Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 14-02-2020

In deze nieuwsbrief:
- Carnaval
- Data
Carnaval

Op vrijdag 21 februari a.s. zal zoals bekend het carnavalsfeest op school plaatsvinden. Het feest voor de onderbouw zal vanaf 10:00u in de hal losbarsten en jong en oud zullen meegenomen worden in het feestgedruis. Om 8:45u worden de kinderen van groep 1 t/m 4 in eigen klas verwacht, waar eerst nog andere activiteiten zullen plaatsvinden. Voorgaande jaren konden de kinderen zich tijdens het carnavalsfeest laten schminken in de hal. Dit jaar willen we dit graag in eigen klassen doen, vanaf 8:45u tot 9:45u. Uiteraard is dit alleen mogelijk met voldoende hulp. Wie kan/wil deze ochtend helpen om de kinderen te schminken? Creatieve opa’s/oma’s of andere vrijwilligers zijn ook van harte welkom.

Alvast dank voor uw hulp. Aanmelden kan bij eigen leerkracht.

Voor groep 5 t/m 8 is er voor de middag een programma gemaakt in de hal van de school.

Data
19 en 20 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8
21 februari 2020 Carnaval
24 t/m 28 februari 2020 Carnavalsvakantie
2 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
10 en 11 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
11 maart 2020 Luizencontrole
13 maart 2020 Rapport 2
19 maart 2020 Algemene informatieavond ‘anders organiseren’ (19:30 uur)
23 maart 2020 Kikkesport (15:15 uur)
7 april 2020 Schoolfotograaf
8 april 2020 Schoolvoetbaltoernooi
9 april 2020  Paasviering
10 april 2020 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij.
13 april 2020 2e Paasdag, alle kinderen vrij
15 april 2020 Kledinginzameling
15 en 16 april 2020 IEP eindtoets groep 8
17 april 2020 Koningsspelen

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl