Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 21-06-2024

In deze nieuwsbrief:
- Uitreiken rapport
- Juf Esther & Juf Karin
- Schooltijden volgend schooljaar (herhaalbericht)
- Zilver! (herhaalbericht)
- Schoolkamp groep 8
- Schoolfeest
- Kalender
Uitreiken rapport

Afgelopen week hebben we elkaar gesproken tijdens de oudergesprekken. Hierbij is met name de ontwikkeling van uw zoon/dochter besproken aan de hand van het rapport. Het rapport bestaat uit o.a.; Kijk registratie (groep 1/2) informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding, resultaten van de methodes (bijvoorbeeld Veilig leren lezen in groep 3, zaakvakken in groep 5/8 en Snappet voor taal, rekenen en spelling in groep 4/8).

Vanaf groep 3 is ook de Talentenkaart van IEP in het rapport opgenomen; hierop is de ontwikkeling weergegeven aan de hand van de IEP toetsen die we in januari en juni afnemen. In deze talentenkaart vind je een voortgangsgrafiek waarop de ontwikkellijn van de leerling te zien is, per vakgebied. 

De leerlingen hebben vandaag hun rapport gekregen en nemen het mee naar huis.

Elke leerling krijgt in groep 1 een rapportmap en gebruikt deze tot en met groep 8. Hieraan worden alle rapportenvellen door de jaren heen toegevoegd. Vandaar de vraag om de rapporten na de zomer weer in te leveren op school, zodat ze in november opnieuw gebruikt kunnen worden.  Alvast bedankt!

Juf Esther & Juf Karin

Vorige week waren juf Esther en juf Karin niet ingedeeld in het stukje rondom de groepsindeling. Gelukkig zijn ze nog steeds onderdeel van ons team. Juf Karin zal volgend jaar vooral ondersteunen in groep 6 en 7. Ze gaat aan de slag met groepjes kinderen, maar helpt ook individuele kinderen. Juf Esther zal hopelijk in de loop van het schooljaar weer meer kunnen lesgeven op onze school. We houden jullie hiervan op de hoogte!

 

Schooltijden volgend schooljaar (herhaalbericht)

Een tijdje geleden is de vragenlijst rondom schooltijden uitgezet onder ouders, om te onderzoeken hoe de schooltijden & pauzes ervaren worden die dit jaar ingevoerd zijn. Een aantal ouders heeft deze vragenlijst ingevuld; dank daarvoor! Daarnaast is er ook in de leerlingenraad en in het team over de schooltijden gesproken. Hieruit kwam vooral naar voren: de wens van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders voor een langere (speel)pauze tussen de middag.

Dit heeft ons – in overeenstemming met de MR – doen besluiten: voor het nieuwe schooljaar worden de huidige schooltijden aangehouden: elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. Het is ons gelukt een opzet te maken waarbij we de kinderen langer pauze kunnen geven: namelijk 15 minuten eten en 30 minuten buiten spelen en waarbij ook elke leerkracht dagelijks 15 minuten pauze heeft. 

Dit betekent dat de eerder aangekondigde eindtijd 14.00 uur niet ingevoerd zal worden. Vanwege een zogenaamde compensatie-regeling hadden we dit schooljaar als eindtijd 14.15 uur. Met de verlengde pauze blijft deze eindtijd dus ook volgend jaar staan. 

Zilver! (herhaalbericht)

Schoolkamp groep 8

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni gaat groep 8 op schoolkamp! Dit wordt als afsluitende activiteit gedaan om de basisschool tijd samen af te sluiten, om een stapje naar zelfstandigheid te zetten, de band tussen leerlingen te versterken en om leuke herinneringen te maken!

Volgens de jaarlijkse traditie verblijven we 2 dagen op Hof ‘t Welkom, in Cadzand: bij de familie Goossen-Minderhoud. We zullen hier met de fiets naar toe gaan, bagage wordt door vrijwillige ouders vervoerd. Hierbij zullen we donderdagochtend uitgezwaaid worden door alle leerlingen van Op Dreef.

Er staan een aantal activiteiten gepland op en rondom de camping of de route ernaartoe: zoals sportieve activiteiten op het strand bij Moio en bij Peter Slits in Heille. Daarnaast beklimmen we het Belfort en wordt er gegourmet op de camping, waarbij de andere meester en juffen op bezoek komen. Vrijdagavond verwachten we rond 19.30 uur terug op school te zijn.

Het belooft een onvergetelijke 2-daagse te worden vol nieuwe herinneringen!

 

 

 

 

Schoolfeest

Maandag 1 juli vindt het schoolfeest plaats. De afgelopen jaren is het een leuk feest als afsluiting geweest van het schooljaar. Deze dag zal weer plaatsvinden op het sportpark in Aardenburg. Deze dag kunnen we niet organiseren zonder hulp. We hebben dit jaar ook weer begeleiding nodig tijdens het uitvoeren van spellen en ondersteuning bij het middageten. 

Mocht u deze dag tijd hebben om te helpen, dan horen we dit graag voor 24 juni. Graag opgeven via opdreef@elevantio.nl. We kunnen dan de activiteiten hierop aanpassen. Helpt u ons om weer een fantastische dag ervan te maken voor onze leerlingen? 

Kalender
27-28 juni Schoolkamp groep 8
1 juli Schoolfeest groep 1/8
4 juli

‘s avonds: Afscheid groep 8
(voor groep 8 leerlingen met hun ouders)                                                        

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
opdreef@elevantio.nl