Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 17-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Ouderavond
- Staking 30 en 31 januari
- Luizencontrole
- Data
Ouderavond

De maatschappij is continu in ontwikkeling. Dit zien we dagelijks overal terug, ook bij ons op school. Voor een school is het belangrijk om met deze ontwikkelingen mee te gaan. Het zijn soms lastige afwegingen die niet altijd passen binnen het huidige onderwijssysteem. Ook vanuit de overheid komen er signalen dat er zaken moeten veranderen. Afgelopen december was er een persbericht dat scholen vanaf schooljaar 2023/2024 30% van de lessen naar eigen inzicht moeten invullen om hier beter aan tegemoet te komen.

Het is belangrijk om daar goede keuzes in te maken. Wat heeft uw kind nu nodig om later goed mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Als school zijn we begonnen om ons daarop te oriënteren. In de laatste week voor de kerstvakantie hebben we voor het eerst samen nagedacht hierover, onder begeleiding van onze schoolbegeleidingsdienst RPCZ. In februari staat de tweede sessie op het programma.

Wij vinden het belangrijk om u als ouder mee te nemen in deze ontwikkelingen. We organiseren daarom op 19 maart a.s. een informatieavond. Deze avond wordt verzorgd door dezelfde begeleiders van het RPCZ die ons begeleiden in dit traject. De avond zal starten om 19:00 uur.

Staking 30 en 31 januari

Zoals inmiddels bekend hebben de vakbonden medio december opnieuw opgeroepen tot een staking in het basis- en voortgezet onderwijs. Het tekort aan leerkrachten wordt steeds groter en de problemen stapelen zich op.

Incidentele ‘oplossingen’ in de vorm van een eenmalig bedrag zetten geen zoden aan de dijk. Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo kan de klassengrootte worden beperkt, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet. Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen. Die boodschap willen we op 30 en 31 januari dan ook laten horen!

Aangezien het grootste deel van het team achter deze actie staat, zal de school op 30 en 31 januari gesloten zijn.

Luizencontrole

I.v.m. diverse omstandigheden waren er onvoldoende mensen beschikbaar voor de luizencontrole. Deze is daarom een week uitgesteld. Op woensdag 22 januari zullen alle leerlingen weer worden gecontroleerd.

Data
20 t/m 31 januari 2020 Afname CITO LOVS groep 3 t/m groep 8
22 januari 2020 Voorleesontbijt groep 1 en 2
22 januari 2020 Luizencontrole
30 en 31 januari 2020 School gesloten i.v.m. staking
3 februari 2020 Kikkesport (15:15 uur)
19 en 20 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie
2 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
10 en 11 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
11 maart 2020 Luizencontrole
13 maart 2020 Rapport 2
23 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
7 april 2020 Schoolfotograaf
8 april 2020 Schoolvoetbaltoernooi
9 april 2020  Paasviering
10 april 2020 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij.
13 april 2020 2e Paasdag, alle kinderen vrij
15 april 2020 Kledinginzameling
15 en 16 april 2020 IEP eindtoets groep 8
17 april 2020 Koningsspelen

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl