Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 12-01-2024

In deze nieuwsbrief:
- De beste wensen!!
- Ouderbijdrage
- Techniek event
- Toetsperiode
- Gymkleding
- Inzet personeel
- Data
De beste wensen!!

De beste wensen voor u allemaal:

Een gezond & gelukkig nieuwjaar namens alle juffen & de meester van Op Dreef!

Ouderbijdrage

Voor de kerstvakantie hadden we een aantal feestelijke activiteiten op school, zoals het Sinterklaas- en het kerstfeest. Belangrijke activiteiten die ons onderwijsaanbod verrijken, maar niet te financieren zijn vanuit ons schoolbudget; dit is namelijk bestemd voor onderwijs- en leermiddelen.   

Voor een aantal van onze activiteiten uit deze kalender mogen wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Voor schooljaar 2023-2024 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die na de kerst instromen, vragen wij nog een bijdrage van € 12,50 per leerling voor het resterende jaar.  

In de schoolkalender staat deze ouderbijdrage omschreven met de nodige betalingsinformatie. Wij willen deze ouderbijdrage opnieuw onder de aandacht brengen. 
Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL20RABO 01012.43.251 inz. Act. Op Dreef o.v.v. ouderbijdrage + de naam en de groep van uw kind.  

Techniek event

Toetsperiode

Ieder jaar worden in januari en juni de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen, naast de methodetoetsen die het hele jaar door afgenomen worden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Voorheen gebruikten we deze toetsen van het CITO, deze zijn u wellicht bekend van eerdere oudergesprekken. Hierbij werden de toetsscores van de leerlingen vergeleken met die van andere leerlingen en genormeerd met een niveau (A, B, C, D of E score of I, II, III, IV of V niveau. 

Komend schooljaar maken wij de overstap naar het IEP Leerling volg systeem voor groep 3 tot en met 8. IEP streeft ernaar om kinderen te volgen in hun groei ten opzichte van zichzelf en de leerlijnen/leerdoelen. Het meet wat een kind kan en nog moet leren, legt de focus op groei en niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijkt IEP kinderen niet met elkaar. IEP gelooft bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Deze manier van toetsen spreekt ons als school enorm aan en past bij onze huidige kijk op ontwikkeling en groei van de leerlingen; vandaar de overstap. 

De komende weken staat de toetsperiode gepland. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen per dag 1 toetsonderdeel maken, op papier en/of digitaal. Tijdens de studiedag vandaag bereiden wij deze toetsafname voor. Na de afname gaan we met het analyseren van de toetsen aan de slag. De resultaten hiervan worden in het volgende oudergesprek besproken. 

Gymkleding

Voor onze gymlessen hebben de kinderen gymkleding nodig; een shirt + broek, maar ook schoenen zijn heel belangrijk. Dit voor de hygiëne maar vooral ook voor de veiligheid. We willen daarom het dragen van gymkleding nog eens onder de aandacht brengen. Sommige leerlingen vergeten deze namelijk mee te nemen. Wilt u als ouder hier uw kind aan herinneren? We hopen zo op een veilige manier te spelen & sporten. 

Inzet personeel

Juf Christine heeft binnen onze school een andere functie gekregen. Ze is voortaan leerkrachtondersteuning en mag zich helemaal richten op haar lesgevende taken. Dit betekent dat vragen rondom zorg van leerlingen van groep 4 en 5  aan juf Mariska gesteld kunnen worden. Ook zullen de meeste gesprekken met en over leerlingen gevoerd worden door juf Mariska. We wensen juf Christine veel succes met haar nieuwe functie. 

Meester LJ heeft tot de kerstvakantie tijdelijk alleen op maandag en vrijdag gewerkt. Gelukkig kan de meester zijn werktijden verder gaan uitbouwen. Dit zal hij doen met lesgevende taken. Hij komt vanaf de kerstvakantie ook op woensdag werken. Komende week zal dit overigens op een dinsdag zijn. Hij zal dan extra ondersteuning geven in verschillende groepen, waar we heel blij mee zijn!

Data
vrijdag 12 januari Studiedag: alle kinderen vrij!
24 t/m 26 januari Nationale Voorleesdagen
15 jan t/m 26 januari Toets periode groep 3/8
donderdag 25 januari Open dag Zwincollege (groep 8)
donderdag 1 februari Ouder/kindgesprekken groep 8
Schooladvies
6 & 7 februari Doorstroomtoets groep 8
(eindtoets)
vrijdag 9 februari Carnavalsviering Op Dreef
12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl