Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 24-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Aanmelding nieuwe leerlingen
- Team Jeugd en Gezin
- Data
Aanmelding nieuwe leerlingen

Voorzichtig beginnen we weer al te denken aan de formatie voor volgend schooljaar. Daarvoor is het handig om te weten hoeveel kinderen er de komende tijd naar onze school komen. Kinderen die dit kalenderjaar 4 worden, kunnen al aangemeld worden. U kunt daarvoor een afspraak maken met meester Wietse. 

Team Jeugd en Gezin

Beste ouders / verzorgers,

Begin dit schooljaar is mijn aanwezigheid op de school kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief. Ik geef jullie graag een update over mijn aanwezigheid op school in mijn rol als medewerker van het team Jeugd en Gezin vanuit de Gemeente Sluis.

Sinds oktober ben ik bijna wekelijks op dinsdagmiddag op school aanwezig geweest. Het is altijd een beetje zoeken naar een plekje, want veel ruimte is er niet over op de school. Vaak zit ik in het kamertje naast de IB-er / directeur en soms moet ik een ander plekje zoeken. Zeker wanneer ik ook met u als ouders een gesprek zou voeren, moeten we dit goed inplannen want dan is een rustige plek met wat privacy wel van belang.

Om die reden zal mijn aanwezigheid vanaf 12 maart wijzigen naar de donderdagochtend van 08.30 tot 11.00 / 11.30 uur.

De eerste periode heb ik met school (voornamelijk de IB-er en directeur) gesproken over wat mijn rol betekent. Het jeugdteam heeft nl. als doel dat wij ouders en gezinnen helpen of doorverwijzen naar passende hulp als zij bij ons terecht komen met vragen en/of zorgen. U kunt denken aan vragen / zorgen over: opvoeding, scheiding, gedrags- of emotionele zorgen rondom hun kind, wanneer een kind vanwege een handicap of beperking zorg of aangepaste middelen nodig heeft, etc.

Tot nu toe heb ik van u als ouders nog weinig vragen ontvangen. Het kan zijn dat u (op dit moment) geen vragen heeft rondom uw kind of gezin. Misschien is er een andere factor (dag en tijd van aanwezigheid, onbekendheid) die maakt dat u niet bij mij terecht komt. Uiteraard begrijp ik dat wanneer alles goed verloopt, u mij niet nodig heeft. Anderzijds hoop ik van harte dat u mij weet te vinden als u wel een vraag zou willen stellen. Laat het feit dat ik op school zit of welke reden dan ook dan a.u.b. geen belemmering voor u zijn (ik begrijp bijvoorbeeld best dat u misschien niet wilt dat anderen zien dat u hulp vraagt, of dat het tijdstip niet past vanwege uw werk.). U mag mij dan ook altijd eerst per mail: jeugdengezin@gemeentesluis.nl  benaderen en dan zoeken we samen naar een oplossing. Het kan voorkomen dat ik eens niet op school ben vanwege andere verplichtingen, dus als u graag een gesprek wilt, is het handig om vooraf (per mail of via de IB-er) een afspraak met mij te maken.

Ook de school kan bij mij advies vragen over allerhande zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

De afspraak is dat, wanneer school echt met mij wil overleggen over uw kind, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken of omdat zij denken dat er bepaalde hulpverlening nodig zou zijn, dat dit eerst met u besproken wordt (door school), dat u toestemming geeft voor overleg met mij en/of dat er een gesprek wordt gepland waarbij ook u als ouders dan aansluit / dan wel dat u zelf een afspraak met mij maakt.

Te allen tijde blijft er ook via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk; dagelijks is er een kantoordienst bij jeugd en gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!

Saskia de Koning (Jeugd en Gezin, gemeente Sluis)

Data
20 t/m 31 januari 2020 Afname CITO LOVS groep 3 t/m groep 8
30 en 31 januari 2020 School gesloten i.v.m. staking
3 februari 2020 Kikkesport (15:15 uur)
19 en 20 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie
2 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
10 en 11 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
11 maart 2020 Luizencontrole
13 maart 2020 Rapport 2
19 maart 2020 Algemene informatieavond ‘anders organiseren’ (19:00 uur)
23 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
7 april 2020 Schoolfotograaf
8 april 2020 Schoolvoetbaltoernooi
9 april 2020  Paasviering
10 april 2020 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij.
13 april 2020 2e Paasdag, alle kinderen vrij
15 april 2020 Kledinginzameling
15 en 16 april 2020 IEP eindtoets groep 8
17 april 2020 Koningsspelen

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl