Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 08-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

We zijn er klaar voor. Op 11 mei kunnen we de groepen in delen weer op school ontvangen. In een eerdere nieuwsbrief hebben we al wat beeldmateriaal laten zien met betrekking tot de aanpassingen die we hebben gedaan. De looproutes door de school zijn zoveel mogelijk bepaald. Deze zijn zichtbaar gemaakt met verkeersborden en pijlen. We zullen de kinderen daar de eerste dagen extra op wijzen, want dit zal wel even wennen zijn.

We zullen daarnaast extra aandacht besteden aan hygiëne en ook de kinderen daarin meenemen. Handen wassen, spullen schoonmaken, afstand houden.. Het hoort er helaas allemaal bij.

Ook voor het brengen en halen zijn er aanpassingen gedaan. Er zijn buiten het plein wachtplaatsen gereserveerd voor de ouders van de groepen 1 t/m 5 waarbij de ingang in zicht is. De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen veelal op eigen gelegenheid naar school komen is de ervaring. We willen u vragen om de 1,5 meter maatregel te respecteren voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

 

 

De afgelopen week heeft u veel informatie gekregen. We kunnen ons voorstellen dat u het overzicht kwijt bent. We hebben daarom nogmaals de belangrijkste aanpassingen voor u op een rijtje gezet.

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij telefonisch (0117-491206) of per mail bereikbaar. De mailadressen van alle leerkrachten en de schoolleiding kunt u vinden in de schoolgids.

We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien.

Voor nu, wensen we iedereen een fijn weekend toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Op Dreef


In deze nieuwsbrief:
- Aanpassingen
- Noodopvang
- BSO
- Kikkesport
- Data
Aanpassingen

Hieronder vindt u nogmaals een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

  • Leerlingen gaan in cohorten naar school. Cohort A op maandag en dinsdag. Cohort B op woensdag, donderdag en vrijdag. U heeft via een nieuwsbrief kunnen lezen in welk cohort uw zoon of dochter zit.
  • Alle kinderen blijven over op maandag, dinsdag en donderdag om zo het aantal verplaatsingen te minimaliseren. Op vrijdag geldt dit ook voor groep 5 t/m 8. De kinderen moeten daarom allemaal een lunchpakket + drinken meenemen en ook eten + drinken voor de ochtendpauze. Wilt u ook denken aan gezonde voeding?
  • Omdat alle kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag is de school om 14:45 uur klaar. Dit geldt voor groep 5 t/m 8 ook op vrijdag. Op woensdag blijft de tijd hetzelfde en op vrijdag voor groep 1 t/m 4 ook.
  • De kinderen moeten afgezet worden bij het hek. We mogen geen ouder(s) of verzorger(s) toelaten tot het schoolterrein. We willen u vragen deze maatregel vanuit het RIVM te respecteren. Verder willen we vragen om per gezin met één volwassene te komen.
  • Om drukte te voorkomen gebruiken we verschillende ingangen. Groep 1 en 2 kan het schoolterrein betreden via de ingang bij het kleuterplein aan de Wandeldreef. De juf staat bij de deur van de nooduitgang bij groep 2 de kinderen op te wachten. Groep 3, 4 en 5 maken gebruik van de hoofdingang. Groep 6 t/m 8 gebruiken de rode deur en kunnen het grote plein betreden via de Wandeldreef. Let op de Wandeldreef is een autovrije zone. Enkel bewoners mogen daar met een auto komen.
  • Voor schooltijd spelen de kinderen niet buiten. Een kwartier voor aanvangstijd is er een inloop moment waarop kinderen naar binnenkomen. Hierbij ook het uitdrukkelijke verzoek om niet vroeger naar school te komen.
  • De kinderen nemen op de eerste schooldag hun schoolspullen weer mee naar school. Gymspullen mogen thuisblijven, voorlopig zullen we buiten gymmen. We willen ook vragen aan iedereen om zelf papieren zakdoekjes mee te nemen.
  • We willen u vragen om met name de jongste kinderen makkelijke kleding aan te doen, de kinderen thuis in te smeren en te zorgen dat kinderen zelf hun eten en drinken kunnen openmaken. Op deze manier kunnen leerkrachten de 1,5 meter maatregel zoveel mogelijk waarborgen.

 

Noodopvang

Uw kind kan gebruik maken van de BSO als u een contract heeft of een contract afsluit (voorschoolse en naschoolse opvang) op de dagen dat hij/ zij naar school gaat. Op andere dagen mogen in navolging van de richtlijn van het ministerie de kinderen geen gebruik maken van de BSO. De naschoolse opvang start dan om 14.45 uur dit is de eindtijd van de school. 

Voor kinderen van ouders die beiden werken in een vitaal beroep of waarvan een van beiden werkt in een vitaal beroep, is er een blijvende mogelijkheid voor noodopvang. Deze mogelijkheid is er echter alleen indien u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft of kunt regelen. Tijdens de schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 verzorgt de school de noodopvang.

Een aantal mensen heeft de noodopvang voor drie weken reeds doorgegeven. Voor week 21 willen we vragen om uiterlijk 15 mei voor 12:00 uur per mail (directie.opdreef@scoba.nl) door te geven op welke dagen u noodopvang nodig heeft. Voor 8.30 uur en na schooltijd 14.45 uur wordt de noodopvang verzorgd door de kinderopvang. Dit zult u apart aan moeten vragen. 

 

 

BSO

Met de pedagogisch medewerkers van de BSO is afgesproken dat de kinderen die gebruikmaken van de BSO opgehaald worden. De kinderen kunnen verzamelen in de hal waar ze voldoende ruimte hebben om te wachten. Op die manier hoeft de pedagogisch medewerker niet 3 uitgangen in de gaten houden en kunnen de kinderen veilig  onder begeleiding naar de BSO.

Kikkesport

Beste ouders/verzorgers,

 

Aangezien premier Rutte aangekondigd heeft dat kinderen t/m 12 jaar weer buiten actief mogen sporten willen wij graag Kikkesport Kids weer oppakken. Maar dit gaan we wel doen in een iets andere opzet als dat jullie van ons gewend zijn.

Kikkesport kids wordt vanaf 15:30 uur tot 16:30 uur gehouden buiten, bij de gymzaal in Aardenburg. Deze activiteit zal voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn en deelname is een gepaste €1,- per persoon per deelname. 

De activiteit zal dit keer maar 1 uur duren, maar vaker worden herhaalt als voor het corona-virus. We komen deze keer 1 keer in de 2 weken terug op locatie.

Inschrijven is verplicht!

 

De activiteiten zullen gegeven worden door twee personen: Een van de sportondersteuners ( Jessica Henry of Rowan Ritico) met een van de jongerenwerkers ( Karin Koers of Davey van Kerkvoorde)

We hebben het schema gemaakt voor 4 weken, na die 4 weken kijken wij wat er veranderd is in verband met het corona-virus.

Dus nogmaals wat houdt het nu precies in:

- activiteiten op de aangegeven locatie van 15:30 uur tot 16:30 uur 

- € 1,- per persoon per deelname (GEPAST)

- groep 3 t/m 8

- duur van de activiteit is 1 uur

- na de activiteit zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de kinderen

- verplicht inschrijven via het inschrijfformulier

Zouden jullie uw zoon of dochter willen opgeven door onderstaande link in te vullen. Zo hebben wij de contactgegevens van u en een idee hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. ( ZONDER Gegevens geen deelname

klik hier voor het aanmelden

( rechtermuisknop en link openen klikken)

Tijdens Kikkesport Kids houden wij ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die het NOC*NSF opstelt.

 

Alvast bedankt en mocht u nog vragen hebben horen wij dit graag. 

 

Met sportieve groet,

 

Jessica Henry

Karin Koers

Davey van Kerkvoorde

Rowan Ritico

 

Team sport & jongerenwerkers.‚Äč

Data
13 mei 2020 Luizencontrole (Gaat niet door)
18 mei 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) 
21 en 22 mei 2020 Hemelvaart, alle kinderen vrij.
1 juni 2020 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
2 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur)

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl