Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 03-11-2023

In deze nieuwsbrief:
- Bag2school
- meester LJ
- Doldwazejeugdprinsenmiddag
- Burgerschap: week van Mediawijsheid
- Wafelbak
- Pestprotocol
- Data
Bag2school

Volgende week staat de kledinginzameling van Bag2school gepland. Duik in je kledingkast of vraag je familie, buren en kennissen of ze nog oude kleding hebben. Sjouwen, slepen, sleuren met die zakken; hoe meer volle zakken van 5 kilo, des te meer geld er in het laatje voor de school komt en de kinderen in arme landen geholpen worden met onze kleding. De school krijgt € 0,30 per kilo! Hiermee hopen we een mooie bijdrage op te halen t.b.v. onze school. Op woensdag 8 november kunt u zakken met kleding inleveren hiervoor in de buitenberging (bij het hek aan de parking) bij school. Vandaag krijgen alle leerlingen hiervoor een zak mee naar huis. Een plastic vuilniszak mag ook; wel is het belangrijk dat hij afgesloten is.

ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD VOOR HERGEBRUIK.

Wat mag wél ingezameld worden?

 • Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen/ceintuurs, handtassen

Wat mag niet ingezameld worden?

 • Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten en tapijten (ook geen vliegende), kussens,  dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële gordijnen / industrieel beddengoed

Helpt u mee inzamelen?

Meer info over Bag2school:

https://bag2school.nl/hoe-het-werkt 

 

meester LJ

Meester LJ zal de komende periode gedeeltelijk op school zijn. Hij blijft lesgeven aan groep 6-7 op maandag en vrijdag, maar stopt voorlopig met zijn ib-taken op dinsdag en woensdag. Er wordt binnen Elevantio gekeken naar iemand die de taken van LJ tijdelijk kan overnemen. Tot die tijd neemt juf Sentina de taken over. Voor vragen rondom de zorg van leerlingen (en uiteraard ook andere zaken) kunt u mailen naar sentinavanhal@elevantio.nl. We hopen dat meester LJ snel weer volledig terugkomt op onze school.  

Doldwazejeugdprinsenmiddag

Aanstaande vrijdag 10 november wordt de jaarlijkse Doldwazejeugdprinsenmiddag georganiseerd door ACS de Nachtuuln.
Vanaf 12.30 uur is er in de gymzaal van het MFC een feestelijk carnavalsbal voor alle kinderen met de nieuwe jeugdraad. Door middel van spelletjes worden de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en de nar gekozen. Alle leerlingen van de school zullen deze middag aansluiten!

De middag bestaat uit 2 delen:
12.30-14.00 uur: deel 1 met alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en leerkrachten: carnavalsbal en spelletjes jeugdraad (onder verantwoordelijkheid van leerkrachten) Alle ouders van harte welkom voor support en gezelligheid!
14.00-14.15 uur: pauze (alle kinderen gaan terug naar de klas met leerkrachten)
14.15 uur: einde school (kinderen worden opgehaald door ouders)
14.30-15.30 uur: deel 2 voor jeugdraadleden,  alle kinderen en ouders: carnavalsbal met spelletjes (onder verantwoordelijkheid van ouders)

Ter info:
19.30-21.00 uur: presentatie jeugdraad met bekendmaking Jeugdprins, jeugdprinses en jeugdnar, feest & foto’s: iedereen van harte welkom!

Dresscode: carnavalesk! 
(wel vragen we om confetti/serpentines/spuitbussen maar ook attributen als zwaarden e.d. thuis te laten)

We gaan er een gezellige middag van maken samen! 
 

Burgerschap: week van Mediawijsheid

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over burgerschap.

Om kinderen te onderwijzen in burgerschap wordt de methode Kwink gebruikt, deze methode gebruiken we ook voor sociaal-emotionele vorming. Daarnaast zijn er heel veel activiteiten die vallen onder burgerschap.

Een van die activiteiten staat komende week gepland: de week van de Mediawijsheid van 10 t/m 17 november. De leerlingen van groep 7/8 zullen hieraan meedoen en zullen deze periode extra aandacht besteden aan hoe je online goed met elkaar om gaat. Een heel belangrijk en actueel onderwerp waar we u als ouder ook graag over informeren.

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ 

Omdat wij als school hieraan meedoen mogen we u een gratis webinar aanbieden over mediaopvoeding op maandag 13 november 2023 van 20.00 – 21.00 uur. Tijdens het webinar geeft Denise Bontje (Mediasmarties.nl) handvatten die je als (groot-)ouder kunt gebruiken om je (klein-)kind te begeleiden bij mediagebruik online. U kunt zich hiervoor aanmelden via de link.

https://mediasmarties.webinargeek.com/landelijk-webinar-week-van-de-mediawijsheid-2023

Wafelbak

Tijdens de kerstmarkt van begin december in het MFC zal de activiteitencommissie van onze school ook een kraam verzorgen namens school. Ze willen hiermee geld ophalen voor de verdere inrichting van het schoolplein. Verder informatie hierover zal nog volgen. We doen wel alvast een oproep voor vrijwilligers, want de leden van de activiteitencommissie kunnen dit niet alleen. Opgeven kan via opdreef@elevantio.nl. Alvast bedankt! 

Ze zoeken vrijwilligers voor:

 • Vrijdag 8 december: mixen en bereiden van wafeldeeg (locatie volgt) + maken van snoepzakken
 • Zaterdag 9 december vanaf 9.00u tot 18.00u wafels bakken en 18.00 – 19.30u opruimen. Ieder dagdeel hulp is welkom. Ideaal is als je ook een wafelijzer hebt (vierkante wafels). Geen tijd,  maar wel een ijzer? Ook dat is handig we zoeken nog 2 wafelijzers.
 • Zaterdag 9 december 12.00 – 19.30u: hulp met verkopen in het kraam.
Pestprotocol

Binnen onze school werken we met een pestprotocol. In de nieuwsbrief van september hebben we al vermeld dat je deze kan vinden op de website van onze school. In het pestprotocol hanteren we stappen om het pesten te stoppen. Hieronder het stappenplan in schema. Om het uitgebreide stappenplan te lezen, verwijzen we u naar het pestprotocol op de website. 

Stappenplan in schema:

Stap 1

Signaleren van pestsituatie: ( ook buiten school)

 • Bespreekbaar maken
 • Alert zijn in vrije situaties
 • Gewenst gedrag benoemen.

Stap 2

  Bij herhaling van pestsituaties

 • bespreken met betreffende ouders, de leerkracht, de vertrouwenspersoon, de interne begeleider en de directie.
 • Plan van aanpak opstellen

Stap 3

Omgeving infomeren

 • Leerkrachten en teamleden worden op de hoogte gesteld.

Stap 4

Gesprek voeren

 • Gesprek door directeur/leerkracht met pester en het gepeste kind
 • Ouders van beide partijen infomeren over het gesprek.

Stap 5

Interventies uitvoeren

Stap 6

Als alle vorige stappen tot te weinig resultaat hebben geleid:

 • Overgaan tot tijdelijke uitsluiting of schorsing
 • Advies aan ouders om naar een andere basisschool te gaan.
Data
8 november Kledinginzameling Bag2school
9 november Inspectiebezoek Op Dreef
10 november Doldwazejeugdprinsenmiddag MFC
15 november Groep 8 leerlingen brengen bezoek aan Zwincollege 
15 en/of 23 november info avond ouders Zwincollege
13 november groep 6/8 lootjes trekken Sinterklaas
28+29 november  Oudergesprekken 
1 december Sinterklaas bezoekt Op Dreef
Rapport 1 uitreiken
8+9 december Kerstmarkt + Lichtwandeling MFC
21 december kerstviering Op Dreef
22 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl