Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 15-12-2023

In deze nieuwsbrief:
- Oproep Cultuurforum
- Succesvolle wafelactie
- Terugblik Lichtwandeling
- Kerstfeest Op Dreef ( herhaalbericht)
- Data
Oproep Cultuurforum

Op woensdag 20 december om 09.00 worden er in museum Cultuurforum Aardenburg twee verschillende filmpjes opgenomen. Omdat ons museum op dit uur nog gesloten is voor publiek, zoeken wij mensen die het leuk zouden vinden om te figureren. Het is de bedoeling dat de figuranten op de achtergrond aanwezig zijn. Wij geven voor de figuranten, uiteraard, gratis toegang tot het museum.

Enthousiast geworden? Graag aanmelden via de mail:  jill.schelleman@cultuurforumaardenburg.nl  

https://museumtv.nl/ 

Inspectiebezoek

In de nieuwsbrief van november hebben we al een korte terugkoppeling gegeven op het bezoek van de inspectie van onderwijs in onze school. Deze week hebben we het definitieve verslag ontvangen. Het volledige verslag is terug te lezen via www.onderwijsinspectie.nl.  Het is goed om te vermelden dat momenteel de hoogste waardering voor scholen een voldoende is. Hiermee bedoelt de inspectie dat er voldaan wordt aan de wet en de basis op orde is. Hieronder is een samenvatting van de bevindingen weergegeven:

Eindoordeel

We beoordelen de onderwijskwaliteit van basisschool Op Dreef als Voldoende. Zowel het Onderwijsproces, de Onderwijsresultaten, als de Sturing, Kwaliteitszorg en Ambitie en Veiligheid zijn Voldoende.
Wat gaat goed?

De school werkte al planmatig aan continue doorontwikkeling van het onderwijs en dat is een volgende fase ingegaan met de komst van de nieuwe directeur aan het begin van dit schooljaar. Samen met alle leden in het team heeft de school prioriteiten gesteld en aantoonbaar stappen voorwaarts gezet, bijvoorbeeld met betrekking tot klassenmangement en veiligheid. De daarbij gemaakte schoolbrede afspraken zijn zichtbaar in de lessen en herkenbaar voor de leerlingen. Dit draagt bij aan een positieve sfeer en effectief didactief en pedagogisch handelen. Daarbij legt de school de afspraken duidelijk vast. Een voorbeeld zijn de borgingsdocumenten, waarin per vak is beschreven hoe de leraren het in de praktijk aanbieden. Het fundament voor een breed gedragen kwaliteitscyclus is daarmee aanwezig en het team is ambitieus en enthousiast om hierop voort te bouwen.

Wat kan beter?

De fase waarin de school zich nu bevindt, vraagt om een verdere herziening van de aanwezige plannen. Een goede prioritering is daarbij van belang, waarbij tevens keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot haalbaarheid en urgentie. De school is zich hiervan bewust en heeft concrete plannen om de keuzes in het lopende schooljaar te maken. Hiermee samenhangend zijn een aantal punten nu in ontwikkeling, zoals het versterken van het aanbod voor rekenen en voor burgerschap en de verdere implementatie van het door de school gehanteerde instructiemodel. Ook dit gebeurt op een planmatige wijze, waar de inspectie vertrouwen in heeft.

Wat moet beter?

Basisschool Op Dreef voldoet aan alle onderzochte wettelijke vereisten. Er zijn daarom geen zaken, die beter moeten en vragen om een herstelopdracht.

We zijn erg trots op de verschillende bevindingen van de inspectie en willen een speciale dank uitspreken aan de ouders en leerlingen die door middel van gesprekken hebben bijgedragen aan het totale beeld van onze school. 

studiedag 12 januari ( kinderen vrij)

Na de vakantie gaat op de studiedag het team van onze school aan de slag om zich verder te ontwikkelen op verschillende onderwerpen. Dit zal gaan om de nieuwe niet-methodegebonden toetsen die onze school dit jaar gaat gebruiken. In plaats van de CITO toetsen gaan we gebruik maken van de IEP toetsen. Daarnaast staat het rekenen die dag centraal. We kijken met het team hoe we Snappet rekenen nog beter kunnen gebruiken. Ook voor groep 3 wordt er gekeken naar een nieuwe ‘methode'. Juf Nathalie zal die dag ook meer vertellen over de opleiding ‘psychomotorisch gedrag- en leerspecialist’ die ze nu volgt aan de rest van het team. Een leerzame dag waar jullie in het nieuwe jaar verder over geïnformeerd zullen worden.  

Succesvolle wafelactie

De wafelactie van afgelopen zaterdag was een groot succes! Achter de schermen werd door ouders en oma’s vol enthousiasme beslag gemaakt om er vervolgens heerlijke wafels van te bakken. Deze wafels werden daarna in het gezellige kraam op de Kerstmarkt verkocht! 

Daarnaast werd er kerstsnoep verkocht, deze snoepzakjes waren al snel uitverkocht! Ook het doelschieten trok veel belangstelling, ontzettend leuk om te zien dat er veel enthousiaste leerlingen als begeleider waren en zo hun steentje bijdroegen! Zonder hun hulp was dit niet mogelijk geweest; dank jullie wel!

In totaal heeft deze actie zo’n  1400 euro opgebracht! Hier zijn we ontzettend blij mee! Dit bedrag komt ten goede aan de inrichting van het schoolplein, met het  voetbalveld. Allereerst een bedankje aan alle wafelbakkers en verkopers, de AC-leden en uiteraard alle bezoekers van de kerstmarkt voor jullie bijdrage!

Terugblik Lichtwandeling

Afgelopen weekend vond de Lichtwandeling plaats. Deze trok veel bezoekers op vrijdag en zaterdag. Wellicht heeft u ook genoten van de prachtige wandeling. Het oude museum aan de Markstraat hing vol met waterdieren, geknutseld door al onze leerlingen. De waterdieren waren geschilderd met fluoriserende verf, wat een spectaculair plaatje opleverde. Een kleine indruk:

   

Kerstfeest Op Dreef ( herhaalbericht)

Op donderdag 21 december vieren wij kerst op school. Het belooft weer een gezellige dag met leuke invulling te worden! 

De dag wordt ingevuld met het maken van kerststukjes en kerstkransen, het maken van tafelversiering, een kerstbingo, kerst escape rooms en een gezellig kerstdiner. 
 
Groep 1 t/m 3 maken een kerststukje en hebben een tasje nodig met de volgende dingen: een bloempotje, een stuk oase, een lange kaars en versiering.  
Groep 4 t/m 8 maakt een kerstkrans. Zij hebben een snoeischaar, een nijptang (beiden voorzien van naam), draad met fijne lampjes (verkrijgbaar bij de Action) en versiering nodig. 
Groen wordt voorzien vanuit school, maar extra groen is altijd welkom. 
 
Kerstdiner & aansluitend borrel voor ouders in MFC (‘s avonds)
Noteer de datum ook alvast in jullie agenda's, want ook dit jaar vragen we de kinderen weer om 's avonds bij het kerstdiner aan te sluiten met elk 12 stuks eigen bereide gerechtjes. Deze hapjes komen dan in een buffet waar de kinderen en leerkrachten allemaal van gaan smullen. Er zijn verschillende mogelijkheden, er is ruimte voor hartig, groenten/fruit en zoet. Om een enigszins gevarieerde maaltijd te krijgen, zijn er per categorie een aantal plaatsen beschikbaar. Zodra de invullijsten beschikbaar zijn laten we het jullie weten!  
 
We verwachten de kinderen tussen 17:15 en 17:30u in de klas met hun hapjes. Het kerstdiner vindt plaats van 17:30 tot 18:30 in de eigen klassen. Zodra de kinderen uitgegeten zijn, brengen de leerkrachten de kinderen naar het MFC waar ze vervolgens opgehaald kunnen worden door hun ouders. Voor de ouders staat er hier dan ook een heerlijk drankje klaar en vanaf dit moment vallen de kinderen weer onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Om 19:30 zwaaien we iedereen uit en wensen we jullie een fijne kerstvakantie toe. 
 
Hulp gezocht! 
We zijn voor deze dag op zoek naar helpende handen: 

  • In de ochtend tussen 09:15 en 10:00 bij de groepen 1 t/m 3 voor het maken van kerststukjes en bij de groepen 6 t/m 8 van 09:15 tot 10:00 en na de ochtendpauze van 10:15 tot 11:00 voor het maken van kerstkransen.  

  • In de middag zijn we tussen 12:30 en 14:00 op zoek naar ouders die willen helpen bij groep 4/5 bij het maken van kerstkransen.  

  • In de avond zoeken we nog hulp bij het opruimen vanaf 18:30 uur. 

Aanmelden mag bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 

Let op: op vrijdag 22 december zijn alle kinderen vrij!

Data
donderdag 21 december Kerstviering Op Dreef
22 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
maandag  8 januari weer naar school!
vrijdag 12 januari Studiedag: alle kinderen vrij!
24 t/m 26 januari Nationale Voorleesdagen
16 jan t/m 26 januari Toets periode groep 3/8
donderdag 25 januari Open dag Zwincollege (groep 8)
donderdag 1 februari Ouder/kindgesprekken groep 8
Schooladvies
6 & 7 februari Doorstroomtoets groep 8
(eindtoets)
vrijdag 9 februari Carnavalsviering Op Dreef
12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl