Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 24-05-2024

In deze nieuwsbrief:
- Succesvolle sponsoractie Mini-RopaRun
- Schoolfeest
- Zomerschool
- Teken
- aankondiging Bonte Avond 14 juni
- nieuw mr-lid (herhaalbericht)
- Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)
- Kalender
Succesvolle sponsoractie Mini-RopaRun

Vandaag liepen onze leerlingen van groep 7 en 8 de Mini-RopaRun! Vol energie & enthousiasme zetten ze hun beste beentje bij en werd het estafette stokje doorgegeven! De afgelopen weken is er enorm bijgedragen aan de Sponsoractie. Dit jaar in het bijzonder, voor onze juf Esther! Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie inzet en bijdrage hierbij. We zijn ontzettend dankbaar op deze manier bij te kunnen dragen aan het mooie doel: om het leven van kankerpatiënten zo dragelijk mogelijk te maken. 

We zijn dan ook enorm trots om te kunnen melden dat we, met alle leerlingen van groep 1 t/m 8, dit jaar een record bedrag hebben ingezameld!

Namelijk:  2350,- euro!!

Dit bedrag is dan ook weergegeven op de cheque die vanmiddag door de teams werd overhandigd bij de finish van de Mini-RopaRun. We willen ook onze dank uitspreken aan alle begeleiders op de fiets of met de auto, de ouders van de stempelpost op Op Dreef en andere vrijwilligers: bedankt voor jullie hulp vandaag! 

Wellicht heeft u het al op Klasbord gezien: onze leerlingen waren vandaag gehuld in nieuwe schoolshirts! Vers van de pers, zodat we ze vandaag al konden dragen. Binnenkort meer hierover! ; )


 

 

Schoolfeest

Maandag 1 juli vindt het schoolfeest plaats. De afgelopen jaren is het een leuk feest als afsluiting geweest van het schooljaar. Deze dag zal weer plaatsvinden op het sportpark in Aardenburg. Deze dag kunnen we niet organiseren zonder hulp. We hebben dit jaar ook weer begeleiding nodig tijdens het uitvoeren van spellen en ondersteuning bij het middageten. 

Mocht u deze dag tijd hebben om te helpen, dan horen we dit graag voor 7 juni. Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl. We kunnen dan de activiteiten hierop aanpassen. Helpt u ons om weer een fantastische dag ervan te maken voor onze leerlingen? 

Zomerschool

Komende zomer start er een zomerschool in de gemeente Sluis. Deze zomerschool is gratis en wordt gefinancierd vanuit de gemeente Sluis. Deze zomerschool is bedoeld voor leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leren en extra taal, rekenen en begrijpend lezen aangeboden willen krijgen. Ook is er ruimte voor het werken aan eigen leerdoelen. U kunt via te klikken op de brief en folder informatie over de zomerschool vinden. Ouder van leerlingen, waarvan wij denken dat ze profijt kunnen hebben van de zomerschool, ontvangen aanstaande maandag een mail met een persoonlijke uitnodiging voor de zomerschool. Mocht u zich nu al willen aanmelden, dan kunt u een afspraak maken op woensdagmiddag vanaf 13:00  met onze interne begeleider juf Saskia om de aanmelding te regelen. 

 

 

Teken

Momenteel hebben we enkele meldingen gehad binnen onze school van teken bij kinderen. Hierdoor willen we adviseren om uw kind goed te controleren op teken. Op deze poster kunt u meer informatie over teken vinden.

 

aankondiging Bonte Avond 14 juni

De jaarlijkse Bonte Avond komt eraan: op vrijdag 14 juni! 

Om 18.30 uur begint het eerste deel waarin de kinderen van groep 1 t/m 7 hun talenten tonen op het podium.
Na de pauze zal groep 8 de Afscheidsmusical opvoeren. Op dit moment wordt er in alle groepen geoefend: het belooft een spectaculaire avond te worden!

Overdag wordt de generale repetitie gehouden, ook hiervoor zijn kaartjes te koop. Alle info hiervoor staat in de brief die maandag meegegeven wordt aan alle leerlingen, bijv. m.b.t. de kaartverkoop. U komt toch ook?

 


 

nieuw mr-lid (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

Oproep vrijwilliger schoolbibliotheek (herhaalbericht)

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vrijwilligers) die ons wil helpen in onze schoolbibliotheek. Momenteel wordt de schoolbieb gerund door juf Franca, die hier op vaste momenten op school is om alle kinderen te helpen bij het kiezen van een boek en het bijhouden van de uitleen registratie. Helaas lukt het het juf Franca niet dit het komende schooljaar te doen: vandaar deze oproep.

Bent u ouder, grootouder of op een andere manier betrokken bij de school? Wilt u wat betekenen in onze schoolbieb? Bent u wekelijks beschikbaar op een vast moment om onze schoolbieb te beheren? Laat het ons weten via: opdreef@elevantio.nl 

Kalender
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl