Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 14-06-2024

In deze nieuwsbrief:
- Volgend schooljaar: groepsindeling
- Even voorstellen
- Schooltijden volgend schooljaar
- Zilver!
- Hapjesmarkt 21 juni
- Oudergesprekken
- Nieuw mr-lid (herhaalbericht)
- Schoolfeest (herhaalbericht)
- Kalender
Volgend schooljaar: groepsindeling

Tijdens deze laatste periode voor de zomervakantie zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang. We willen u graag informeren over de groepsindeling voor het nieuwe jaar.

Groep 1: juf Mandy

Groep 2/3: juf Aafke

Groep 4/5: juf Mariska en juf Cathérine 

Groep 6/7: meester LJ en juf Nathalie

Groep 8: juf Evelyn en juf Natasja

 

Onderwijsondersteuning: Juf Christine (groep 1,  2/3 en 4/5) en juf Gerry 

Intern begeleider: meester Walter en juf Saskia (interim)

Directie: juf Sentina en juf Natasja

 

We verwelkomen 1 nieuwe juf en meester: juf Cathérine en meester Walter. Hieronder stelt juf Cathérine zich alvast aan jullie voor. 

Even voorstellen

Hallo,

Mijn naam is Cathérine Van Hoorde en ik woon in het charmante dorpje Waterlandkerkje. Oorspronkelijk kom ik uit Waasmunster, België, maar ik heb mijn hart verloren aan deze mooie plek.

Ik ben de trotse mama van twee zonen, die mijn leven verrijken met hun energie en enthousiasme. In mijn vrije tijd houd ik van sport, lezen en wandelen met mijn hond; deze activiteiten geven me de balans en inspiratie voor een gezond leven.

Van nature ben ik positief ingesteld en benader het leven met veel enthousiasme. Ik geloof in het koesteren van de mooie momenten en het vinden van vreugde in de ”kleine” dingen.

Professioneel heb ik de meeste ervaring in groep 5 en 6. Kinderen begeleiden, vorderingen zien maken en gelukkig zien, geven me een enorme voldoening!

Leuk om kennis te maken!

Cathérine Van Hoorde

 

Schooltijden volgend schooljaar

Een tijdje geleden is de vragenlijst rondom schooltijden uitgezet onder ouders, om te onderzoeken hoe de schooltijden & pauzes ervaren worden die dit jaar ingevoerd zijn. Een aantal ouders heeft deze vragenlijst ingevuld; dank daarvoor! Daarnaast is er ook in de leerlingenraad en in het team over de schooltijden gesproken. Hieruit kwam vooral naar voren: de wens van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders voor een langere (speel)pauze tussen de middag.

Dit heeft ons – in overeenstemming met de MR – doen besluiten: voor het nieuwe schooljaar worden de huidige schooltijden aangehouden: elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Het is ons gelukt een opzet te maken waarbij we de kinderen langer pauze kunnen geven: namelijk 15 minuten eten en 30 minuten buiten spelen en waarbij ook elke leerkracht dagelijks 15 minuten pauze heeft. 

Dit betekent dat de eerder aangekondigde eindtijd 14.00 uur niet ingevoerd zal worden. Vanwege een zogenaamde compensatie-regeling hadden we dit schooljaar als eindtijd 14.15 uur. Met de verlengde pauze blijft deze eindtijd dus ook volgend jaar staan. 

Zilver!

Hapjesmarkt 21 juni

Vrijdag 21 juni wordt er weer een Hapjesmarkt georganiseerd. De leerlingen van groep 8 verkopen tussen 14.00 en 15.00 uur allerlei lekkere – zelfbereide- hapjes, als bijdrage voor het eindkamp. De markt vindt plaats op het schoolplein, bij slecht weer binnen in de hal.

Alle kinderen zijn van harte welkom om iets te kopen na schooltijd. Graag een centje meegeven. De kinderen uit St. Kruis die met de taxi meegaan en kinderen die naar de BSO gaan mogen om 14.00 uur al naar de Hapjesmarkt.

Ook ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd! U komt toch ook?

 

Oudergesprekken

Bedankt voor het aanmelden voor de oudergesprekken! Vandaag krijgen de kinderen de antwoordstroken terug mee met daarop het geplande moment voor het gesprek in de week van 17-21 juni. We hebben ons best gedaan broertjes en zusjes zoveel mogelijk te laten aansluiten.

Tijdens deze gesprekken bespreken we het 3e rapport, de laatste (toets)resultaten en de ontwikkeling van uw kind.

In groep 7 geven wij het zogenaamde pre-advies: een voorlopig schooladvies. Hiervoor nodigen we u samen met uw zoon/dochter uit. 

Het rapport wordt 21 juni aan alle kinderen uitgereikt.

Nieuw mr-lid (herhaalbericht)

Beste ouders, verzorgers,

Voor schooljaar 2025/2026 zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid voor onze school.

Een super leuke en interessante taak, waarbij je écht mee kan denken over hoe zaken gaan of anders kunnen. Soms mag je meestemmen of advies geven over belangrijke beslissingen.

In schooljaar 2025/2026 zullen er opnieuw verkiezingen worden gedaan om een nieuw MR-lid te werven. De ervaring leert dat meedraaien in een MR vooral in het eerste jaar nogal ingewikkeld kan zijn. Vaak zijn de  schoolse taal/afkortingen en aanpakken niet bekend. Het lijkt ons daarom een fijne gedachte als het nieuwe MR-lid alvast een jaartje kan meedraaien door de vergaderingen (4-5x per jaar van 19.15u-21.00u) bij te wonen en alvast een beetje te wennen aan onze manier van werken.

Ben jij enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur een mailtje naar: josephinefassaert@elevantio.nl 

Groeten,

Josephine Fassaert – van de Ree (oudergeleding, voorzitter)
Paz Boekhout (oudergeleding)
Aafke Moens (personeelsgeleding)
Nathalie Maeijens (personeelsgeleding)

Schoolfeest (herhaalbericht)

Maandag 1 juli vindt het schoolfeest plaats. De afgelopen jaren is het een leuk feest als afsluiting geweest van het schooljaar. Deze dag zal weer plaatsvinden op het sportpark in Aardenburg. Deze dag kunnen we niet organiseren zonder hulp. We hebben dit jaar ook weer begeleiding nodig tijdens het uitvoeren van spellen en ondersteuning bij het middageten. 

Mocht u deze dag tijd hebben om te helpen, dan horen we dit graag voor 7 juni. Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl. We kunnen dan de activiteiten hierop aanpassen. Helpt u ons om weer een fantastische dag ervan te maken voor onze leerlingen? 

Kalender
18-21 juni Oudergesprekken groep 1/7
21 juni

Hapjesmarkt groep 8

Rapport 3

27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli

‘s avonds: Afscheid groep 8
(voor groep 8 leerlingen met hun ouders)                                                        

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl