Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 08-03-2024

In deze nieuwsbrief:
- Koekjesactie succesvol!
- BAG2school kledinginzameling
- Oudergesprekken
- Informatie rapport groep 3/8 (deel 1)
- Schooladvies & IEP groep 8
- uitnodiging Kidsrun
- Week van de Lentekriebels (herhaalbericht)
- Kalender
Koekjesactie succesvol!

Deze week zijn de bestelformulieren ingeleverd en verzameld. Wat heeft iedereen weer zijn best gedaan om deze actie neer te zetten: maar liefst 350 pakketten zijn er besteld! Super gedaan iedereen! Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Dit levert uiteraard wederom een mooie bijdrage aan de activiteitenkas op, waar we heel blij mee zijn. De leden van de activiteitencommissie hebben de bestelling geplaatst en zodra de koekjes binnen zijn, gaan ze aan de slag met inpakken van de pakketten.

Woensdag 19 maart worden de lotuspakketten meegegeven aan de kinderen. Uit ervaring weten we dat hierbij soms extra handen gewenst zijn ; ) In de volgende nieuwsbrief zullen we de tijden vermelden waarop de pakketten opgehaald kunnen worden.
Daarna kunnen de kinderen aan de hand van de bestelformulieren de pakketten bezorgen; dit alles voor 27 maart. Hierbij vragen we een handtekening voor ontvangst van de bestelde koekjes.
Naderhand graag de bestelformulieren ter controle mee geven naar school; uiterlijk woensdag 27 maart. 

BAG2school kledinginzameling

Zoals op de jaarkalender staat vermeld, is er eind maart wederom een kledinginzameling van BAG2school: op woensdag 27 maart.

Het voorjaarszonnetje schijnt (eindelijk!): tijd om de winterkleding die niet meer past op te ruimen: doe het in een vuilniszak en doe mee met BAG2 school! 
We hebben vast allemaal wel kleren in onze kast hangen die we al jaren niet meer hebben gedragen. In een wereld van snelle mode hebben we enorm veel spullen. BAG2school heeft hiervoor een mooie bestemming: 80% van de kleding wordt hergebruikt en 20% wordt gerecycled. 
Vraag buren, familie en vrienden ook om oude kleding en lever zoveel mogelijk zakken in op woensdag 27 maart!

Hoe werkt het ook alweer?
Op onderstaande afbeelding ziet u wat we inzamelen:

Op woensdag 27 maart kunnen de gesloten zakken voor en na school ingeleverd worden bij de berging naast het schoolplein.

 

Oudergesprekken

Vandaag krijgt uw zoon of dochter de uitnodiging voor het oudergesprek mee. Deze staan gepland in de week van 18 maart.
Wilt u het strookje invullen en inleveren voor donderdag 14 maart? Op vrijdag 15 maart geven we de strookjes terug met het geplande tijdstip.

Tijdens dit oudergesprek wordt de ontwikkeling van uw zoon of dochter aan de hand van het rapport besproken. De rapporten worden, na de oudergesprekken, op vrijdag 22 maart aan de kinderen uitgereikt. 

Informatie rapport groep 3/8 (deel 1)

Op school volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen, door bijvoorbeeld observaties en toetsen. We gebruiken (vanaf groep 3) het hele jaar door methode-toetsen, naast observaties, om te zien of de leerlingen de lesdoelen beheersen. 
De leerlingen maken ook methode – onafhankelijke toetsen. We hebben u hierover al eerder geïnformeerd. Dit doen we 2 keer per jaar in groep 3 t/m 8; in januari/februari staat de Midden-afname (M) op de jaarkalender en in juni de Eind-afname. (E) Met deze toetsen volgen we de leerlingen de gehele basisschool, in het zogenaamde Leerlingvolgsysteem (LVS). 

Sinds dit jaar maakt onze school hierbij gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem (voorheen Cito LVS). IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het geeft inzicht in de vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Zo kan het kind verder werken aan zijn/haar eigen ontwikkeling. De toetsen brengen in beeld wat de leerling al kan en wat het nog moet leren en vergelijkt een leerling vooral met zichzelf. De rapportage die hieruit volgt zal bij het komende oudergesprek besproken worden. 

In deze en komende nieuwsbrieven informeren wij u verder over deze nieuwe manier van toetsen en rapportages. We vinden het belangrijk dat u de nodige informatie heeft om deze nieuwe manier van volgen goed te kunnen begrijpen. Deze uitleg zal ook als inlegvel meegegeven worden in het rapport.

Schooladvies & IEP groep 8

Om de overdracht van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs (bijv. het Zwincollege) goed af te stemmen,  geven we vanaf eind groep 7 een voorlopig schooladvies. In groep 8 worden in januari met alle leerlingen en ouders adviesgesprekken gevoerd. Hierin bespreken we de voortgang en ontwikkeling van de leerling door de jaren heen met uiteindelijk een passend advies voor het vervolgonderwijs: het Voortgezet Onderwijs.

Aan het einde van de basisschool wordt in groep 8 de IEP doorstroomtoets afgenomen; dit jaar vonden deze toetsen plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 februari. De doorstroomtoets meet wat het kind in 8 jaar op basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen (begrijpend), taalverzorging (spelling) en rekenen. De uitslag van deze toets, het toetsadvies, geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij het kind past. De doorstroomtoets is daarmee een onafhankelijke extra check op het eerder gegeven schooladvies. 

De resultaten van de Doorstroomtoets worden komende week, zodra ze binnen zijn, met de leerlingen besproken. Daarna gaat de rapportage ook mee naar huis, zodat u deze kunt bekijken. 

Heeft uw zoon of dochter een hoger advies op de doorstroomtoets dan op het schooladvies? Dan nodigen we u  uit voor een gesprek over mogelijk bijstellen van dit advies.

Is de toetsscore hetzelfde of lager dan het schooladvies van januari? Dan blijft het gegeven schooladvies hetzelfde. Mocht u een gesprek wensen, dan kunt u dit aangeven.

Alle kinderen en ouders ontvangen een definitief schooladvies. Met dit advies kunt u uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het Voortgezet onderwijs tussen 25 en 31 maart. https://www.zwincollege.nl/onderwijs/aanmelden/ 

 

 

uitnodiging Kidsrun

Week van de Lentekriebels (herhaalbericht)

Wij zijn een gezonde school en besteden in dit kader ook dit jaar weer aandacht aan de Week van de Lentekriebels. Als school ben je vrij om deze week in te plannen: bij ons op school staat deze over een aantal weken op de kalender: namelijk van 18-22 maart (dus niet tijdens de ‘landelijke’ week van de Lentekriebels 4-8 maart).

In deze week wordt schoolbreed aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming in alle groepen. Daarnaast staat de Week van de Lentekriebels dit jaar in het thema van “Weerbaar online”. Een belangrijk en actueel onderwerp waaraan wij geregeld aandacht besteden, bijv. eerder dit jaar; tijdens de Week van de Mediawijsheid en in het Cultuurmenu aanbod. Dit uiteraard om gezond en veilig gedrag ‘online’ te bevorderen.

Vorig jaar was er een informatieavond voor ouders over het aanbod op onze school rondom relationele en seksuele vorming. In het vervolg daarop zullen we u jaarlijks informeren over het lesaanbod via onze nieuwsbrief. Dit jaar zullen we u over het lesaanbod informeren in een van de volgende nieuwsbrieven. 

MQ scan

Binnenkort starten wij met de Gezonde Jeugd Monitor (GJM). Dit is een initiatief vanuit het Health Development Institute in samenwerking met gemeente Sluis. De Gezonde Jeugd Monitor geeft inzicht in de leefstijl van kinderen en laat zien welke specifieke onderdelen van een gezonde leefstijl, zoals sport, beweging of bijvoorbeeld voeding meer aandacht nodig hebben. Binnen ons school wordt de fijne en grove motoriek gevolgd van alle leerlingen. Het is waardevol dat door de MQ scan al deze gegevens in één systeem zichtbaar worden. De MQ Scan zal in de reguliere gymles worden ingezet.

De MQ Scan is een wetenschappelijk gevalideerde methode om de motorische ontwikkeling van kinderen te monitoren én te verbeteren. Deze unieke tool maakt gebruik van een beweegbaan opgebouwd uit gymzaalmaterialen om te meten hoe snel kinderen deze kunnen afleggen. Deze meting onthult of een kind gemiddelde, bovengemiddelde of ondergemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn of haar leeftijd.


GJM is volledig AVG-proof en voldoet aan alle noodzakelijke maatregelen om zorg te dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn de noodzakelijke contracten gesloten met lokale samenwerkingspartners zoals de AVG-wet voorschrijft. Alle data is op beveiligde Nederlandse servers opgeslagen en valt als zodanig ook onder de Nederlandse wet en regelgeving. Wanneer we zullen starten met de MQ scan, krijgt u een brief mee waarop u toestemming kunt geven of uw kind geregistreerd mag worden in GJM. Wanneer u dit liever niet heeft, doet uw kind gewoon mee met de MQ scan, maar zullen de gegevens niet geregistreerd worden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag. U kunt mailen naar opdreef@ elevantio.nl

Kalender
18-22 maart

Week van de Lentekriebels

Oudergesprekken 

vrijdag 22 maart  uitreiken rapport 2
25 maart/31 maart

Aanmeldweek groep 8 leerlingen
Zwincollege (digitaal )

woensdag 27 maart Bag2school Kledinginzameling
donderdag 28 maart Paasviering

vrijdag 29 maart

maandag 1 april

Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)

2e Pasen (alle leerlingen vrij)

dinsdag 2 april  Schoolfotograaf
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl