Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 31-05-2024

In deze nieuwsbrief:
- Oproep: wie helpt bouwen?
- nieuw mr-lid (herhaalbericht)
- aankondiging Bonte Avond 14 juni (herhaalbericht)
- Schoolfeest (herhaalbericht)
- Kalender
Oproep: wie helpt bouwen?

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen komt de Bonte avond eraan: vrijdag 14 juni.

Op donderdag 13 juni zullen na school de voorbereidingen hiervoor getroffen worden. Hierbij kunnen wij nog hulp gebruiken:

met het leggen van de vloer in de gymzaal, het opbouwen van het podium, het plaatsen van de stoelen etc., tussen 16.00 en 18.00 uur.

Heeft u tijd om ons hierbij te helpen? Geef het door via mandybaecke@elevantio.nl 

Hopelijk tot dan!

nieuw mr-lid (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

aankondiging Bonte Avond 14 juni (herhaalbericht)

De jaarlijkse Bonte Avond komt eraan: op vrijdag 14 juni! 

Om 18.30 uur begint het eerste deel waarin de kinderen van groep 1 t/m 7 hun talenten tonen op het podium.
Na de pauze zal groep 8 de Afscheidsmusical opvoeren. Op dit moment wordt er in alle groepen geoefend: het belooft een spectaculaire avond te worden!

Overdag wordt de generale repetitie gehouden, ook hiervoor zijn kaartjes te koop. Alle info hiervoor staat in de brief die maandag meegegeven is aan alle leerlingen, bijv. m.b.t. de kaartverkoop. De kaartjes kunnen nog tot en met maandag gekocht worden. Lever het formulier in bij de leerkracht van uw kind. U komt toch ook?

Schoolfeest (herhaalbericht)

Maandag 1 juli vindt het schoolfeest plaats. De afgelopen jaren is het een leuk feest als afsluiting geweest van het schooljaar. Deze dag zal weer plaatsvinden op het sportpark in Aardenburg. Deze dag kunnen we niet organiseren zonder hulp. We hebben dit jaar ook weer begeleiding nodig tijdens het uitvoeren van spellen en ondersteuning bij het middageten. 

Mocht u deze dag tijd hebben om te helpen, dan horen we dit graag voor 7 juni. Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl. We kunnen dan de activiteiten hierop aanpassen. Helpt u ons om weer een fantastische dag ervan te maken voor onze leerlingen? 

Kalender
14 juni Bonte Avond
18-20 juni Oudergsprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli Afscheid groep 8
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl