Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 17-05-2024

In deze nieuwsbrief:
- Roparun--Vervoer
- aankondiging studiedag (herhaalbericht)
- MQ scan
- vakantie rooster Elevantio (herhaalbericht)
- nieuw mr-lid (herhaalbericht)
- Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)
- Kalender
Roparun--Vervoer

We zoeken voor komende vrijdag 24 mei nog (groot)ouders die willen rijden. Momenteel kunnen nog niet alle kinderen vervoerd worden in een auto. Mocht je kunnen rijden, geef je dan op aan opdreef@elevantio.nl.

 

 

aankondiging studiedag (herhaalbericht)

Wellicht heeft u het eerder gelezen in de schoolkalender of onderaan deze nieuwsbrieven? Er komt weer een studiedag aan: en wel op dinsdag 21 mei, direct na het pinksterweekend. Deze dag zijn de leerkrachten op school voor voorbereidingen en overleg. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

 

 

Veilig naar school!

Veiligheid om en nabij onze school vinden wij hartstikke belangrijk: zodat onze leerlingen veilig naar school & naar huis kunnen, te voet, met de fiets of met de auto. De nieuwe parking is een verbetering op de verkeerssituatie rondom school. Graag wel aandacht voor de verplichte rijrichting wanneer u met de auto de parking afrijdt: de verplichte rijrichting is Zuidstraat – Reinaartstraat – Utenhovestraat. Tegen de richting in de Hennequinstraat inrijden levert gevaarlijke situaties op voor onze leerlingen en andere weggebruikers!

Samen zorgen we voor veiligheid voor onze kinderen!

 

MQ scan

Binnenkort starten wij met de Gezonde Jeugd Monitor (GJM). Dit is een initiatief vanuit het Health Development Institute in samenwerking met Gemeente Sluis. De Gezonde Jeugd Monitor geeft inzicht in de leefstijl van kinderen en laat zien welke specifieke onderdelen van een gezonde leefstijl, zoals sport, beweging of bijvoorbeeld voeding meer aandacht nodig hebben.

De MQ Scan zal in de reguliere gymles worden ingezet. We nemen ons voor dat in week 22 op maandag 27 mei te doen bij de groepen 1 t/m 8.

De MQ Scan is een wetenschappelijk gevalideerde methode om de motorische ontwikkeling van kinderen te monitoren én te verbeteren. Deze unieke tool maakt gebruik van een beweegbaan opgebouwd uit gymzaalmaterialen om te meten hoe snel kinderen deze kunnen afleggen. Deze meting onthult of een kind gemiddelde, bovengemiddelde of ondergemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn of haar leeftijd. De MQ Scan is super leuk voor kinderen om aan mee te doen.

GJM is volledig AVG-proof en voldoet aan alle noodzakelijke maatregelen om zorg te dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn de noodzakelijke contracten gesloten met lokale samenwerkingspartners zoals de AVG-wet voorschrijft. Alle data is op beveiligde Nederlandse servers opgeslagen en valt als zodanig ook onder de Nederlandse wet en regelgeving.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar opdreef@elevantio.nl

vakantie rooster Elevantio (herhaalbericht)

Wij krijgen al vragen over de vakanties van volgend schooljaar. In de link ziet u de door het schoolbestuur Elevantio vastgestelde vakanties.

https://cms.eduzld.nl/uploads/7/files/Kalender vakantieregeling 2024-2025.pdf

nieuw mr-lid (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vrijwilligers) die ons wil helpen in onze schoolbibliotheek. Momenteel wordt de schoolbieb gerund door juf Franca, die hier op vaste momenten op school is om alle kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en het bijhouden van de uitleen registratie. Helaas lukt het het juf Franca niet dit het komende schooljaar te doen: vandaar deze oproep.

Bent u ouder, grootouder of op een andere manier betrokken bij de school? Wilt u wat betekenen in onze schoolbieb? Bent u wekelijks beschikbaar op een vast moment om onze schoolbieb te beheren? Laat het ons weten via: opdreef@elevantio.nl 

Kalender
19-20 mei Pinksteren
dinsdag 21 mei Studiedag leerkrachten: alle leerlingen vrij!     
24 mei Mini Roparun groep 7/8
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl