Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 20-10-2023


In deze nieuwsbrief:
- Leerlingraad
- Tijd voor de fietsverlichtingscheck! | ROVZ (herhaalbericht)
- Burgerschap
- Inspectie bezoek herhaalbericht)
- Data
Leerlingraad

Vandaag heeft de leerlingraad zijn eerste vergadering gehad. We hebben het doel van de leerlingraad besproken en het naderende inspectiebezoek. De leerlingraad zal met de inspecteur van onderwijs in gesprek gaan over de school. We hebben het over pesten in de school gehad, de lessen die de leerkrachten geven en het buitenspelen. Ze hebben suggesties gegeven die we in het team gaan bespreken. Na de vakantie zullen we u verder informeren. 

Tijd voor de fietsverlichtingscheck! | ROVZ (herhaalbericht)

Tijd voor de fietsverlichtingscheck! Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig weer. Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding. We zien dat nog niet bij ieder kind de verlichting goed werkt. Wilt u dit goed checken? Hier moet u op letten

Burgerschap

Binnen onze school is burgerschap net zo belangrijk als rekenen en taal. Als school zijn wij wettelijk verplicht om burgerschapsvorming uit te voeren. Met burgerschapsvorming wordt bedoeld dat leerlingen actief moeten deelnemen aan de samenleving en daarnaast ook een positieve bijdrage moeten leveren. Het gaat hierbij vooral om de houding en vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor. Drie domeinen zijn de kern van burgerschapsvorming: Democratie ( door democratie kunnen verschillende opvattingen op een vredige manier tot een oplossing komen), Participatie ( door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen) en identiteit ( door te handelen vanuit je waarden en normen). Op woensdag 1 november is er een gespreksuurtje over burgerschap gepland. Je bent van harte welkom om 13:30. Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl

Pestprotocol

Binnen onze school werken we met een pestprotocol. In de nieuwsbrief van september hebben we al vermeld dat je deze kan vinden op de website van onze school. In het pestprotocol hanteren we stappen om het pesten te stoppen. Hieronder het stappenplan in schema. Om het uitgebreide stappenplan te lezen, verwijzen we u naar het pestprotocol op de website. 

Stappenplan in schema:

Stap 1

Signaleren van pestsituatie: ( ook buiten school)

  • Bespreekbaar maken
  • Alert zijn in vrije situaties
  • Gewenst gedrag benoemen.

Stap 2

  Bij herhaling van pestsituaties

  • bespreken met betreffende ouders, de leerkracht, de vertrouwenspersoon, de interne begeleider en de directie.
  • Plan van aanpak opstellen

Stap 3

Omgeving infomeren

  • Leerkrachten en teamleden worden op de hoogte gesteld.

Stap 4

Gesprek voeren

  • Gesprek door directeur/leerkracht met pester en het gepeste kind
  • Ouders van beide partijen infomeren over het gesprek.

Stap 5

Interventies uitvoeren

Stap 6

Als alle vorige stappen tot te weinig resultaat hebben geleid:

  • Overgaan tot tijdelijke uitsluiting of schorsing
  • Advies aan ouders om naar een andere basisschool te gaan.
Inspectie bezoek herhaalbericht)

Op 9 november zal de Onderwijsinspectie een bezoek brengen aan onze school. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs.
De inspectie zal tijdens dit bezoek in de klassen kijken, met directie, intern begeleider en leerkrachten, maar ook met leerlingen en ouders spreken. Vandaar een oproep: Welke ouder kan donderdag 9 november om 13:00 tot 13:45 in gesprek gaan met de inspectie over onze school? Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl

Data
23 t/m 27 oktober 2023 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl