Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 26-01-2024

In deze nieuwsbrief:
- Nieuws over Benny
- Carnaval Op Dreef
- Brief van de Stadsraad
- Toetsperiode (herhaalbericht)
- Ouderbijdrage (herhaalbericht)
- Data
Nieuws over Benny

Vorige week kregen wij het bericht dat Benny thuis is gevallen. Hij is hierbij heel ongelukkig terecht gekomen en ligt in het ziekenhuis. Hierdoor zal hij voorlopig niet op school zijn. Wij wensen Benny een goed & spoedig herstel. 

 

Carnaval Op Dreef

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op school. Alle kinderen mogen deze dag verkleed en/of geschminkt naar school komen.
Mochten de kinderen iets mee willen brengen, dan vragen wij u het bij serpentines te houden. (Confetti, wapens e.d. niet)

In de ochtend zullen er activiteiten plaatsvinden in de klassen. Verder staat Op Dreef got talent op het programma (zie flyer). ‘s Middags zal de raad van Elf ons een bezoek brengen en tijdens de talentenshow is er ook ruimte om te hossen & te feesten! De kinderen krijgen een pauzehap die ochtend; wel graag zelf lunchpakket meegeven aan uw kind. We maken er een leuke, feestelijke dag van! 

Oproep schminken carnaval

We zoeken nog  ouders/opa's/oma's/broers/zussen die willen komen helpen met schminken op het carnavalsfeest op vrijdag 9 februari. Vanaf 8.45 uur tot ongeveer half 11 (afhankelijk van hoelang het zal duren en hoeveel kinderen geschminkt willen worden). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar aafkemoens@elevantio.nl. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Brief van de Stadsraad

 

Beste ouders van Op Dreef en de Opkikker,

Als Stadsraad willen we kijken naar de speelmogelijkheden voor de kinderen in Aardenburg . Met de gemeente zijn we in gesprek en we hoorden dat er in 2025 speeltoestellen vervangen zullen/moeten gaan worden. Dat betekent dat er mogelijkheden ontstaan om hier eens goed naar te kijken, wat is er en wat willen we.

Hier komen we uiteraard bij jullie uit, want als ouder heb je daar ongetwijfeld ideeën over.
Eigenlijk zijn we op zoek naar een paar ouders die samen met ons willen kijken en praten over wat leeft en waar behoefte aan is. Uiteraard uitgaande van het standpunt dat er voor alle leeftijden iets moet zijn. Zal neer komen op inventariseren wat er nu is, bekijken of dat de gewenste locaties zijn en vervolgens nadenken over welke behoeften er nu liggen. Dit alles uiteraard passend in het budget wat er zal liggen.

We weten dat er op dit moment een groep actief is om een pannakooi op het veld naast de school te realiseren. Dit is een voorziening die nog hoort bij de realisatie van de school. Als Stadsraad staan we hier natuurlijk achter, maar willen dat los zien van waar wij nu mee aan de slag willen

Voel je er voor hier samen met ons naar te kijken, dan horen we dat graag. De bedoeling is dat we een paar keer bij elkaar komen en dan verder in overleg met de gemeente gaan.

Als je er voorvoelt mee te denken laat het ons weten:
info@stadsraadaardenburg.nl
tel o6 25170705 
onder vermelding van je naam en telefoonnr.

Als we begin  februari de reacties binnen hebben dan zullen we een eerste keer bij elkaar komen plannen na de carnavalsvakantie.

We hopen samen tot een mooi plan te komen.

Vriendelijke groet,
Stadsraad Aardenburg
Marlies de Smet

meester LJ

Meester LJ zal vanaf komende week vier dagen op school zijn. Hij geeft deze dagen les in verschillende groepen. Juf Saskia blijft voorlopig nog onze interne begeleider. We zijn blij dat we meester LJ weer meer op onze school aanwezig is. 

Toetsperiode (herhaalbericht)

Ieder jaar worden in januari en juni de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen, naast de methodetoetsen die het hele jaar door afgenomen worden om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Voorheen gebruikten we deze toetsen van het CITO, deze zijn u wellicht bekend van eerdere oudergesprekken. Hierbij werden de toetsscores van de leerlingen vergeleken met die van andere leerlingen en genormeerd met een niveau (A, B, C, D of E score of I, II, III, IV of V niveau. 

Komend schooljaar maken wij de overstap naar het IEP Leerling volg systeem voor groep 3 tot en met 8. IEP streeft ernaar om kinderen te volgen in hun groei ten opzichte van zichzelf en de leerlijnen/leerdoelen. Het meet wat een kind kan en nog moet leren, legt de focus op groei en niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijkt IEP kinderen niet met elkaar. IEP gelooft bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Deze manier van toetsen spreekt ons als school enorm aan en past bij onze huidige kijk op ontwikkeling en groei van de leerlingen; vandaar de overstap. 

De komende weken staat de toetsperiode gepland. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen per dag 1 toetsonderdeel maken, op papier en/of digitaal. Tijdens de studiedag vandaag bereiden wij deze toetsafname voor. Na de afname gaan we met het analyseren van de toetsen aan de slag. De resultaten hiervan worden in het volgende oudergesprek besproken. 

Ouderbijdrage (herhaalbericht)

Voor de kerstvakantie hadden we een aantal feestelijke activiteiten op school, zoals het Sinterklaas- en het kerstfeest. Belangrijke activiteiten die ons onderwijsaanbod verrijken, maar niet te financieren zijn vanuit ons schoolbudget; dit is namelijk bestemd voor onderwijs- en leermiddelen.   

Voor een aantal van onze activiteiten uit deze kalender mogen wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Voor schooljaar 2023-2024 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die na de kerst instromen, vragen wij nog een bijdrage van € 12,50 per leerling voor het resterende jaar.  

In de schoolkalender staat deze ouderbijdrage omschreven met de nodige betalingsinformatie. Wij willen deze ouderbijdrage opnieuw onder de aandacht brengen. 
Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL20RABO 01012.43.251 inz. Act. Op Dreef o.v.v. ouderbijdrage + de naam en de groep van uw kind.  

Data

donderdag 1 februari
vrijdag 2 februari

Ouder/kindgesprekken groep 8
Schooladvies
6 & 7 februari Doorstroomtoets groep 8
(eindtoets)
vrijdag 9 februari

Carnavalsviering Op Dreef

Op Dreef ’s got talent!

12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl