Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 20-12-2019

In deze nieuwsbrief:
- Kikkesport Kids is terug
- Data
Kikkesport Kids is terug

Beste ouders/verzorgers,

 

Een hele tijd geleden was Kikkesport kids actief in de gemeente Sluis met onder meer de bekende sportactiviteiten na schooltijd. Dit jaar komt Kikkesport kids terug. We gaan in het voorjaar van 2020 starten met pleintjesactiviteiten na schooltijd op alle scholen in de gemeente Sluis.

Wat is de bedoeling van de pleintjesactiviteiten:

Mijn collega (Jessica Henry) en ik organiseren op een vast dag in de week sport- en spelactiviteiten na schooltijd op het schoolplein. De kinderen, van groep 3 t/m 8,  kunnen nadat ze klaar zijn met school aansluiten bij de activiteit. Wij bieden een leuk, gevarieerd en beweeglijk aanbod.

Door middel van de pleintjesactiviteiten willen we de kinderen meer buiten laten spelen en in beweging laten komen.

Wanneer zijn de pleintjesactiviteiten:

De pleintjesactiviteiten vinden plaats op een vaste dag in de week en komen om de 3 weken terug. Zo kunnen we op elke school even veel lessen aanbieden. Deze vaste dag is zo goed mogelijk afgestemd met school, activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en verenigingen in die kern. Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen aansluiten op deze middag. De activiteit start direct na schooltijd tot ±16:30 uur. Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald of mogen ze naar huis.

Wat kunnen de kinderen verwachten:

De kinderen maken tijdens de pleintjesactiviteiten kennis met bekende en nieuwe sport- en spelactiviteiten. Die ze zowel kunnen toepassen tijdens de gymlessen als tijdens het buitenspelen. Daarnaast leren ze ook samen te spelen met verschillende leeftijdscategorieën en zorg te dragen voor anderen. Mocht het slecht weer zijn, proberen wij een gymzaal te regelen om het toch door te kunnen laten gaan. Zorg dat de kinderen op de dag van de pleintjesactiviteit hun gymschoenen bij hebben. 

Echter zit er wel een voorwaarde aan de pleintjesactiviteiten. Wij vragen een  symbolisch bedrag van 1,- om mee te mogen doen. Deze kan contant bij een van de begeleiders worden betaald.De naam van uw kind/kinderen wordt opgeschreven zodat wij in beeld hebben wie regelmatig deelneemt aan de pleintjesactiviteit. Daarnaast wil ik u vragen of wij uw e-mailadres mogen noteren achter de naam van uw kind. Mocht de activiteit niet doorgaan, vanwege te slecht weer of andere omstandigheden, dan kunnen wij u via de mail die dag verwittigen. Dit e-mailadres zouden wij ook graag gebruiken om uw kind/kinderen uit te nodigen voor Whozplay activiteiten na schooltijd een keer per maand. Dit zijn sportactiviteiten die wij organiseren. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit bij mij aangeven

De dagen voor de pleintjesactiviteiten staan nog niet vast, maar zodra deze bekend zijn bij ons en de school wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van een flyer en op Facebook : Porthos Sport

Zodra bekend is wanneer welke school aan de beurt is laten wij dit weten aan de desbetreffende school en die zullen jullie verwittigen wanneer die dagen zijn.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het mij weten.

U kunt mij bereiken via:

e-mail: rritico@gemeentesluis.nl

telefoon: 0613843255

Ik hoop u en uw kind/kinderen graag te zien tijdens deze leuke activiteiten.

 

Met sportieve groet,

 

Jessica Mannaart-Henry

&

Rowan Ritico

Sportondersteuner gemeente Sluis

Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie


Data
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie
15 januari 2020 Luizencontrole
20 t/m 31 januari 2020 Afname CITO LOVS groep 3 t/m groep 8
22 januari 2020 Voorleesontbijt groep 1 en 2
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie
10 en 11 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
11 maart 2020 Luizencontrole
13 maart 2020 Rapport 2
7 april 2020 Schoolfotograaf
8 april 2020 Schoolvoetbaltoernooi
9 april 2020  Paasviering
10 april 2020 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij.
13 april 2020 2e Paasdag, alle kinderen vrij
15 april 2020 Kledinginzameling
15 en 16 april 2020 IEP eindtoets groep 8
17 april 2020 Koningsspelen

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl