Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 09-05-2024

In deze nieuwsbrief:
- Daily Mile
- Wist u dat? Vader- en moederdag
- vakantie rooster Elevantio
- nieuw mr-lid
- Actie mini-roparun (herhaalbericht)
- Aankondiging Mini Roparun (herhaalbericht)
- Naschoolse activiteit: Mad Science
- Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)
- aankondiging studiedag (herhaalbericht)
- Kalender
Daily Mile

Op dinsdag 14 mei, woensdag 15 mei, donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei lopen alle leerlingen van Op Dreef mee met de Daily Mile: elke middag om 12.30 uur  wandelen/lopen de kinderen rondjes om de school. Hiervoor hebben zij sponsorgeld opgehaald, als bijdrage voor de Mini Ropa Run.
Dit jaar hopen we een extra bijdrage op te kunnen halen door de verkoop van armbandjes en sleutelhangers.

Het sponsorgeld + bijdrage vanuit de verkoop inleveren uiterlijk vrijdag 17 mei!

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

meer info over:

https://thedailymile.nl/ 

Wist u dat? Vader- en moederdag

Wist u dat moederdag dit jaar op zondag 12 mei valt: in het Hemelvaarstsweekend?

Wist u dat de voorbereidingen voor moederdag al voor de meivakantie gestart zijn? Uiteraard in het grootste geheim!

Wist u dat we -ondanks verschillende gezinsituaties-  alle kinderen 1 kadootje kunnen laten maken voor moederdag, en later 1 voor vaderdag? We hopen op uw begrip hiervoor.

Wist u dat de kinderen heel erg hun best doen op deze knutselopdrachten?

Wist u dat vaderdag dit jaar op zondag 16 juni valt?

Wist u dat de kinderen kampioen zijn in het geheim houden en in het verstoppen van deze cadeautjes?

Dus: geniet – in het geheim – alvast een beetje mee!

 

 

vakantie rooster Elevantio

Wij krijgen al vragen over de vakanties van volgend schooljaar. In de link ziet u de door het schoolbestuur Elevantio vastgestelde vakanties.

https://cms.eduzld.nl/uploads/7/files/Kalender vakantieregeling 2024-2025.pdf

nieuw mr-lid

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

Actie mini-roparun (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Op vrijdag 24 mei doen de leerlingen van groep 7/8 mee aan de MiniRopaRun. 

De MiniRopaRun is een afgeleide van de Roparun, waarbij in Estafetteloop een afstand wordt gelopen. Deze run wordt gelopen om geld in te zamelen om het leven van kankerpatiënten zo dragelijk mogelijk te maken. 

Ieder jaar zamelen we als school geld in om de MiniRopaRun te steunen. We doen dit door de daily mile te organiseren waarvoor de kinderen zichzelf laten sponsoren. Dit bedrag schenken we aan stichting MiniRoparun ZVL.  

Als school willen we dit jaar extra stilstaan bij de afwezige juf van groep 7/8 en willen we voor haar dit jaar ook een extra steentje bijdragen. 

De leerlingen van groep 1-8 hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan mooie sleutelhangers, armbandjes en gelukspoppetjes. Deze kunnen voor €3,- per stuk gekocht kunnen worden. 

Een korte uitleg over hoe dit werkt:

  1. Op vrijdag 19 april krijgt iedere leerling van groep 4-8 een aantal zakjes mee naar huis om te verkopen aan ouders, familie, kennissen, buren etc. 
    De ouders van de leerlingen van groep 1-3 kunnen via het klasbord bericht het aantal sleutelhangers aangeven dat zij willen verkopen (max. 4).
  2. De personen aan wie iets verkocht wordt, betalen contant (daarna graag inleveren in de meegegeven enveloppe bij de eigen juf of meester op uiterlijk 17 mei ( zie punt 4). 
  3. Naast de te verkopen materialen krijgen de leerlingen op 19 april een sponsorformulier mee voor de Daily mile, De Daily mile betekent dat alle kinderen rondjes rennen rond/bij de school, om geld op te halen voor de MiniRoparun. De Daily Mile doen we van dinsdag tot vrijdag in de week voor de MiniRoparun (14-17 mei). Zet je loopschoenen dus alvast klaar!
  4. Het geld (Daily mile met sponsorlijst + verkochte werkjes mag in 1 enveloppe) wordt uiterlijk 17 mei ingeleverd op school.
  5. Voor de kinderen die nog op zoek zijn naar extra armbandjes, sleutelhangers en gelukspoppetjes om te verkopen. Vraag dit bij juf Evelyn of juf Nathalie of er nog extra beschikbaar zijn! evelynmesuere@elevantio.nl nathaliemaeijens@elevantio.nl of spring even binnen.
  6. Heb je niet alles verkocht? Dan lever je de zakjes terug in.

 

Groep 1-3 

Iedere leerling heeft 4 sleutelhangers gemaakt. Willen jullie op Klasbord laten weten hoeveel jullie er willen om te verkopen (max 4)?

Het bericht zal op 19 april verschijnen op Klasbord.
Dan zorgen juf Mandy en juf Aafke dat alle materialen in een enveloppe mee naar huis komen.

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 4-5 

Iedere leerling krijgt 5 zelfgemaakte sleutelhangers mee naar huis om te verkopen voor €3,- per stuk.
Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

Groep 6-8 

Iedere leerling krijgt 5 armbandjes en 5 gelukspoppetjes mee om te verkopen voor €3.- per stuk. 

Iedere leerling krijgt een sponsorformulier mee voor de DailyMile. 

 

We hopen dat jullie ons meehelpen om een mooi bedrag op te halen voor deze mooie stichting! Het volledige bedrag wordt overhandigd door groep 7/8 bij de Finish van de MiniRoparun in Oostburg op 24 mei 2024!

Groep 7/8 krijgt ook het opgaveformulier voor de MiniRoparun z.s.m. mee naar huis.

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp! 

Aankondiging Mini Roparun (herhaalbericht)

Naschoolse activiteit: Mad Science

Na de meivakantie, op dinsdag 7 mei wordt er aan het einde van de ochtend een show van Mad Science gehouden op school, voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit ter introductie van de 4 lessen die Mad Science zal verzorgen na school:

op dinsdag 28  mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni van 14.30 -15.30 uur. 

Tijdens de naschoolse cursus worden de kinderen 4 weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper. 

De kinderen krijgen op 7 mei een flyer mee naar huis: Wanneer kinderen hierna enthousiast zijn geworden om mee te doen kunnen ze zich opgeven, via deze link: https://inschrijven.mad-science.nl/ 

De kosten zijn  62,50 euro voor 4 lessen. Aanmelden kan -alleen digitaal - tot donderdag 16 mei. 

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vrijwilligers) die ons wil helpen in onze schoolbibliotheek. Momenteel wordt de schoolbieb gerund door juf Franca, die hier op vaste momenten op school is om alle kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en het bijhouden van de uitleen registratie. Helaas lukt het het juf Franca niet dit het komende schooljaar te doen: vandaar deze oproep.

Bent u ouder, grootouder of op een andere manier betrokken bij de school? Wilt u wat betekenen in onze schoolbieb? Bent u wekelijks beschikbaar op een vast moment om onze schoolbieb te beheren? Laat het ons weten via: opdreef@elevantio.nl 

aankondiging studiedag (herhaalbericht)

Wellicht heeft u het eerder gelezen in de schoolkalender of onderaan deze nieuwsbrieven? Er komt weer een studiedag aan: en wel op dinsdag 21 mei, direct na het pinksterweekend. Deze dag zijn de leerkrachten op school voor voorbereidingen en overleg. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

 

 

Kalender
9-10 mei Hemelvaart
14-17 mei Daily Mile groep 1/8
19-20 mei Pinksteren
dinsdag 21 mei Studiedag leerkrachten: alle leerlingen vrij!     
24 mei Mini Roparun groep 7/8
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl