Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 03-04-2020

Middels deze nieuwsbrief willen we u weer een update geven over de gang van zaken. Ook zijn er vanuit diverse instanties vragen gekomen om informatie met u te delen.


In deze nieuwsbrief:
Verlenging maatregelen

Afgelopen week heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat de maatregelen zullen worden verlengd. Dit betekent dat in ieder geval tot de meivakantie de scholen gesloten blijven. Tot die tijd zullen wij op afstand onderwijs blijven geven. We willen nogmaals benadrukken dat we begrijpen dat dit ook een belasting van u thuis vraagt. De situatie is verre van ideaal dat beseffen wij ook.

Wij zijn inmiddels ook al verder aan het kijken dan de meivakantie. Ook al zouden (een deel van) de maatregelen worden opgeheven, vinden wij het niet verantwoord om de schoolreis doorgang te laten vinden. Deze zal – indien de situatie het toelaat – verplaatst worden naar  het begin van volgend schooljaar. Ook over andere evenementen zullen we na moeten denken of ze door kunnen gaan of dat we er een andere invulling aan moeten geven. Wij hopen dat u begrijpt dat we niet op elke situatie meteen een passend antwoord hebben. De komende weken zal daar meer duidelijkheid over komen.

Voor de opvang geldt nog steeds de volgende afspraak. Indien de ouders een vitaal beroep uitoefenen, er geen opvang is en de kinderen niet ziek of verkouden zijn, dat ze zonder extra kosten gebruik kunnen maken van opvang. Indien één van de ouders een vitaal beroep uitoefent en er echt geen mogelijkheid is tot opvang, kan er ook gebruik worden gemaakt van deze voorziening. BSO de Opkikker gaat ook komende week deze opvang voorzien.

Mocht dit voor u van toepassing zijn voor komende week, dan vragen wij u om dit door te geven via opkikker@kinderopvangzvl.nl of telefonisch via 0117-491171

Vanuit Emergis

Kloetinge, 31 maart 2020

Emergis biedt extra psychische ondersteuning tijdens coronacrisis met telefoonlijn en online hulp en advies Ook al is het hebben van contact in deze periode misschien iets lastiger, we willen er wél voor je zijn!

In deze lastige tijd waarin fysiek sociaal contact wordt bemoeilijkt, kunnen mensen vanaf nu elke dag tussen 09.00 en 21.00 uur bellen met de Emergis telefoonlijn. Cliënten maar ook anderen die behoefte hebben aan een gesprek kunnen contact opnemen. Dat kan over kleine en grote zorgen gaan. Het ‘luisterteam’ wordt gevormd door onze preventiemedewerkers in nauwe samenwerking met de ervaringswerkers en enkele vrijwilligers. Afhankelijk van de ernst of de zwaarte van de vragen die mensen hebben, kan het luisterteam intern of extern verwijzen. Mensen mogen ook bellen voor een kletspraatje, gewoon, omdat ze die dag bijvoorbeeld nog niemand hebben gesproken. De Emergis telefoonlijn is te bereiken via telefoonnummer 0113 26 70 80 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur).

emergiscoronavirus.nl Daarnaast heeft Emergis een speciale themawebsite ontwikkeld waar mensen ondersteuning kunnen vinden bij vragen over angstgevoelens, eenzaamheid, piekeren, slecht slapen etc. Er wordt uitleg gegeven waarom je in deze tijd meer last kan hebben van bepaalde angst of onrust en wat je er tegen kunt doen. De website zal de komende tijd aangevuld worden, afhankelijk van de vragen die er binnenkomen bij de Emergis telefoonlijn.

Vanuit de GGD

Informatie coronavirus (COVID-19)

Informatie voor ouders Het coronavirus is elke dag in het nieuws. Ook als je zelf niet ziek bent, krijgen jij en je gezin te maken met het coronavirus. Er wordt veel over gepraat, evenementen zijn afgelast, horeca is dicht en ook scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Hoe ga je hier als ouder mee om?

De jeugdverpleegkundigen van GGD Zeeland staan voor u klaar

Er is een telefonisch spreekuur opengesteld voor al uw vragen rondom de opvoeding in deze bijzondere tijd. Het telefoonnummer 0113 249316 is bereikbaar op de volgende tijden:

• Werkdagen van 14.00 tot 15.30 uur én

• Maandag en donderdag van 19.30 tot 21 uur.

Ook kunnen er vragen worden gesteld via: opvoeden@ggdzeeland.nl Daarnaast is het mogelijk om een terugbelverzoek in te dienen via het emailadres.

Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Lees hier de tien tips.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl