Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 10-04-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We leven nog steeds in een onwerkelijke situatie. Het Coronavirus heeft in korte tijd de dagelijkse gang van zaken overgenomen. Iedereen doet zijn of haar best om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven, hoe moeilijk dat soms ook is. De laatste dagen komen er voor het eerst minder negatieve berichten in het nieuws waar we sprankjes hoop uit kunnen halen. Dit zorgt meteen ook weer voor nieuwe vragen. 

Er komen tegenstrijdige berichten over de scholen. Verschillende deskundigen hebben allemaal een eigen mening, waarbij wel wordt aangegeven dat het opheffen van de maatregelen stapsgewijs zal gaan. De vraag daarbij is natuurlijk of het opengaan van de scholen de eerste stap zal zijn.

Er zal hier pas 21 april een besluit over worden genomen. Toch leven er nu al vragen over mogelijke scenario's. Wat doen we als scholen na de meivakantie (deels) weer opengaan?

Komende dagen gaan we nadenken over hoe we eventueel zo'n stap op een veilige en verantwoorde manier vorm kunnen geven. Hoe en waar begin je weer met de leerstof? Hoe kunnen we op school invulling geven aan de regel van 1,5 meter afstand? Wat betekent dit voor de 'piekmomenten’ op school als kinderen gehaald en gebracht worden? Hoe ga je om met mensen uit de risicogroep zoals opa's en oma's of mensen met een verlaagde weerstand? 

Maar het kan ook niet zo zijn. Wat doen we als de scholen langer gesloten zijn? Ook dat is nog steeds een reëel scenario, gaf de minister-president aan. In dat geval zullen we weer andere vragen moeten beantwoorden.

We zullen u pas in de meivakantie kunnen informeren hierover, omdat er dan pas echt duidelijkheid gegeven wordt. Vanaf dat moment kunnen we ook concrete acties inzetten. Mocht er meer bekend zijn, zullen wij dit u via de nieuwsbrief laten weten. We willen u daarom vragen de mail goed in de gaten te houden.

Voor nu staat het Paasweekend voor de deur. De school is dit weekend ‘echt’ gesloten. Dit betekent dat de leerkrachten ook echt even rust gaan nemen. Niet alleen voor u als ouder waren de afgelopen weken erg zwaar, maar ook de leerkrachten hebben erg hard gewerkt om alles rond te krijgen. Ons advies voor de kinderen is om dit ook te doen. We hebben gezien dat ook zij hard hebben gewerkt op een andere manier dan dat ze gewend waren. Het is bewonderenswaardig hoe snel iedereen deze nieuwe manier van werken eigen heeft gemaakt. Hiervoor willen we naar iedereen onze waardering uitspreken, want het vraagt behoorlijk wat. We zijn oprecht trots.

In deze nieuwsbrief vindt u verder informatie over de Paasei-actie en hebben we het kopje Data weer toegevoegd. Dit om enig overzicht te geven over de activiteiten die gepland waren en wat daar nu over bekend is.

Ondanks alles wensen wij u allen fijne Paasdagen toe in een goede gezondheid.

 

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Paaseiactie
- Data
Paaseiactie

De afgelopen dagen waren er heel wat vragen over de Paaseiactie. In overleg met de AC en de MR is het volgende besloten:

  • De Paaseiactie wordt afgeblazen. Het is nu niet veilig en verantwoord om de zakjes in te pakken en met eitjes langs de deuren te gaan. 
  • Indien u het geld nog thuis heeft, mag dit terug naar de eigenaar. We willen u daarbij wel vragen om alle veiligheidsregels in acht te nemen. Indien het geld van ‘onbekende’ mensen is, kan dit met een envelop in de brievenbus gestopt worden of kan het geld op een later tijdstip worden teruggegeven. Wel willen we vragen om dit te noteren op de lijst die aan het begin van deze actie is meegegeven en deze terug in te leveren als de school weer opengaat. Indien het geld al terug is bij de eigenaar, mag u deze lijst ook nu al in de brievenbus van school doen. We willen u vragen om geen geld in de brievenbus van school te stoppen.
  • Indien de enveloppe met geld al op school ligt, zal het geld terugkomen op het moment dat de school weer opengaat. Ook hier zullen we weer moeten kijken naar de veiligheidsmaatregelen om dit veilig en verantwoord te doen.
  • Mochten er mensen zijn die toch liever eitjes hebben i.p.v. het geld retour dan is dat mogelijk. De eitjes waren immers al besteld en liggen in grootverpakking op school. Dit kan pas gebeuren als de gestelde maatregelen van de overheid het weer toelaten.
  • In het najaar zal er gekeken worden of er mogelijk een nieuwe actie kan worden gehouden om dit verlies te compenseren.

 

Data
10 april 2020 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij.
13 april 2020 2e Paasdag, alle kinderen vrij
15 april 2020 Kledinginzameling (Uitgesteld naar 10 juni a.s.)
15 en 16 april 2020 IEP eindtoets groep 8 (Gaat niet door)
17 april 2020 Koningsspelen (Afgelast)
20 april t/m 1 mei 2020 Meivakantie
4 mei 2020 Studiedag, alle kinderen vrij.
5 mei 2020 Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij.
7 mei 2020 Schoolreis groep 3 t/m groep 7. Kleuterfeest groep 1 en 2. Groep 8 is de hele dag vrij. (Afgelast, wordt mogelijk uitgesteld naar het najaar)
13 mei 2020 Luizencontrole (Gaat niet door)
18 mei 2020 Kikkesport (15:15 uur) 
21 en 22 mei 2020 Hemelvaart, alle kinderen vrij.
1 juni 2020 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl