Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 19-04-2024

In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden
- nieuw mr-lid
- Actie mini-roparun (herhaalbericht)
- Aankondiging Mini Roparun (herhaalbericht)
- 4 mei herdenking
- Naschoolse activiteit: Mad Science
- aankondiging studiedag (herhaalbericht)
- Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)
- Kalender
Schooltijden

Afgelopen jaar zijn op basisschool Op Dreef de schooltijden veranderd. Er wordt nu gewerkt met een continurooster en 5 gelijke dagen. De afgelopen tijd hebben we geconstateerd dat de pauzetijd tussen de middag door leerkrachten en leerlingen als kort wordt ervaren. We zouden deze graag een kwartier langer laten duren. De lunchpauze duurt dan 0:45 minuten in plaats van 0:30 minuten. Deze pauze bevat dan 15 minuten luchtijd en 30 minuten speeltijd. Dit betekent dat in plaats van 14:00 uur, zoals eerder gecommuniceerd was, de school om 14:15 uit zal zijn volgend schooljaar. Dit jaar gingen de leerlingen namelijk een extra uur naar school om genoeg onderwijstijd te krijgen in 8 jaar basisschooltijd. Volgend schooljaar zou deze tijd ingehaald zijn en zouden de leerlingen om 14:00 uur klaar zijn met school. 

We vinden het fijn om ook te weten wat u als ouder daarvan vindt. U kan dit aangeven via de link schooltijden of scan de QR code.

 

nieuw mr-lid

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

Actie mini-roparun (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Op vrijdag 24 mei doen de leerlingen van groep 7/8 mee aan de MiniRopaRun. 

De MiniRopaRun is een afgeleide van de Roparun, waarbij in Estafetteloop een afstand wordt gelopen. Deze run wordt gelopen om geld in te zamelen om het leven van kankerpatiënten zo dragelijk mogelijk te maken. 

Ieder jaar zamelen we als school geld in om de MiniRopaRun te steunen. We doen dit door de daily mile te organiseren waarvoor de kinderen zichzelf laten sponsoren. Dit bedrag schenken we aan stichting MiniRoparun ZVL.  

Als school willen we dit jaar extra stilstaan bij de afwezige juf van groep 7/8 en willen we voor haar dit jaar ook een extra steentje bijdragen. 

De leerlingen van groep 1-8 hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan mooie sleutelhangers, armbandjes en gelukspoppetjes. Deze kunnen voor €3,- per stuk gekocht kunnen worden. 

Een korte uitleg over hoe dit werkt:

  1. Op vrijdag 19 april krijgt iedere leerling van groep 4-8 een aantal zakjes mee naar huis om te verkopen aan ouders, familie, kennissen, buren etc. 
    De ouders van de leerlingen van groep 1-3 kunnen via het klasbord bericht het aantal sleutelhangers aangeven dat zij willen verkopen (max. 4).
  2. De personen aan wie iets verkocht wordt, betalen contant (daarna graag inleveren in de meegegeven enveloppe bij de eigen juf of meester op uiterlijk 17 mei ( zie punt 4). 
  3. Naast de te verkopen materialen krijgen de leerlingen op 19 april een sponsorformulier mee voor de Daily mile, De Daily mile betekent dat alle kinderen rondjes rennen rond/bij de school, om geld op te halen voor de MiniRoparun. De Daily Mile doen we van dinsdag tot vrijdag in de week voor de MiniRoparun (14-17 mei). Zet je loopschoenen dus alvast klaar!
  4. Het geld (Daily mile met sponsorlijst + verkochte werkjes mag in 1 enveloppe) wordt uiterlijk 17 mei ingeleverd op school.
  5. Voor de kinderen die nog op zoek zijn naar extra armbandjes, sleutelhangers en gelukspoppetjes om te verkopen. Vraag dit bij juf Evelyn of juf Nathalie of er nog extra beschikbaar zijn! evelynmesuere@elevantio.nl nathaliemaeijens@elevantio.nl of spring even binnen.
  6. Heb je niet alles verkocht? Dan lever je de zakjes terug in.

 

Groep 1-3 

Iedere leerling heeft 4 sleutelhangers gemaakt. Willen jullie op Klasbord laten weten hoeveel jullie er willen om te verkopen (max 4)?

Het bericht zal op 19 april verschijnen op Klasbord.
Dan zorgen juf Mandy en juf Aafke dat alle materialen in een enveloppe mee naar huis komen.

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 4-5 

Iedere leerling krijgt 5 zelfgemaakte sleutelhangers mee naar huis om te verkopen voor €3,- per stuk.
Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 6-8 

Iedere leerling krijgt 5 armbandjes en 5 gelukspoppetjes mee om te verkopen voor €3.- per stuk. 

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

 

We hopen dat jullie ons meehelpen om een mooi bedrag op te halen voor deze mooie stichting! Het volledige bedrag wordt overhandigd door groep 7/8 bij de Finish van de MiniRoparun in Oostburg op 24 mei 2024!

Groep 7/8 krijgt ook het opgaveformulier voor de MiniRoparun z.s.m. mee naar huis.

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp! 

Aankondiging Mini Roparun (herhaalbericht)

4 mei herdenking

Op 4 mei organiseert de stadsraad  weer de jaarlijkse dodenherdenking in de Sint-Baafskerk. Het is dan het laatste weekend van de voorjaarsvakantie. De stadsraad nodigen van harte kinderen uit om mee bloemen te leggen op de graven van de geallieerde soldaten. De dienst start om 19:00 uur in de kerk. Daarna zullen ze met elkaar bloemen neerleggen. U bent allen van harte uitgenodigd. 

Naschoolse activiteit: Mad Science

Na de meivakantie, op dinsdag 7 mei wordt er aan het einde van de ochtend een show van Mad Science gehouden op school, voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit ter introductie van de 4 lessen die Mad Science zal verzorgen na school:

op dinsdag 28  mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni van 14.30 -15.30 uur. 

Tijdens de naschoolse cursus worden de kinderen 4 weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper. 

De kinderen krijgen op 7 mei een flyer mee naar huis: Wanneer kinderen hierna enthousiast zijn geworden om mee te doen kunnen ze zich opgeven. De kosten zijn  62,50 euro voor 4 lessen. 

aankondiging studiedag (herhaalbericht)

Wellicht heeft u het eerder gelezen in de schoolkalender of onderaan deze nieuwsbrieven? Er komt weer een studiedag aan: en wel op dinsdag 21 mei, direct na het pinksterweekend. Deze dag zijn de leerkrachten op school voor voorbereidingen en overleg. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

 

 

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vrijwilligers) die ons wil helpen in onze schoolbibliotheek. Momenteel wordt de schoolbieb gerund door juf Franca, die hier op vaste momenten op school is om alle kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en het bijhouden van de uitleen registratie. Helaas lukt het het juf Franca niet dit het komende schooljaar te doen: vandaar deze oproep.

Bent u ouder, grootouder of op een andere manier betrokken bij de school? Wilt u wat betekenen in onze schoolbieb? Bent u wekelijks beschikbaar op een vast moment om onze schoolbieb te beheren? Laat het ons weten via: opdreef@elevantio.nl 

Kalender
22 april  – 3 mei Meivakantie
7 mei Introductie Show Mad Science
(naschools aanbod in juni) 
groep 3/8
9-10 mei Hemelvaart
14-17 mei Daily Mile groep 1/8
19-20 mei Pinksteren
dinsdag 21 mei Studiedag leerkrachten: alle leerlingen vrij!     
24 mei Mini Roparun groep 7/8
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl