Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 13-10-2023

In deze nieuwsbrief:
- Leerlingraad
- Tijd voor de fietsverlichtingscheck! | ROVZ
- Pleinregels
- Kinderboekenweek (herhaalbericht)
- Inspectie bezoek
- Data
Leerlingraad

Ook dit schooljaar wordt er weer een leerlingraad samengesteld; vanaf nu ook voor groep 5 leerlingen. De leerlingraad is bedoeld om leerlingen te laten meedenken over schoolse zaken, hun stem te laten horen, ideeën te delen en oplossingen aan te dragen voor mogelijke problemen. De kinderen hebben hierover uitleg gehad in de klas.
De kinderen uit groep 5,6,7 en 8 die interesse hadden, konden zich aanmelden bij de juf of meester. Uit deze leerlingen is door de klas gestemd wie er plaats mag nemen in de leerlingraad dit schooljaar, uit elke groep 1 leerling. Deze 4 leerlingen vormen samen met de directie de leerlingraad. 
De leerlingraad zal geregeld samenkomen tijdens een vergadering (onder schooltijd) met juf Sentina. Belangrijke informatie uit dit overleg zullen we met u delen.

Tijd voor de fietsverlichtingscheck! | ROVZ

Tijd voor de fietsverlichtingscheck! Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig weer. Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding.

Geef zelf het goede voorbeeld, uw kind doet u na! Zorg dus dat ook uw eigen fiets helemaal in orde is. Hier moet u op letten

Pleinregels

Na de klassenregels en schoolregels willen we u informeren over de pleinregels. We willen dat alle kinderen van een fijne en leuke pauze kunnen genieten, even kunnen bewegen en de ruimte hebben om te ontspannen.  Dit schooljaar zijn de pauzes aangepast en tijdens deze eerste opstartperiode hebben we gekeken wat dit van de inrichting & organisatie van het schoolplein vraagt. Er zijn een aantal zaken die meespelen: uiteraard de inrichting van het plein met vaste onderdelen/speelattributen en de behoefte van de kinderen naar een bepaald spel: bijv. voetbal of een tikspel. We hebben nagedacht over een opzet waarbij dit allemaal in verwerkt is. We houden ook rekening met het feit dat er bij momenten ook peuters en (groot-)ouders op het plein zijn en uiteraard houden we ook rekening met de buurtbewoners. (denk aan ballen over de heg)
We hopen op een mooie voetbalkooi naast de parking van school (dit wordt opgepikt door een werkgroep) maar tot die tijd zullen we het schoolplein hiervoor gebruiken. Vanaf volgende week richten we het schoolplein in met 2 speelvelden waar met een bal gespeeld kan worden: een voetbalveld en een basketbalveld. Deze velden zullen met lijnen worden aangegeven. De kinderen kunnen aangeven waar ze aan mee willen doen en de teams worden gemaakt. De ruimte die overblijft op het plein is voor kinderen die iets anders willen doen. We gebruiken de komende periode om te onderzoeken wat het beste werkt. Dit is overigens ook een onderwerp waar de leerlingraad zich over zal gaan buigen. We hopen zo samen fijn te kunnen spelen bij het buitenspel.

Laatkomers ( herhaalbericht)

Vanaf 8.15 uur zijn de leerlingen welkom op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen in de klas zijn als de bel gaat om 8.30 uur. De lessen starten dan in alle groepen. We merken dat er geregeld kinderen later dan 08:30 binnenkomen in de klas. Wanneer kinderen te laat in de klas binnenkomen,  gaat dit ten koste van de leertijd/lestijd van de groep en uiteraard ook van de leerling zelf. We willen dit natuurlijk voorkomen. Vandaar deze oproep om rekening te houden met de schooltijden. Mocht het vaak voorkomen dat kinderen te laat zijn, dan zullen we u als ouder informeren, zodat we samen kunnen zorgen voor genoeg leertijd voor alle kinderen. 

Kinderboekenweek (herhaalbericht)

Woensdag 4 oktober tot 15 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema “ Bij mij thuis” gestart. 

Op school doen we hier aan mee; lezen is immers ontzettend belangrijk. Hierbij is leesplezier onmisbaar. Tijdens de Kinderboekenweek doen we verschillende activiteiten in alle groepen om lezen te stimuleren:

  • donderdag 19 oktober om 10.30 uur: Voorleeswedstrijd Op Dreef voor groep 7/8 in de grote zaal van het dorpshuis, waar ze voor gaan lezen aan alle leerlingen van groep 5,6,7,8 en de Voorleesjury. Wie wordt de nieuwe Voorleeskampioen van Op Dreef? Deze kampioen mag daarna meedoen aan de vervolgronde in Zeeuws-Vlaanderen.

Tijdens de Kinderboekenweek nodigen we alle kinderen uit om:

  • hun lievelingsboek mee te nemen naar school
  • een foto te maken van je lievelingsplekje ‘ Bij mij thuis’ , bijvoorbeeld waar je lekker aan het lezen bent. Deze foto kan gemaild worden naar de leerkracht of mag geprint meegegeven worden. We hopen zoveel mogelijk foto’s te verzamelen voor het thema bord/tafel in de groepen.
  • en natuurlijk: lekker veel te lezen!!! 
Inspectie bezoek

Op 9 november zal de Onderwijsinspectie een bezoek brengen aan onze school. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs.
De inspectie zal tijdens dit bezoek in de klassen kijken, met directie, intern begeleider en leerkrachten, maar ook met leerlingen en ouders spreken. Vandaar een oproep: Welke ouder kan donderdag 9 november om 13:00 tot 13:45 in gesprek gaan met de inspectie over onze school? Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl

Data
9 oktober 2023 Kikkesport Kids pleintjesactiviteiten (laatste keer)
11 oktober 2023 Studiedag Elevantio, alle kinderen vrij.
18 oktober 2023 VVN Remwegdemo voor groep 6/7 en 7/8
23 t/m 27 oktober 2023 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl