Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 22-09-2023

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Schoolvoetbal
- Week tegen pesten ( herhaalbericht)
- Aankondiging Kinderpostzegelactie
- Consequentieladdder
- Kikkesport kids reeks (herhaalbericht)
- Data
Schoolvoetbal

Afgelopen woensdag was het schoolvoetbaltoernooi. De leerling van onze school hebben erg goed hun best gedaan. Helaas hebben de teams in de finalewedstrijden verloren van de tegenstanders, maar ze kwamen wel met mooie bekers terug op school. We hebben hele mooi goals gezien en goed samenspel. Een middag om weer trots op te zijn. We willen natuurlijk ook onze trainers, chauffeurs en vele supporters bedanken voor de leuke middag. 

Week tegen pesten ( herhaalbericht)

In de week van van 25 t/m 29 september is het de Week tegen Pesten 2023. De slogan van deze week is ‘Goed voor elkaar!'. Samen zorgen we voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Naast de aandacht die er binnen de lessen voor dit thema is, vinden we het ook fijn om met ouders in gesprek te gaan over dit onderwerp tijdens een gespreksuurtje. U wordt dan geïnformeerd over de handelwijze binnen onze school, maar we horen ook graag ervaringen en suggesties rondom dit onderwerp. Het gesprekuurtje vindt plaats op 27 september 2023 om 11:00. Mocht u willen komen, dan kunt u dit doorgeven via opdreef@elevantio.nl. Dit schooljaar zullen er regelmatig rondom verschillende onderwerpen gesprekuurtjes plaatvinden met ouders. De informatie van deze uurtjes worden achteraf gedeeld met alle ouders. 

Aankondiging Kinderpostzegelactie

Aankondiging Kinderpostzegelactie groep 7/8

Volgende week start de jaarlijkse Kinderpostzegelactie: ook op Op Dreef doen we hier weer aan mee met de leerlingen van groep 7/8! Dit jaar is het thema Laat ieder kind meedoen, ten behoeve van leerlingen met een problematische thuissituatie.

Vandaag kregen de kinderen in de klas instructie hierover en een inlogkaart, hiermee kunnen ze thuis al een kijkje nemen op de site:

https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids

Op woensdag 27 september worden de verkoopmappen uitgedeeld en na school kan de verkoop beginnen. Woensdag 4 oktober is de laatste verkoopdag: op donderdag 5 oktober moeten alle verkoopmappen terug op school worden ingeleverd.

We hopen op een mooie bijdrage voor de actie!

Consequentieladdder

Binnen de school hebben de afgelopen weken al veel activiteiten rondom de groepsvorming plaatsgevonden. We hebben naast groepsvormende activiteiten en klassenvergaderingen ook in alle klassen de consequentieladder geïntroduceerd. Op deze ladder start iedereen met zijn persoonlijke knijper op ‘klaar om te leren'. Wanneer alles goed gaat die dag, kan de knijper naar 'superdag'. Houd je jezelf niet aan de afspraken, dan kan de knijper zakken naar een laatste waarschuwing. Wanneer de leerlingen het dan nog steeds moeilijk vindt om aan de afspraken die gemaakt zijn in de klas te houden, dan zakt de ladder op time-out en krijgen de leerling een plekje voor zichzelf om verder te werken. Zo is het voor de leerlingen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en wanneer ze een time out moeten nemen. Daarnaast vieren we successen met de groep door beloningen, bijvoorbeeld een groepsspelletje tussendoor. Zo bouwen we aan een goed klassenklimaat. 

Kikkesport kids reeks (herhaalbericht)

Maandag 11 september start de Kikkesport kids reeks in Aardenburg. Kinderen krijgen op deze middagen een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten aangeboden.
De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd door de sportondersteuners van de gemeente Sluis. De overige dagen zijn op 18, 25 september, 2 en 9 oktober 2023.

De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd NA schooltijd om 14:15 uur..
Ouders dienen hun kind(eren) hiervoor éénmalig per schooljaar zelf op te geven door hier te klikken.
Per keer dat je aanwezig bent, neem je €1,00 mee, deze betaal je aan Rowan.

Als Kikkesport niet kan doorgaan, worden de ouders gebeld op het opgegeven telefoonnummer en gemaild op het mailadres waarmee zij hun kind hebben opgegeven

Data
25 september 2023 Kikkesport Kids pleintjesactiviteiten
27 september 2023 Start Kinderpostzegelactie
2 oktober 2023 Kikkesport Kids pleintjesactiviteiten
4 oktober 2023 Start Kinderboekenweek
9 oktober 2023 Kikkesport Kids pleintjesactiviteiten
11 oktober 2023 Studiedag Elevantio, alle kinderen vrij.
18 oktober 2023 VVN Remwegdemo voor groep 6/7 en 7/8
23 t/m 27 oktober 2023 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl