Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 15-03-2024

In deze nieuwsbrief:
- Koekjesactie: Aangepaste leverdatum
- Oudergesprekken
- Informatie oudergesprek KIJK! groep 1/2
- Informatie rapport groep 3/8 (deel 2)
- Geen AVI meer
- Hulpouders gezocht: Paaslunch
- Week van de Lentekriebels
- BAG2school kledinginzameling: herhaalbericht
- Kalender
Koekjesactie: Aangepaste leverdatum

Deze week zijn de bestelformulieren ingeleverd en verzameld. Wat heeft iedereen weer zijn best gedaan om deze actie neer te zetten: maar liefst 350 pakketten zijn er besteld! Super gedaan iedereen! Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Dit levert uiteraard wederom een mooie bijdrage aan de activiteitenkas op, waar we heel blij mee zijn. De leden van de activiteitencommissie hebben de bestelling geplaatst en zodra de koekjes binnen zijn, gaan ze aan de slag met inpakken van de pakketten.

In verband met vertraagde levering  worden de lotuspakketten niet op woensdag 20 maart, maar op woensdag 27 maart meegegeven aan de kinderen. Uit ervaring weten we dat hierbij soms extra handen gewenst zijn ; ) In de volgende nieuwsbrief zullen we de tijden vermelden waarop de pakketten opgehaald kunnen worden.
Daarna kunnen de kinderen aan de hand van de bestelformulieren de pakketten bezorgen; dit alles voor 2 april. Hierbij vragen we een handtekening voor ontvangst van de bestelde koekjes.
Naderhand graag de bestelformulieren ter controle mee geven naar school; uiterlijk woensdag 2 april. 

Oudergesprekken

Vandaag krijgt uw zoon of dochter de antwoordstrook terug met het geplande tijdstip voor het oudergesprek. 

Tijdens dit oudergesprek wordt de ontwikkeling van uw zoon of dochter aan de hand van het rapport besproken. De rapporten worden, na de oudergesprekken, op vrijdag 22 maart aan de kinderen uitgereikt. 

TIP: Bij het info-stuk over IEP  in deze nieuwsbrief kunt u handige leeswijzers vinden ter voorbereiding op het rapportgesprek.

Informatie oudergesprek KIJK! groep 1/2

Bij de oudergesprekken in groep 1 en 2 worden ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind aan de hand van het observatie systeem van KIJK! In deze groepen worden geen toetsen afgenomen, maar door middel van observaties wordt vastgelegd welke doelen de kinderen beheersen. De KIJK! wordt ook gebruikt op de Peuterspeelzaal. 

Klik op de link voor meer informatie over KIJK! ter voorbereiding op het oudergesprek. 

KIJK! 1-2 Toelichting KIJK! rapport voor ouders.pdf

Informatie rapport groep 3/8 (deel 2)

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over ons nieuwe Leerlingvolgsysteem IEP. In deze nieuwsbrief worden de verschillende onderdelen inhoudelijk toegelicht. De resultaten hiervan worden weergegeven op een Talentenkaart. Deze zal in het rapport van de kinderen opgenomen worden en toegelicht worden tijdens het oudergesprek. 

Wat is een Talentenkaart?  

In de leeswijzer zie je een voorbeeld van de Talentenkaart. Dit is de rapportage van het IEP LVS. Je ziet wat je kind al kan en wat het nog moet leren. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het geeft inzicht in de vaardigheden en groeimogelijkheden van je kind. Zo kan je kind verder werken aan zijn/haar eigen ontwikkeling. Op de talentenkaart vind je informatie over ‘Hoofd, Hart en Handen’.  

Welke toetsen nemen we af? 
Iep heeft toetsen voor: 

 • ‘Hoofd’:  
  -Taalverzorging (spelling en leestekens) 
  -Technisch lezen (leestechniek: goed kunnen lezen en leesexpressie: mooi kunnen lezen) 
  -Lezen (begrijpend lezen, woordenschat, interpreteren, evalueren en samenvatten) 
  -Rekenen (getallen, meten en meetkunde, verhoudingen en verbanden) 
   
  Daarnaast zijn er voor groep 6,7,8 ook toetsen voor: 
  - woordenschat 
  - schrijven (stellen) 

 • ‘Hart en Handen’: 
  De kinderen hebben een aantal vragenlijsten ingevuld, waarin stellingen zijn voorgelegd. Zij kiezen daarbij een antwoord dat bij hen past, van ‘past niet bij’ tot ‘past helemaal bij mij’.  
  Er zijn 3 onderdelen:   
  -Leeraanpak: Bij dit onderdeel geeft je kind aan hoe hij of zij: - omgaat met het plannen van opdrachten - opdrachten organiseert - denkt over het eigen doorzettingsvermogen - denkt over de motivatie om te presteren  
  -Creatief vermogen: Hierbij geeft je kind inzicht over zichzelf over de onderwerpen: - vindingrijkheid - nieuwsgierigheid - trots zijn op jezelf - jezelf (anders) durven zijn - interactie met anderen - outputgericht (hoe pakt uw kind een opdracht en wat verwacht het dat er uitkomt)  
  -Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hier geeft je kind een beeld over de aspecten: - Hoe ga je om met jezelf en anderen? (sociale vaardigheden) - Je eigen gevoelens herkennen en benoemen - Je inleven in de gevoelens van anderen (empathisch vermogen) - Je gevoelens een plek geven (zelfmanagement en beheersing van gevoelens) 

Toetsresultaten 

De resultaten van de toetsen zijn niet zoals bij Cito in vergelijking met anderen, aangeduid met A-B-C-D-E scores of waarden I, II, III, IV, V. IEP volgt de ontwikkeling van leerlingen ten opzichte van zichzelf.  
In de leeswijzer kunt u meer lezen over de toets-resultaten. Deze leeswijzer geeft u alle nodige informatie ter voorbereiding op de oudergesprekken. Na deze eerste afname van IEP is het startpunt zichtbaar. Bij de volgende afnames zal de groei zichtbaar worden. 

Hieronder de link voor de uitgebreide leeswijzers met voorbeeld Talentenkaart.

Leeswijzer talentenkaart IEP LVS - groep 3-5 - voor ouders.pdf

Leeswijzer talentenkaart IEP LVS - groep 6-8 - voor ouders.pdf

Geen AVI meer

Met de nieuwe IEP manier van toetsen in groep 3 t/m 8 verandert ook de wijze waarop we technisch lezen inrichten & toetsen op school. 

Voorheen namen we AVI toetsen af, waarbij de kinderen een tekst correct en vlot moesten lezen op een bepaald niveau (gekoppeld aan de groep; bijv. M6 of E3). Hierna konden we de passende leesinstructie aanbieden en gebruikten de kinderen deze indicatie bij het kiezen van een leesboek, zodat het aansluit bij hun niveau. We boden technisch lezen groepsdoorbrekend aan, zodat alle kinderen (ongeacht hun groep) aan konden sluiten bij de passende instructie.

Het IEP leerlingvolgsysteem heeft een andere manier van toetsen bij technisch lezen. Er wordt gekeken of kinderen een tekst correct kunnen lezen  en daarnaast vloeiend, vlot en op intonatie. Dit zijn namelijk belangrijke indicatoren voor het begrijpen van een tekst. Dit is het uiteindelijke doel van lezen: het begrip. Om lezen te stimuleren en leesplezier te bevorderen, houden we kinderen voortaan in de eigen groep, bieden een mini-leesles aan (met instructie op bepaalde leescategorieën, zoals: hoe lees je woorden met -tie)  met daarnaast vooral zoveel mogelijk leestijd: leeskilometers maken en leesplezier beleven. Vanaf groep 6 ligt de nadruk op vloeiend lezen, met expressie en intonatie. We besteden aandacht aan boekpromotie en brengen op deze manier allerlei titels uit onze schoolbieb onder de aandacht. 

Leerlingen uit groep 6,7 en 8 die voldoende vloeiend en expressief kunnen lezen,  kunnen zich aanmelden als BOUW- of Leesmaatje. Ze zijn als BOUWmaatje gekoppeld aan een groep 2/3 leerling die extra oefent in lezen met het programma BOUW. Ze kunnen ook gaan voorlezen als Leesmaatje aan een groepje kleuters in groep 1 Leerlingen leren van en met elkaar: enorm waardevolle momenten!

Wist u trouwens dat de kinderen ook boeken voor thuis mogen/kunnen lenen in de schoolbieb? Of dat we bij de hal aan de ingang een kast met Zwerfboeken hebben, die kinderen mee mogen nemen naar huis?

Hulpouders gezocht: Paaslunch

Op donderdag 28 maart vieren we het Paasfeest. Er zullen die dag tal van activiteiten zijn. Er vindt om 13:00 uur een paasviering plaats in de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg in samenwerking met de parochie Zeeuws-Vlaanderen en onze leerlingen. U bent allen van harte welkom om de viering samen met ons te beleven. Daarnaast zal de activiteitencommissie een Paaslunch verzorgen. Ze hebben hiervoor nog enkele helpende handen nodig om alles voor te bereiden ( van 11:00-12:45). Wanneer u hierbij graag zou willen helpen, dan kunt u dat doorgeven aan juf Mariska of juf Natasja. 

Week van de Lentekriebels

Volgende week staat de ‘Week van de Lentekriebels’ gepland bij ons op school. In alle groepen wordt die week dagelijks aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming. De lessen leveren waardevolle en leuke momenten op, met hier en daar gegiechel en gebloos. We hopen onze leerlingen op een positieve, respectvolle manier te leren dat ook deze onderwerpen in alle openheid bespreekbaar zijn. Uiteraard, op gepaste en leeftijdsadequate wijze. 

Om u een idee te geven van de lesinhoud:

 • groep 1: lichamelijke ontwikkeling, zelfbeeld: hoe zien wij eruit? Ik vind jou lief, wensen en grenzen aangeven
 • groep 2/3: verschillen tussen jongens en meisjes, hoe groeit een baby’tje in de buik, de geboorte, iemand lief vinden & vriendschap, wensen en grenzen aangeven

 • groep 4/5: wensen en grenzen aangeven: ja/nee, in je nakie, wie vind ik speciaal? Ik ben verliefd en wat voel ik?

 • groep 6/7:  wat is belangrijk bij vriendschap, ook online/offline, normen en (culturele) gewoonten bij kleding, lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes met geslachtskenmerken, hoe ontstaat zwangerschap en hoe verloopt geboorte.

 • groep 7/8:  puberteit bij jongens en meisjes, voortplanting, verliefdheid & verkering, vrouwen en mannen in de media en wat is grensoverschrijdend gedrag

In groep 6/7 en 7/8 staat een ‘Bloos-doos’ in de klas: hierin kunnen leerlingen altijd hun vragen omtrent dit thema anoniem kwijt. De leerkrachten kijken geregeld wat er aan vragen binnen is gekomen en nemen dit mee in het lesaanbod. Op deze manier wordt ingespeeld op wat er leeft bij de kinderen. 

Skateclinic

Skateclinic groep 5 t/m 8

Donderdag 21 maart komen ze van ‘Safe on wheels’ weer bij ons op school om een skateclinic te verzorgen. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn verplicht om bescherming te dragen. De organisatoren nemen materialen mee, maar er wordt gevraagd aan de kinderen om zoveel mogelijk eigen materialen mee te nemen. Als je het hebt, neem je mee:

 • Skeelers of rolschaatsen
 • Een helm
 • Beschermers (pols-, elleboog- en kniebescherming)

Wanneer je zelf geen helm mee kan nemen, neem dan een pet of muts mee. Het is verplicht om onder een leenhem een pet of muts te dragen.

BAG2school kledinginzameling: herhaalbericht

Zoals op de jaarkalender staat vermeld, is er eind maart wederom een kledinginzameling van BAG2school: op woensdag 27 maart.

Het voorjaarszonnetje schijnt (eindelijk!): tijd om de winterkleding die niet meer past op te ruimen: doe het in een vuilniszak en doe mee met BAG2 school! 
We hebben vast allemaal wel kleren in onze kast hangen die we al jaren niet meer hebben gedragen. In een wereld van snelle mode hebben we enorm veel spullen. BAG2school heeft hiervoor een mooie bestemming: 80% van de kleding wordt hergebruikt en 20% wordt gerecycled. 
Vraag buren, familie en vrienden ook om oude kleding en lever zoveel mogelijk zakken in op woensdag 27 maart!

Hoe werkt het ook alweer?
Op onderstaande afbeelding ziet u wat we inzamelen:

Op woensdag 27 maart kunnen de gesloten zakken voor en na school ingeleverd worden bij de berging naast het schoolplein.

 

Kalender
18-22 maart

Week van de Lentekriebels

Oudergesprekken 

vrijdag 22 maart  uitreiken rapport 2
25 maart/31 maart

Aanmeldweek groep 8 leerlingen
Zwincollege (digitaal )

woensdag 27 maart

Bag2school Kledinginzameling

Lotus koekjespakketten uitdelen

donderdag 28 maart Paasviering ( om 13:00)

vrijdag 29 maart

maandag 1 april

Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)

2e Pasen (alle leerlingen vrij)

dinsdag 2 april  Schoolfotograaf
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl