Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 09-02-2024

In deze nieuwsbrief:
- Koekjesactie (aangepast!)
- Officiele opening MFC 1 maart (herhaalbericht)
- Carnaval
- Ouderbijdrage (herhaalbericht)
- Programma Ledeltheater
- Data
Koekjesactie (aangepast!)

Na het succes van de Lotus koeken verkoop 2023 kiezen de leden van de activiteitencommissie er ook dit jaar weer voor om de koekjes actie te herhalen.

Vandaag zijn de brieven met bestelformulier aan alle leerlingen uitgedeeld. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kinderen en wordt ten dele gebruikt bij activiteiten zoals bijv. schoolreisjes en het schoolfeest. 
Helpen jullie allemaal mee verkopen?

LET OP:
de bestelformulieren kunt u thuis houden. Alleen het strookje met het totaal aantal koekenpakketten invullen en dit samen met het gepaste geld in een envelop meegeven uiterlijk vrijdag 1 maart! LET OP: op de bestellijst en in de vorige nieuwsbrief stond maandag 1 maart als inleverdatum voor bestellijst. Dit moet vrijdag 1 maart zijn.

Succes met de verkoop!

Officiele opening MFC 1 maart (herhaalbericht)

Eindelijk is het dan zover! Het Multifunctionele Centrum wordt officieel geopend en wel op vrijdag 1 maart. 
Alle kinderen krijgen de afgebeelde flyer mee. Ook op school zullen we hieraan deelnemen. Het verdere programma volgt na de vakantie. 

Noteert u de datum alvast op de kalender? Hopelijk tot dan!
 

Carnaval

Vandaag is Carnaval in ‘t Uulehat begonnen: en wel bij ons, op Op Dreef! Veel kinderen en meesters en juffen kwamen uitgedost en verkleed naar school en vormden samen een vrolijk gezelschap! De kinderen die dat wilden, konden zich laten schminken door ouders/ grootouders. Hartelijk dank aan alle helpende handen hierbij, ook aan de leden van de Activiteitencommissie. Zonder jullie hulp zijn dit soort feestelijke activiteiten niet mogelijk! 

We begonnen de dag in de eigen groep; halverwege de ochtend zochten we de gymzaal op voor de Talentenjacht: Op Dreef’s got talent! En wat een talenten: in totaal werden zo’n 25 acts getoond, van voetbaltrucjes, tot piano spelen en dansen: met tussendoor tijd voor hossen en polonaise met DJ Milanovic! De raad van Elf, jeugdprins, jeugdprinses en de nar kwamen hierbij ook even langs, de dansvloer inspecteren en sfeerproeven. Kortom: we zijn goed opgewarmd: Laat carnaval maar beginnen! ALAAAAAAAAFFF!

Nu is het tijd voor voorjaarsvakantie en natuurlijk: Carnaval in het Uulehat! We zien elkaar weer op maandag 19 februari! 

Namens alle meesters en juffen van Op Dreef: 

 

 

Ouderbijdrage (herhaalbericht)

Voor de kerstvakantie hadden we een aantal feestelijke activiteiten op school, zoals het Sinterklaas- en het kerstfeest. Belangrijke activiteiten die ons onderwijsaanbod verrijken, maar niet te financieren zijn vanuit ons schoolbudget; dit is namelijk bestemd voor onderwijs- en leermiddelen.   

Voor een aantal van onze activiteiten uit deze kalender mogen wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Voor schooljaar 2023-2024 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die na de kerst instromen, vragen wij nog een bijdrage van € 12,50 per leerling voor het resterende jaar.  

In de schoolkalender staat deze ouderbijdrage omschreven met de nodige betalingsinformatie. Wij willen deze ouderbijdrage opnieuw onder de aandacht brengen. 
Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL20RABO 01012.43.251 inz. Act. Op Dreef o.v.v. ouderbijdrage + de naam en de groep van uw kind.  

Programma Ledeltheater

Data
12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
2 febr. t/m vrijdag 1 maart Lotus Koekjesactie
vrijdag 1 maart Officiele opening MFC
18-22 maart Oudergesprekken 
vrijdag 22 maart  uitreiken rapport 2
25 maart/31 maart

Aanmeldweek groep 8 leerlingen
Zwincollege (digitaal )

donderdag 28 maart Paasviering

vrijdag 29 maart

maandag 1 april

Goede Vrijdag

2e Pasen

dinsdag 2 april  Schoolfotograaf
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl