Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 22-11-2019

In deze nieuwsbrief:
- Leerlingtevredenheid
- Kerstpakketten
- Data
Leerlingtevredenheid

Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld met betrekking tot de tevredenheid over school en de veiligheid. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van ons beleidsplan fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn aanleiding voor een kindgesprek tussen de leerkracht en de leerling. Hiermee willen we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen. Ook in de groepen 1 t/m 4 zijn er observaties gedaan als het gaat om veiligheid en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Mochten hier vragen over zijn, kunt u die natuurlijk altijd stellen bij de leerkracht van uw kind.

Kerstpakketten

Vrijdag 29 november gaan we alle kerstpakketten klaarmaken om terug te geven aan de werkgroep. Mocht u nog spullen hebben voor het kerstpakket, zou u deze voor vrijdag in het pakket willen stoppen? Mede namens de ontvangers willen wij u alvast hartelijk danken voor de hulp.

Data
29 november 2019 Uiterlijke inleverdatum spullen kerstpakket
4 december 2019 Sinterklaas bezoekt Op Dreef
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie
15 januari 2020 Luizencontrole
20 t/m 31 januari 2020 Afname CITO LOVS groep 3 t/m groep 8
22 januari 2020 Voorleesontbijt groep 1 en 2
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl