Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 02-02-2024

In deze nieuwsbrief:
- Officiele opening MFC 1 maart
- Koekjesactie
- Carnaval Op Dreef
- Ouderbijdrage (herhaalbericht)
- Data
Officiele opening MFC 1 maart

Eindelijk is het dan zover! Het Multifunctionele Centrum wordt officieel geopend en wel op vrijdag 1 maart. 
Alle kinderen krijgen de afgebeelde flyer mee, ook op school zullen we hieraan deelnemen, het verdere programma volgt zo snel mogelijk!

Noteert u de datum alvast op de kalender? Hopelijk tot dan!
 

Koekjesactie

Na het succes van de Lotus koeken verkoop 2023 kiezen de leden van de activiteitencommissie er ook dit jaar weer voor om de koekjes actie te herhalen.

Vandaag zijn de brieven met bestelformulier aan alle leerlingen uitgedeeld. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kinderen en wordt ten dele gebruikt bij activiteiten zoals bijv. schoolreisjes en het schoolfeest. 
Helpen jullie allemaal mee verkopen?

LET OP:
de bestelformulieren kunt u thuis houden. Alleen het strookje met het totaal aantal koekenpakketten invullen en dit samen met het gepaste geld in een envelop meegeven uiterlijk maandag 1 maart!

Succes met de verkoop!

Carnaval Op Dreef

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op school. Alle kinderen mogen deze dag verkleed en/of geschminkt naar school komen.
Mochten de kinderen iets mee willen brengen, dan vragen wij u het bij serpentines te houden. (Confetti, wapens e.d. niet)

In de ochtend zullen er activiteiten plaatsvinden in de klassen. Verder staat Op Dreef got talent op het programma (zie flyer). ‘s Middags zal de raad van Elf ons een bezoek brengen en tijdens de talentenshow is er ook ruimte om te hossen & te feesten! De kinderen krijgen een pauzehap die ochtend; wel graag zelf lunchpakket meegeven aan uw kind. We maken er een leuke, feestelijke dag van! 

Oproep schminken carnaval

We zoeken nog  ouders/opa's/oma's/broers/zussen die willen komen helpen met schminken op het carnavalsfeest op vrijdag 9 februari. Vanaf 8.45 uur tot ongeveer half 11 (afhankelijk van hoelang het zal duren en hoeveel kinderen geschminkt willen worden). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar aafkemoens@elevantio.nl. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ouderbijdrage (herhaalbericht)

Voor de kerstvakantie hadden we een aantal feestelijke activiteiten op school, zoals het Sinterklaas- en het kerstfeest. Belangrijke activiteiten die ons onderwijsaanbod verrijken, maar niet te financieren zijn vanuit ons schoolbudget; dit is namelijk bestemd voor onderwijs- en leermiddelen.   

Voor een aantal van onze activiteiten uit deze kalender mogen wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Voor schooljaar 2023-2024 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die na de kerst instromen, vragen wij nog een bijdrage van € 12,50 per leerling voor het resterende jaar.  

In de schoolkalender staat deze ouderbijdrage omschreven met de nodige betalingsinformatie. Wij willen deze ouderbijdrage opnieuw onder de aandacht brengen. 
Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL20RABO 01012.43.251 inz. Act. Op Dreef o.v.v. ouderbijdrage + de naam en de groep van uw kind.  

Data
6 & 7 februari Doorstroomtoets groep 8
(eindtoets)
vrijdag 9 februari

Carnavalsviering Op Dreef

Op Dreef ’s got talent!

12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
vrijdag 1 maart Officiele opening MFC
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl