Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 13-12-2019

In deze nieuwsbrief:
- Vakantierooster 2020-2021
- Laatste week 2019
- Lerarentekort
- Data
Vakantierooster 2020-2021

De vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2020-2021 zijn bekend.

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 3 september 2021

De vrijdag voor de kerstvakantie zijn de groepen 1 t/m 4 de hele dag vrij. Groep 5 t/m 8 hoeft alleen in de ochtend naar school. In de laatste schoolweek zijn de groepen 1 t/m 4 op dinsdag- en donderdagmiddag vrij. Groep 5 t/m 7 is deze week de vrijdagmiddag vrij. Groep 8 neemt op donderdagavond afscheid voor de zomervakantie en daarmee begint hun vakantie. We hebben nog een vrije dag staan die we willen gebruiken als studiedag. De datum voor deze dag is nog niet bekend. Het schema heeft ook de goedkeuring van de MR.

Laatste week 2019

We gaan alweer richting de laatste week van 2019. We willen graag de school weer netjes achterlaten voor de kerstvakantie. We willen daarom vragen aan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om op donderdag een tas mee te nemen, zodat ze werkjes en andere spullen mee naar huis kunnen nemen. Hetzelfde vragen we aan de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmorgen. Groep 1 t/m 4 is dan de hele dag vrij. Groep 5 t/m 8 mag vanaf 12:00 uur ook genieten van een welverdiende vakantie. Dit is tevens een mooi moment om ook alle gym-kleding weer eens mee naar huis te nemen en te wassen.

Lerarentekort

De laatste tijd is het veelvuldig in het nieuws. Het lerarentekort wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. Klassen worden naar huis gestuurd, onbevoegden voor de klas of scholen die sluiten of klassen ergens anders moeten onderbrengen omdat er gewoonweg geen leerkracht is. 

Tot op heden hebben wij gelukkig deze maatregelen nog niet moeten nemen. Dit is vaak mede te danken aan de extra stappen die onze eigen mensen op zo'n moment willen zetten. Omdat uit onderzoeken blijkt dat er jaarlijks een griepgolf is in januari en er nauwelijks vervangers beschikbaar zijn, willen wij u toch alvast informeren.

Mocht er een leerkracht ziek zijn, gaan de medewerkers van de vervangerspool aan de slag om te kijken of er iemand beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, zullen we kijken of we het intern kunnen oplossen. Dit kan zijn door een leerkracht die vrij is te vragen om terug te komen. Als dit niet lukt kijken we naar andere opties zoals klassen samenvoegen, intern begeleider of directeur voor de klas. Dit is geen structurele oplossing. Ten eerste door klassen samen te voegen, doen we kinderen tekort, daarnaast kunnen de werkzaamheden van de intern begeleider en de directie ook geen dagen achtereen blijven liggen. 

Als laatste kijken we naar de oplossing om klassen naar huis te sturen of eventueel onbevoegden voor de klas te zetten. Ook daarin zullen we onze keuze overwegen. Mocht het meerdere dagen zijn, zullen we ook kijken om niet steeds dezelfde klas te belasten. Ons belangrijkste uitgangspunt is om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te waarborgen voor iedereen, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Kerstviering

Data
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie
15 januari 2020 Luizencontrole
20 t/m 31 januari 2020 Afname CITO LOVS groep 3 t/m groep 8
22 januari 2020 Voorleesontbijt groep 1 en 2
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl