Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 12-04-2024

In deze nieuwsbrief:
- Actie mini-roparun
- Aankondiging Mini Roparun
- enquete speeltuinen
- Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)
- aankondiging studiedag
- Kalender
Actie mini-roparun

Beste ouders, verzorgers,

Op vrijdag 24 mei doen de leerlingen van groep 7/8 mee aan de MiniRopaRun. 

De MiniRopaRun is een afgeleide van de Roparun, waarbij in Estafetteloop een afstand wordt gelopen. Deze run wordt gelopen om geld in te zamelen om het leven van kankerpatiënten zo dragelijk mogelijk te maken. 

Ieder jaar zamelen we als school geld in om de MiniRopaRun te steunen. We doen dit door de daily mile te organiseren waarvoor de kinderen zichzelf laten sponsoren. Dit bedrag schenken we aan stichting MiniRoparun ZVL.  

Als school willen we dit jaar extra stilstaan bij de afwezige juf van groep 7/8 en willen we voor haar dit jaar ook een extra steentje bijdragen. 

De leerlingen van groep 1-8 hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan mooie sleutelhangers, armbandjes en gelukspoppetjes. Deze kunnen voor €3,- per stuk gekocht kunnen worden. 

Een korte uitleg over hoe dit werkt:

  1. Op vrijdag 19 april krijgt iedere leerling van groep 4-8 een aantal zakjes mee naar huis om te verkopen aan ouders, familie, kennissen, buren etc. 
    De ouders van de leerlingen van groep 1-3 kunnen via het klasbord bericht het aantal sleutelhangers aangeven dat zij willen verkopen (max. 4).
  2. De personen aan wie iets verkocht wordt, betalen contant (daarna graag inleveren in de meegegeven enveloppe bij de eigen juf of meester op uiterlijk 17 mei ( zie punt 4). 
  3. Naast de te verkopen materialen krijgen de leerlingen op 19 april een sponsorformulier mee voor de Daily mile, De Daily mile betekent dat alle kinderen rondjes rennen rond/bij de school, om geld op te halen voor de MiniRoparun. De Daily Mile doen we van dinsdag tot vrijdag in de week voor de MiniRoparun (14-17 mei). Zet je loopschoenen dus alvast klaar!
  4. Het geld (Daily mile met sponsorlijst + verkochte werkjes mag in 1 enveloppe) wordt uiterlijk 17 mei ingeleverd op school.
  5. Voor de kinderen die nog op zoek zijn naar extra armbandjes, sleutelhangers en gelukspoppetjes om te verkopen. Vraag dit bij juf Evelyn of juf Nathalie of er nog extra beschikbaar zijn! evelynmesuere@elevantio.nl nathaliemaeijens@elevantio.nl of spring even binnen.
  6. Heb je niet alles verkocht? Dan lever je de zakjes terug in.

 

Groep 1-3 

Iedere leerling heeft 4 sleutelhangers gemaakt. Willen jullie op Klasbord laten weten hoeveel jullie er willen om te verkopen (max 4)?

Het bericht zal op 19 april verschijnen op Klasbord.
Dan zorgen juf Mandy en juf Aafke dat alle materialen in een enveloppe mee naar huis komen.

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 4-5 

Iedere leerling krijgt 5 zelfgemaakte sleutelhangers mee naar huis om te verkopen voor €3,- per stuk.
Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 6-8 

Iedere leerling krijgt 5 armbandjes en 5 gelukspoppetjes mee om te verkopen voor €3.- per stuk. 

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

 

We hopen dat jullie ons meehelpen om een mooi bedrag op te halen voor deze mooie stichting! Het volledige bedrag wordt overhandigd door groep 7/8 bij de Finish van de MiniRoparun in Oostburg op 24 mei 2024!

Groep 7/8 krijgt ook het opgaveformulier voor de MiniRoparun z.s.m. mee naar huis.

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp! 

Aankondiging Mini Roparun

enquete speeltuinen

Behoeftepeiling speeltuinen/ sport voorzieningen Aardenburg

In 2025 is er een bedrag gereserveerd vanuit de gemeente Sluis om de huidige speelvoorzieningen te vernieuwen.

Om dit geld goed te besteden, is vanuit de stadraad en een aantal betrokken ouders besloten om een behoeftepeiling te houden onder de inwoners van Aardenburg die gebruik (gaan) maken van speel en/of sportvoorzieningen.

Wellicht zijn er andere behoeftes dan hoe de speeltuinen nu ingericht zijn of wellicht is er behoefte aan een speeltuin op een andere locatie. We hopen op jullie mening, zodat er een goede keuze gemaakt kan worden voor besteding van dit geld.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt voor uw/je bijdrage!

 

Hierbij de link naar de enquête: 

Behoeftepeiling speeltuinen / sport voorzieningen Aardenburg Survey (surveymonkey.com)

 

of kopieer deze link: 

https://nl.surveymonkey.com/r/8GHTPK6

 

Vriendelijke groet,

namens de werkgroep Speelterreintjes

Linda Cuelenaere en Marlies de Smet

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vrijwilligers) die ons wil helpen in onze schoolbibliotheek. Momenteel wordt de schoolbieb gerund door juf Franca, die hier op vaste momenten op school is om alle kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en het bijhouden van de uitleen registratie. Helaas lukt het het juf Franca niet dit het komende schooljaar te doen: vandaar deze oproep.

Bent u ouder, grootouder of op een andere manier betrokken bij de school? Wilt u wat betekenen in onze schoolbieb? Bent u wekelijks beschikbaar op een vast moment om onze schoolbieb te beheren? Laat het ons weten via: opdreef@elevantio.nl 

aankondiging studiedag

Wellicht heeft u het eerder gelezen in de schoolkalender of onderaan deze nieuwsbrieven? Er komt weer een studiedag aan: en wel op dinsdag 21 mei, direct na het pinksterweekend. Deze dag zijn de leerkrachten op school voor voorbereidingen en overleg. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

 

 

Kalender
22 april  – 3 mei Meivakantie
7 mei Introductie Show Mad Science
(naschools aanbod in juni) 
groep 3/8
9-10 mei Hemelvaart
14-17 mei Daily Mile groep 1/8
19-20 mei Pinksteren
dinsdag 21 mei Studiedag leerkrachten: alle leerlingen vrij!     
24 mei Mini Roparun groep 7/8
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl