgen van school een pen, potlood, gum e.d.. Dit hoeven kinderen niet mee te nemen van thuis. Spullen die meekomen van thuis, zullen we ook weer terug meegeven. We willen wel vragen om de kinderen van groep 3 een pennenzak mee te geven om alles in te bewaren. Vanaf groep 4 hebben de kinderen ook een koptelefoon of oortjes nodig om op de Chromebook of Tablet te werken. Vanaf groep 5 werken kinderen op Chromebooks. Wanneer kinderen het fijner vinden om met een muis te werken, moeten ze deze ook zelf meenemen.

De kinderen van groep 7 gaan komend jaar met een agenda werken. Deze moeten ze van thuis meenemen. De kinderen van groep 8 gaan alvast werken met de agenda van het Zwincollege. Deze krijgen ze gratis van het Zwincollege.

De kinderen uit groep 1-2 moeten zorgen dat ze gymschoenen op school hebben. Wanneer kinderen nog niet zelfstandig veters kunnen strikken, willen we vragen om schoenen met klittenband of elastiek mee te geven. Vanaf groep 3 hebben kinderen ook gymkleding nodig. Een korte broek en een t-shirt is het makkelijkste Laten ze deze op school of nemen ze deze op de gymdagen mee?. Voor de gymschoenen is het aanbevolen om te kijken of deze nog passen na de zomervakantie.

 

 

Eerste schoolweken

Vanaf maandag starten we weer op school. Dit is natuurlijk weer even wennen. De kinderen van de bovenverdieping mogen de eerste twee weken nog tot aan de klas gebracht worden. Daarna is het de bedoeling dat er bij de hoofdingang van de school afscheid genomen wordt. 

Voor de kinderen van de benedenverdieping is dit anders. Zij mogen het gehele jaar tot aan de klasdeur gebracht worden en daar is het de bedoeling dat u afscheid neemt.

Vanzelfsprekend is het zo, dat wanneer er dringende zaken zijn, u altijd mee mag komen om dit met de leerkracht te bespreken of een afspraak te maken indien u meer tijd nodig heeft.

 

Gouden weken

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van elkaar leren kennen en afspraken maken met elkaar. Het is belangrijk om tijd te steken in het (opnieuw) kennismaken met elkaar. We noemen de eerste weken van het schooljaar dan ook de Gouden Weken. De kinderen leren door verschillende spellen elkaar goed kennen, zodat ze ook weten wat ze aan elkaar hebben. Samen werken, elkaar helpen, naar elkaar luisteren zijn daarbij ontzettend belangrijk. Iedereen hoort erbij en mag er zijn vinden wij belangrijk op onze school. Via klasbord wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten in deze gouden weken.

Fruitdagen

Ook in het nieuwe schooljaar hebben we weer fruitdagen. Deze zijn op maandag en woensdag.  Dit betekent dat de kinderen fruit meenemen voor de ochtendpauze in het kader van gezond gedrag. Uiteraard hopen we dat de kinderen op de andere dagen ook fruit meenemen!

Veiligheidscoördinator en intern vertrouwenspersoon

Sociale en fysieke veiligheid is een belangrijk onderwerp op onze school. De leerkracht van de groep blijft voor de ouders en kinderen het eerste, belangrijkste aanspreekpunt. Daarnaast heeft de school ook een veiligheidscoördinator.

Juf Nathalie is komend schooljaar veiligheidscoördinator. Meester LJ is onze interne vertrouwenspersoon. Hij is voor leerlingen, ouders en/of collega's een aanspreekpunt wanneer ze in vertrouwen dingen willen vertellen.

Activiteitenkalender

Per gezin zal er op de eerste schooldag een kalender meegegeven worden waarop alle activiteiten staan gepland. Daarnaast willen we ook weer even controleren of we beschikken over de juiste noodnummers en privacygegevens.

Ook zult u een uitnodigingsbrief ontvangen voor de kennismakingsgesprekken die plaatsvinden in de tweede schoolweek.

Directie

Vanaf dit schooljaar is juf Sentina de nieuwe directeur. Meester Wietse zal de eerste dagen van dit schooljaar nog aanwezig zijn om de laatste zaken over te dragen en afscheid te nemen van de kinderen. Per 1 september begint de meester met zijn nieuwe baan.

Data
28 augustus 2023 Eerste schooldag
5 en 7 september 2023 Ouder/kindgesprekken ter kennismaking
13 september 2023 Schoolreis groep 3 t/m groep 7
20 september 2023 Schoolvoetbaltoernooi Oostburg
27 september 2023 Start Kinderpostzegelactie
4 oktober 2023 Start Kinderboekenweek
11 oktober 2023 Studiedag Elevantio, alle kinderen vrij.
18 oktober 2023 VVN Remwegdemo voor groep 6/7 en 7/8
23 t/m 27 oktober 2023 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl